เมื่อใดที่ควรใช้ AWS Direct Connect

คุณสามารถเชื่อมต่อทรัพยากร AWS ทั้งหมดในรีเจี้ยน AWS ถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจโดยตรงจากศูนย์ข้อมูล ออฟฟิศ หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่ เข้าและออกจาก AWS โดยไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณและลดความแออัดของเครือข่ายด้วย AWS Direct Connect นอกจากนี้ ราคาแบบจ่ายตามที่คุณใช้ง่ายๆ ของ AWS Direct Connect และการไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำ หมายความว่าคุณจ่ายเฉพาะพอร์ตเครือข่ายที่คุณใช้และข้อมูลที่คุณถ่ายโอนออกจากรีเจี้ยน AWS ผ่านการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเครือข่ายของคุณได้มาก

มีกรณีใช้งานหลายกรณีที่ควรใช้ AWS Direct Connect ได้แก่:

การทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่: การถ่ายโอนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้เสียเวลาและมีราคาแพง หากคุณเป็นเหมือนธุรกิจส่วนใหญ่ คุณได้จัดหาแบนด์วิดธ์เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับเว็บและอีเมลของคุณ และแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร เมื่อคุณใช้ระบบคลาวด์ คุณจะพบว่าการถ่ายโอนชุดข้อมูลขนาดใหญ่อาจทำงานได้ช้าเนื่องจากการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่สำคัญทางธุรกิจต้องแย่งชิงแบนด์วิดธ์กับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ของคุณ หากต้องการลดปริมาณเวลาที่ต้องใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถเพิ่มแบนด์วิดธ์ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมักต้องอาศัยการต่ออายุสัญญาที่มีราคาสูงและภาระผูกพันขั้นต่ำ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจโดยตรงจากศูนย์ข้อมูล ออฟฟิศ หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่ เข้าและออกจาก AWS โดยข้ามผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณและลดความแออัดของเครือข่ายด้วย AWS Direct Connect นอกจากนี้ ราคาแบบจ่ายตามที่คุณใช้ง่ายๆ ของ AWS Direct Connect และการไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำ หมายความว่าคุณจ่ายเฉพาะพอร์ตเครือข่ายที่คุณใช้และข้อมูลที่คุณถ่ายโอนผ่านการเชื่อมต่อ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเครือข่ายของคุณได้มาก

ฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์: การใช้งานที่ใช้ฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์ยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้ AWS Direct Connect ด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้งานอย่างเสียงและวิดีโอจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเวลาแฝงของเครือข่ายคงที่ เวลาแฝงของเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากจุด A ไปจุด B อยู่ตลอดเวลา คุณสามารถควบคุมวิธีการส่งข้อมูลด้วย AWS Direct Connect ที่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายที่สอดคล้องมากขึ้นผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

สภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน: AWS Direct Connect ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแบบผสมผสานที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระเบียบบังคับที่ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบส่วนตัว สภาพแวดล้อมแบบผสมผสานช่วยให้คุณผสานความยืดหยุ่นและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ AWS เข้ากับความสามารถในการใช้โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่คุณมีอยู่แล้ว

สถานที่ตั้งของ AWS Direct Connect

AWS Direct Connect พร้อมให้บริการในสถานที่ตั้งทั่วโลก ในการตั้งค่าของสถานที่ตั้งบางแห่ง คุณสามารถเข้าถึง AWS Direct Connect ผ่านการเชื่อมต่อข้ามแบบมาตรฐานจากศูนย์ข้อมูลอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเดียวกันในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน ด้านล่างนี้คือรายการของสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect และศูนย์ข้อมูลวิทยาเขตทั้งหมดที่สามารถเข้าถึง AWS Direct Connect ผ่านการเชื่อมต่อข้ามแบบมาตรฐาน AWS แนะนำให้ลูกค้าใช้สถานที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง

ลูกค้าสามารถเข้าถึงภูมิภาคใดก็ตามของ AWS จากตำแหน่ง AWS Direct Connection ด้านล่างนี้ (ยกเว้นจีน) คอลัมน์ “รีเจี้ยน AWS ที่เกี่ยวข้อง” ในตารางด้านล่างคือรีเจี้ยนเริ่มต้นที่คุณจะพบกับตำแหน่ง AWS Direct Connection ที่เฉพาะเจาะจงใน AWS Management Console เมื่อใช้ Direct Connect Gateway และอินเทอร์เฟซเสมือนแบบสาธารณะ คุณจะสามารถเข้าถึงรีเจี้ยนของ AWS อื่นๆ ทั้งหมดจากตำแหน่งที่เลือกได้ 

ลูกค้าที่ไม่มีอุปกรณ์ในสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect สามารถเข้าถึง AWS Direct Connect โดยได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกของเครือข่ายคู่ค้าของ AWS AWS มีรายชื่อของคู่ค้าด้านเทคโนโลยีและด้านการให้คำปรึกษาของ APN ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คู่ค้าของ APN กลุ่มนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ AWS Direct Connect ได้ โดยช่วยให้คุณสร้างวงจรเครือข่ายระหว่างสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect และศูนย์ข้อมูล ออฟฟิศ หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่ของคุณ หรือช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดได้

สถานที่ตั้ง AWS Direct Connect นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสถานที่ตั้งวิทยาเขตได้จาก ภูมิภาค AWS ที่เกี่ยวข้อง
Equinix HK1, เขตดินแดนใหม่ฉวนวาน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง)
GPX, มุมไบ, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
NetMagic DC2, บังคาลอร์, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
Sify Rabale, มุมไบ, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
STT Delhi DC2, เดลี, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
STT GDC India Pvt. Ltd. VSB, เจนไน, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
STT Hyderabad DC1, ไฮเดอราบาด, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
KINX, โซล, เกาหลีใต้   เอเชียแปซิฟิก (โซล)
LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, โซล, เกาหลีใต้   เอเชียแปซิฟิก (โซล)
Equinix SG2, สิงคโปร์   เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
Global Switch, สิงคโปร์   เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
GPX, มุมไบ, อินเดีย   เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
iAdvantage Mega-i, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
Menara AIMS, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย   เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
Equinix SY3, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย Equinix SY1 – SY4, ซิดนีย์ เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
Global Switch SY6, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย   เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
NEXTDC C1, แคนเบอร์รา, ออสเตรเลีย   เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
NEXTDC M1, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย   เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
NEXTDC P1, เพิร์ท, ออสเตรเลีย   เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
AT Tokyo CC1 Chuo Data Center, โตเกียว, ญี่ปุ่น   เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
Chief Telecom LY, ไทเป, ไต้หวัน   เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
Chunghwa Telecom, ไทเป, ไต้หวัน   เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
Equinix OS1, โอซาก้า, ญี่ปุ่น   เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
Equinix TY2, โตเกียว, ญี่ปุ่น Equinix TY2, TY6 – TY8, โตเกียว
เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
Equinix SV5, แซนโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย

Equinix SV1, SV5 & SV10, แซนโฮเซ

AWS GovCloud (US)
Allied 250 Front St W, โตรอนโต, แคนาดา   แคนาดา (ภาคกลาง)
Cologix MTL3, มอนทรีออล, แคนาดา   แคนาดา (ภาคกลาง)
Cologix VAN2, แวนคูเวอร์, แคนาดา   แคนาดา (ภาคกลาง)
eStruxture, มอนทรีออล, แคนาดา   แคนาดา (ภาคกลาง)
CIDS Jiachuang IDC, ปักกิ่ง, จีน   จีน (ปักกิ่ง)
Sinnet Jiuxianqiao IDC, ปักกิ่ง, จีน   จีน (ปักกิ่ง)
Industrial Park IDC, หนิงเซี่ย, จีน   จีน (หนิงเซี่ย)
Shapotou IDC, หนิงเซี่ย, จีน   จีน (หนิงเซี่ย)
CE Colo, ปราก, สาธารณรัฐเช็ก   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
CDLAN Srl ใน Via Caldera 21, มีลาโน, อิตาลี   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
DigiPlex Ulven, ออสโล, นอร์เวย์   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Equinix AM3, อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Equinix FR5, แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี Equinix FR4 & FR5, แฟรงเฟิร์ต สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Equinix HE6, เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Equinix MU1, มิวนิก, เยอรมนี Equinix MU1 & MU3, มิวนิก สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Equinix WA1, วอร์ซอ, โปแลนด์   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Equinix ITConic MD2, มาดริด, สเปน   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion AMS7, อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ Interxion, อัมสเตอร์ดัม สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion CPH2, โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion FRA6, แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี Interxion, แฟรงเฟิร์ต สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion MAD2, มาดริด, สเปน Interxion, มาดริด สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion STO1, สตอกโฮล์ม, สวีเดน Interxion, สตอกโฮล์ม สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion VIE2, เวียนนา, ออสเตรีย Interxion, เวียนนา สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Interxion ZUR1, ซูริก, สวิตเซอร์แลนด์ Interxion, ซูริก สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
IPB, เบอร์ลิน, เยอรมนี   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
MedOne ในไฮฟา, อิสราเอล   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Telehouse Voltaire, ปารีส, ฝรั่งเศส   สหภาพยุโรปกลาง (แฟรงเฟิร์ต)
Digital Realty (UK), Docklands, ลอนดอน, อังกฤษ   สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Eircom Clonshaugh, ดับลิน, ไอร์แลนด์   สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Equinix DX1, ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Equinix LD5, สลาวห์, อังกฤษ Equinix LD4 – LD6, สลาวห์ สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Etisalat Smart Hub Data Center, ฟูไจราห์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Interxion DUB2, ดับลิน, ไอร์แลนด์ Interxion, ดับลิน สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Interxion MRS1, มาร์แซย์, ฝรั่งเศส Interxion, มาร์แซย์ สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Teraco CT1, เคปทาวน์, แอฟริกาใต้   สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Teraco JB1, โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้   สหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์)
Digital Realty (UK), Docklands, ลอนดอน, อังกฤษ   สหภาพยุโรปตะวันตก (ลอนดอน)
Equinix LD5, สลาวห์, อังกฤษ Equinix LD4 – LD6, สลาวห์ สหภาพยุโรปตะวันตก (ลอนดอน)
Equinix MA3, แมนเชสเตอร์, อังกฤษ   สหภาพยุโรปตะวันตก (ลอนดอน)
Telehouse West, ลอนดอน, อังกฤษ Telehouse London Docklands, ลอนดอน สหภาพยุโรปตะวันตก (ลอนดอน)
Equinix PA3, ปารีส, ฝรั่งเศส   สหภาพยุโรปตะวันตก (ปารีส)
Interxion PAR7, ปารีส, ฝรั่งเศส   สหภาพยุโรปตะวันตก (ปารีส)
Telehouse Voltaire, ปารีส, ฝรั่งเศส
  สหภาพยุโรปตะวันตก (ปารีส)
Equinix SK1, สตอกโฮล์ม, สวีเดน   สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม)
AWS Bahrain DC52, มานามา, บาห์เรน   ตะวันออกกลาง (บาห์เรน)
AWS Bahrain DC53, มานามา, บาห์เรน   ตะวันออกกลาง (บาห์เรน)
Equinix RJ2, รีโอเดจาเนโร, บราซิล   อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
Equinix SP4, เซาเปาลู, บราซิล   อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
Tivit, เซาเปาลู, บราซิล   อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
Cologix COL2, โคลัมบัส, โอไฮโอ   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
Cologix MIN3, มินนีแอโพลิส, มินนีแอโพลิส   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
CyrusOne West III, ฮิวสตัน, เท็กซัส CyrusOne West I – III, ฮิวสตัน สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
Equinix CH2, ชิคาโก, อิลลินอยส์ Equinix CH1 – CH2 & CH4, ชิคาโก สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
Netrality Properties 1102 Grand, แคนซัสซิตี, มิสซูรี   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
QTS, ชิคาโก, อิลลินอยส์   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

165 Halsey Street, นวร์ก, นิวเจอร์ซีย์

  สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
CoreSite NY1, นิวยอร์ก, นิวยอร์ก
CoreSite NY1 & NY2, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
CoreSite VA1, เรสตัน, เวอร์จิเนีย CoreSite VA1 & VA2, เรสตัน และ CoreSite DC1 และ DC2, วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
Digital Realty ATL1, แอตแลนตา, จอร์เจีย Digital Realty ATL1 & ATL2, แอตแลนตา สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
Equinix DA2, ดัลลัส, เท็กซัส Equinix DA1 – DA3 & DA6, ดัลลัส สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
Equinix DC2/DC11, แอชเบิร์น, เวอร์จิเนีย* Equinix DC1 – DC6 & DC10 – DC12, แอชเบิร์น สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
Equinix MI1, ไมแอมี, ฟลอริดา   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
Equinix NY5, เซคอคัส, นิวเจอร์ซีย์ Equinix NY2, NY4, และ NY7, เซคอคัส สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
CrownCastle (เดิมชื่อ Lightower), ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
Markley, One Summer Street, บอสตัน, แมสซาชูเซตส์   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนีย)
CoreSite LA1, ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย CoreSite LA1 (One Wilshire), LA2 และ LA4, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
CoreSite SV2, มิลพิทาส, แคลิฟอร์เนีย CoreSite SV1 - SV7, ซานตาคลารา สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
CoreSite SV4, ซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย CoreSite SV1 - SV7, ซานตาคลารา สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
Equinix LA3, เอล เซกันโด, แคลิฟอร์เนีย Equinix LA1 – LA4, เอล เซกันโด สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
Equinix SV5, แซนโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย Equinix SV1, SV5 & SV10, แซนโฮเซ สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
PhoenixNAP, ฟีนิกซ์, แอริโซนา   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
CoreSite DE1, เดนเวอร์, โคโลราโด   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
EdgeConneX, พอร์ตแลนด์, ออริกอน
  สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
Equinix SE2, ซีแอตเทิล, วอชิงตัน Equinix SE2 & SE3, ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
Pittock Block, พอร์ตแลนด์, ออริกอน   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
Switch SUPERNAP 8, ลาสเวกัส, เนวาดา
  สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
T5 ที่ El Segundo ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
TierPoint, ซีแอตเทิล, วอชิงตัน   สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
ใช่ สำหรับการเชื่อมต่อใหม่
ใช่ สำหรับการเชื่อมต่อใหม่
ใช่ สำหรับการเชื่อมต่อใหม่

*Equinix DC2 และ DC11 รวมกันเป็นสถานที่ตั้ง AWS Direct Connect เพียงแห่งเดียว เมื่อคุณสั่งการเชื่อมต่อจากสถานที่ตั้งของ Equinix DC2/DC11 หนังสือมอบอำนาจจาก AWS จะระบุรายละเอียดของ Meet Me Room สำหรับทั้ง DC2 หรือ DC11 โดยอิงจากความจุที่พร้อมใช้งาน ณ เวลานั้น

การใช้งานและการจำกัดสิทธิ์ที่กำหนดไว้

การใช้บริการนี้เป็นไปตามข้อตกลงลูกค้า Amazon Web Services

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AWS Direct Connect

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Direct Connect
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา