Amazon Elastic Block Store

ใช้ง่าย พื้นที่จัดเก็บบล็อกประสิทธิภาพสูงทุกขนาด

Amazon Elastic Block Store (EBS) เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บบล็อกประสิทธิภาพสูงทุกขนาดที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) สำหรับทั้งการส่งข้อมูลและการทำธุรกรรมในปริมาณงานที่มีการประมวลผลมากในทุกระดับ มีการติดตั้งใช้จริงกับปริมาณงานหลายระดับ เช่น ฐานข้อมูลทั้งเชิงสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์, แอปพลิเคชันองค์กร, แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์, กลไกการวิเคราะห์ Big Data, ระบบไฟล์ และลำดับงานสื่อ โดยติดตั้งบน Amazon EBS เพื่อใช้จริง

คุณสามารถเลือกประเภทไดรฟ์ข้อมูลได้ 4 ประเภท เพื่อปรับสมดุลราคาและประสิทธิภาพให้เหมาะสม คุณสามารถบรรลุเวลาแฝงเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีในปริมาณงานฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น SAP HANA หรือการประมวลผลเป็นกิกะไบต์ต่อวินาทีสำหรับปริมาณงานขนาดใหญ่และมีขั้นตอนต่อเนื่องเช่น Hadoop คุณสามารถเปลี่ยนประเภทไดรฟ์ข้อมูล ปรับประสิทธิภาพ หรือเพิ่มขนาดไดรฟ์ข้อมูลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันสำคัญ ให้คุณมีพื้นที่จัดเก็บราคาคุ้มค่าในเวลาที่ต้องการ

ไดรฟ์ข้อมูล EBS มีการออกแบบมาสำหรับระบบที่ทำงานสำคัญ และจำลองอยู่ภายใน Availability Zone (AZ) ปรับขนาดให้เหมาะกับข้อมูลขนาดเพตะไบต์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังใช้สแน็ปช็อตของ EBS ที่มีนโยบายรอบใช้งานอัตโนมัติในการสำรองไดรฟ์ข้อมูลใน Amazon S3 ได้ พร้อมรับรองการป้องกันทางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลและความต่อเนื่องทางธุรกิจของคุณ

ภาพรวม Amazon Elastic Block Store (EBS) (1:57)

ประโยชน์

มีประสิทธิภาพในปริมาณงานทุกระดับ

ไดรฟ์ข้อมูล EBS มีประสิทธิภาพสูงสำหรับปริมาณงานที่คุณต้องการ รวมทั้งสำหรับแอปพลิเคชันที่มีหน้าที่สำคัญ เช่น SAP, Oracle, และผลิตภัณฑ์ Microsoft ตัวเลือกที่รองรับโดย SSD มีไดรฟ์ข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูง และไดรฟ์ข้อมูลสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่มีราคา/ประสิทธิภาพแข็งแกร่งสำหรับปริมาณงานส่วนมาก ไดรฟ์ข้อมูลที่รองรับโดย HDD ออกแบบมาสำหรับปริมาณงานที่ใหญ่และต่อเนื่อง เช่น กลไกการวิเคราะห์ Big Data, การประมวลผลบันทึก และคลังข้อมูล ใช้ Fast Snapshot Restore (FSR) เพื่อรับประสิทธิภาพเต็มรูปแบบทันทีที่สร้างไดร์ฟข้อมูล EBS จากสแน็ปช็อต

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ใช้งานง่าย

ไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS นั้นง่ายต่อการสร้าง ใช้ เข้ารหัส และป้องกัน ความสามารถของ Elastic Volume ช่วยให้คุณเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มหรือลด และเปลี่ยนประเภทไดรฟ์ข้อมูลได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณงานของคุณ สแน็ปช็อต EBS ช่วยให้คุณสำรองไดรฟ์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มีการป้องกันทางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลของคุณ Data Lifecycle Manager (DLM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายสำหรับการจัดการสแน็ปอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติม »

พร้อมใช้งานและทนทานสูง

สถาปัตยกรรม Amazon EBS มีความเชื่อถือได้สำหรับแอปพลิเคชันที่มีหน้าที่สำคัญ ไดรฟ์ข้อมูลแต่ละรายการออกแบบมาเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการจำลองภายใน Availability Zone (AZ) โดยมีความพร้อมใช้งาน 99.999% และมีอัตราการขัดข้องรายปี (AFR) ระหว่าง 0.1%-0.2% สำหรับการสำรองข้อมูลที่ง่ายและทนทาน ใช้สแน็ปช็อต EBS ที่มีนโยบาย Amazon Data Lifecycle Manager (DLM) เพื่อให้การจัดการสแน็ปช็อตเป็นแบบอัตโนมัติ ในฐานะผู้ให้บริการการสำรองข้อมูล ให้ใช้ API ตรงของ EBS สำหรับสแน็ปช็อตเพื่อให้การสำรองข้อมูล EBS สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นและบรรลุ Recovery Point Objectives (RPO) ได้ละเอียดยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการอ่านข้อมูลสแน็ปช็อต EBS คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องสร้าง EC2 instance หรือข้อมูล EBS ใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ขนาดไม่จำกัดอย่างแท้จริง

Amazon EBS ช่วยให้คุณเพิ่มพื้นที่จัดเก็บโดยไม่กระทบกับปริมาณงานสำคัญของคุณ สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงหนึ่ง GB หรือขยายเป็นข้อมูลจำนวนเพตะไบต์ในไม่กี่คลิก ใช้สแน็ปช็อตเพื่อคืนค่าไดรฟ์ข้อมูลใหม่ใน Availability Zone ของทั่วทั้งภูมิภาคได้ เพื่อให้มีการปรับขนาดอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ปลอดภัย

EBS ถูกสร้างขึ้นให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อมูล ไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่สร้างใหม่สามารถเข้ารหัสได้ตามค่าเริ่มต้นโดยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวในบัญชีของคุณ ไดรฟ์ข้อมูล EBS รองรับการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างพักเก็บและระหว่างส่งผ่าน และสำเนาไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมด การเข้ารหัส EBS มีการรองรับในไดรฟ์ข้อมูลทุกประเภท รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานการจัดการคีย์ในตัว และไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ประหยัดคุ้มค่า

EBS มีไดรฟ์ข้อมูลสี่ประเภทซึ่งมีราคาและเกณฑ์มาตรฐานทางประสิทธิภาพต่างๆ ให้คุณเลือกจ่ายและลงทุนกับระดับพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของแอปพลิเคชัน มีตัวเลือกต่างๆ ตั้งแต่ไดรฟ์ข้อมูลราคาคุ้มค่าที่สุดต่อกิกะไบต์ ไปจนถึงไดรฟ์ข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่มี IOPS สูงและการประมวลผลยอดเยี่ยม ซึ่งออกแบบมาเพื่อปริมาณงานที่มีหน้าที่สำคัญ สำเนาข้อมูลที่ใช้สแน็ปช็อต EBS จะเพิ่มขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บเนื่องจากไม่มีข้อมูลซ้ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

กรณีใช้งาน

แอปพลิเคชันระดับองค์กร

Amazon EBS มีพื้นที่จัดเก็บบล็อกที่มีความพร้อมและความทนทานสูง เพื่อให้เรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีหน้าที่สำคัญได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น แอปพลิเคชัน Oracle, SAP, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint และ VMware บน VMware Cloud on AWS

เรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับและเปลี่ยนปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณไปยัง Amazon EBS

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

Amazon EBS ปรับขนาดไปตามความต้องการด้านประสิทธิภาพของคุณ ไม่ว่าคุณจะให้บริการแก่ลูกค้าด้านเกมนับล้านหรือธุรกรรมอีคอมเมิร์ซพันล้านรายการก็ตาม ฐานข้อมูลเช่น SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL และ PostgreSQL มีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้จริงบน Amazon EBS

เรียนรู้วิธีการของ Slack ในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการสำรองข้อมูล MySQL ของตนด้วย Amazon EBS

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Amazon EBS ช่วยลดการสูญหายของข้อมูลและเวลาในการกู้คืนข้อมูล ด้วยความสามารถในการสำรองข้อมูลและบันทึกไฟล์ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกันเป็นประจำ คืนค่าไดรฟ์ข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้แอปพลิเคชันในภูมิภาคใหม่

เรียนรู้วิธีการที่ Haven Power ใช้ Amazon EBS ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของตน

ฐานข้อมูล NoSQL

ไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและมีเวลาแฝงต่ำสำหรับเรียกใช้ฐานข้อมูล NoSQL เช่น Cassandra, MongoDB, และ CouchDB

ดูวิธีของ CrowdStrike ในการประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล Cassandra ของตนโดยใช้ Amazon EBS

กลไกการวิเคราะห์ Big Data

Amazon EBS มีการเก็บรักษาข้อมูล การปรับประสิทธิภาพแบบไดนามิก และความสามารถในการแยกและแนบไดรฟ์ข้อมูลคืน ช่วยให้คุณปรับขนาดคลัสเตอร์สำหรับกลไกการวิเคราะห์ Big Data เช่น Hadoop และ Spark ได้

เรียนรู้วิธีของ Videology ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายสำหรับคลัสเตอร์ Hadoop ของตนด้วย Amazon EBS

ระบบไฟล์และลำดับงานสื่อ

Amazon EBS ให้คุณปรับขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของระบบไฟล์ และยังมีตัวเลือกไดรฟ์ข้อมูลต่างๆ สี่แบบเพื่อปรับราคาและประสิทธิภาพให้เหมาะสม

เรียนรู้วิธีของ Geodata ในการสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ปรับขนาดได้มากและคุ้มราคาโดยใช้ Amazon EBS

มีอะไรใหม่ใน Amazon EBS

วันที่
  • วันที่
1

เริ่มต้นใช้งาน AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โปรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon EBS

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EBS
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา