อินสแตนซ์ P2 ของ Amazon EC2 เป็นอินสแตนซ์ที่ทรงพลัง ปรับขนาดได้ ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลคู่ขนานโดยอาศัย GPU สำหรับลูกค้าที่ต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในอินสแตนซ์ G2

อินสแตนซ์ P2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันการประมวลผลด้วย GPU เพื่อจุดประสงค์ทั่วไปที่ใช้ CUDA และ OpenCL อินสแตนซ์ดังกล่าวเหมาะกับ Machine Learning ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง พลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา การเงินเชิงคำนวณ การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว การสร้างแบบจำลองเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์ การเร็นเดอร์ และภาระงานอื่นๆ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลจุดลอยตัวคู่ขนานจำนวนมาก

ใช้ Amazon Linux AMI ซึ่งได้รับการติดตั้งล่วงหน้าและมีเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยม เช่น Caffe และ Mxnet เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ NVIDIA AMI ซึ่งมาพร้อมกับไดรเวอร์ GPU และชุดเครื่องมือ CUDA เพื่อให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว


ประสิทธิภาพที่ทรงพลัง

อินสแตนซ์ P2 มี NVIDIA K80 GPU จำนวน 16 หน่วย vCPU จำนวน 64 หน่วย และหน่วยความจำโฮสต์ 732 GiB โดยมีหน่วยความจำ GPU รวม 192 GB มีแกนประมวลผลคู่ขนาน 4 หมื่นแกน มีประสิทธิภาพจุดลอยตัวเดี่ยวเพื่อความเที่ยง 70 เทราฟล็อบ และมีประสิทธิภาพจุดลอยตัวคู่เพื่อความเที่ยงกว่า 23 เทราฟล็อบ นอกจากนี้ อินสแตนซ์ P2 มีความสามารถ GPUDirect™ (การสื่อสาร GPU แบบเพียร์ทูเพียร์) สำหรับ GPU สูงสุด 16 หน่วย เพื่อให้ GPU จำนวนมากทำงานร่วมกันภายในโฮสต์เดียวได้

ปรับขนาดได้

อินสแตนซ์ P2 คลัสเตอร์ในการปรับลดขนาดด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งอาศัย ENA ของ Amazon EC2 เพื่อให้คุณเรียกใช้กริดการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเวลาหน่วงต่ำได้ P2 เหมาะกับเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับการแจกจ่าย เช่น MXNet ซึ่งจะปรับลดขนาด โดยประสิทธิภาพนั้นแทบจะสมบูรณ์แบบ

ชื่อ

GPU

vCPU

RAM (GiB)     

เครือข่าย
แบนด์วิธ

ราคาต่อชั่วโมง*

ราคา RI ต่อชั่วโมง**

p2.xlarge

1

4

61

สูง

0.900 USD

0.425 USD

p2.8xlarge

8

32

488

10 Gbps

7.200 USD

3.400 USD

p2.16xlarge

16

64

732

20 Gbps

14.400 USD

6.800 USD

* ราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
**RI ล่วงหน้าบางส่วนเป็น 3 ปี

เริ่มต้นใช้งาน T2 ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลา 1 ปีสำหรับลูกค้า AWS รายใหม่  หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ t2.micro เท่านั้น

ดูรายละเอียด AWS Free Tier