Amazon Elastic Container Registry

จัดเก็บ จัดงาน และนำภาพคอนเทนเนอร์ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

Amazon Elastic Container Registry (ECR) เป็นคอนเทนเนอร์รีจิสทรี Docker ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บ จัดการ และปรับใช้ภาพคอนเทนเนอร์ Docker ได้อย่างง่ายดาย Amazon ECR ผสานรวมเข้ากับ Amazon Elastic Container Service (ECS) ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาเวิร์กโฟลว์การผลิตได้ Amazon ECR ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ที่เก็บคอนเทนเนอร์ของคุณเองหรือความกังวลเกี่ยวกับการปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ Amazon ECR โฮสต์ภาพของคุณในสถาปัตยกรรมที่พร้อมใช้งานและปรับขนาดได้ ทำให้คุณสามารถปรับใช้คอนเทนเนอร์สำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างมีสเถียรภาพ การผสานรวมเข้ากับ AWS Identity and Access Management (IAM) ให้การควบคุมระดับทรัพยากรในแต่ละที่เก็บข้อมูล Amazon ECR ช่วยให้ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือภาระผูกพัน คุณจ่ายเฉพาะจำนวนข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลและข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์

การจัดการอย่างเต็มรูปแบบ

Amazon Elastic Container Registry ช่วยตัดความจำเป็นในการดำเนินงานและปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนรีจิสทรีคอนเทนเนอร์ของคุณ ไม่ต้องติดตั้งและจัดการซอฟต์แวร์และไม่มีโครงสร้างพื้นฐานให้ปรับขนาด เพียงแค่ดันภาพคอนเทนเนอร์ไปยัง Amazon ECR แล้วดึงภาพโดยใช้เครื่องมือจัดการคอนเทนเนอร์เมื่อคุณต้องการปรับใช้

ปลอดภัย

Amazon Elastic Container Registry ถ่ายโอนภาพคอนเทนเนอร์ของคุณผ่าน HTTPS และเข้ารหัสภาพของคุณโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย คุณสามารถกำหนดค่านโยบายในการจัดการสิทธิ์และควบคุมการเข้าถึงภาพโดยใช้ผู้ใช้และบทบาทของ AWS Identity and Access Management (IAM) โดยไม่ต้องจัดการข้อมูลประจำตัวโดยตรงใน EC2 Instances ของคุณ

พร้อมใช้งานสูง

Amazon Elastic Container Registry มีสถาปัตยกรรมที่สามารถปรับขนาดได้ ซ้ำซ้อน และทนทาน ภาพคอนเทนเนอร์ของคุณจะมีความพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้คุณปรับใช้คอนเทนเนอร์ใหม่สำหรับแอปแพลิเคชันของคุณอย่างเชื่อถือได้

เวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่าย

Amazon Elastic Container Registry ผสานรวมกับ Amazon ECS และ Docker CLI ทำให้คุณสามารถลดความซับซ้อนในเวิร์กโฟลว์การพัฒนาและการผลิตของคุณ คุณสามารถผลักภาพคอนเทนเนอร์ของคุณไปยัง Amazon ECR โดยใช้ Docker CLI จากเครื่องที่เกิดจากการพัฒนา แล้ว Amazon ECS จึงจะสามารถดึงภาพเหล่านั้นได้โดยตรงเพื่อการปรับใช้การผลิต

วิธีทำงาน

Product-Page-Diagram_Amazon-ECR

โพสต์และบทความบล็อก

DynamoDB_benefit_Fully-Managed

จัดระเบียบคอนเทนเนอร์ของคุณด้วยนโยบายวงจรการใช้งาน Amazon ECR

นโยบายวงจรการใช้งานช่วยให้คุณกำหนดชุดของกฎที่อนุญาตให้พื้นที่จัดเก็บได้รับการจัดการดีขึ้น ทำให้หาการแก้ไขโค้ดที่สำคัญได้ง่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ลดลง
 
DynamoDB_benefit_Access-Control

การรับรองความถูกต้องของพื้นที่จัดเก็บ Amazon ECR สำหรับ Docker CLI ด้วย Credential Helper

เรียนรู้วิธีที่ Amazon ECR Docker Credential Helper สามารถรีเฟรชโทเค็นการรับรองได้โดยอัตโนมัติในคำขอผลัก/ดัน Docker
 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon ECR

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECR
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา