ด้วย Amazon Elastic Container Registry จะไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือภาระผูกพัน คุณเพียงแค่ชำระตามปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลังสาธารณะหรือส่วนตัว และข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากคลังส่วนตัวจะมีการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี AWS ที่เป็นเจ้าของคลังส่วนตัว ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากคลังส่วนตัวจะไม่มีค่าบริการตามขีดจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง (และสามารถดำเนินการได้แบบไม่ระบุตัวตน) และเมื่อเกินจากขีดจำกัด การถ่ายโอนข้อมูลจะมีการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี AWS ที่มีการดาวน์โหลดจากคลังสาธารณะ พื้นที่จัดเก็บจะมีการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี AWS ที่เป็นเจ้าของคลังส่วนตัวหรือสาธารณะ

AWS Free Tier *

ลูกค้า Amazon ECR ใหม่จะได้รับพื้นที่จัดเก็บ 500 MB ต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับคลังของคุณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier

Amazon ECR จะนำเสนอพื้นที่จัดเก็บที่ไม่มีค่าบริการตลอดจำนวน 50 GB ต่อเดือนสำหรับคลังสาธารณะของคุณในฐานะลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิม คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูล 500 GB ไปยังอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าบริการจากคลังสาธารณะในแต่ละเดือนได้แบบไม่ระบุตัวตน (โดยไม่ต้องใช้บัญชี AWS) หากคุณสมัครใช้งานบัญชี AWS หรือรับรองความถูกต้องกับ ECR ด้วยบัญชี AWS ที่มีอยู่ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูล 5 TB ไปยังอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าบริการจากคลังสาธารณะในแต่ละเดือน และรับแบนด์วิดท์ไม่จำกัดโดบไม่มีค่าบริการเมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากคลังสาธารณะไปยังทรัพยากรการประมวลผล AWS ในรีเจี้ยน AWS

ช่วงใช้งานฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกรีเจี้ยนและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม

รายละเอียดของราคา (นอกเหนือจากขีดจำกัด free tier)

พื้นที่จัดเก็บ:

ข้อมูลที่ถ่ายโอนจากคลังส่วนตัว:

ข้อมูลที่ถ่ายโอนจากคลังสาธารณะ:

ตัวอย่างราคา:

ตัวอย่างที่ 1: ลูกค้าจัดเก็บอิมเมจซอฟต์แวร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อแชร์แบบสาธารณะทั้งหมด 40 GB ทั้งหมดอยู่ภายในขีดจำกัดที่ไม่มีค่าบริการและไม่มีการเรียกเก็บค่าพื้นที่จัดเก็บ และทั้งหมดไม่มีการเรียกเก็บค่าถ่ายโอนข้อมูลเข้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 0 USD

ตัวอย่างที่ 2: นักพัฒนาที่ไม่ระบุตัวตนดึงข้อมูล 300 GB/เดือนจากรีจิสทรีสาธารณะ ทั้งหมดอยู่ภายในขีดจำกัดที่ไม่มีค่าบริการและไม่มีการเรียกเก็บค่าถ่ายโอนข้อมูลออก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 0 USD

ตัวอย่างที่ 3: ลูกค้าใช้บัญชี AWS ของตนเพื่อดึงอิมเมจจาก ECR สาธารณะไปยังศูนย์ข้อมูลของตนจำนวน 6 TB/เดือน และ 8 TB/เดือนไปยังรีเจี้ยน AWS ข้อมูลจำนวน 5 TB แรกที่ถูกดึงไปยังศูนย์ข้อมูลต่ำกว่าขีดจำกัดที่ไม่มีค่าบริการ และจะมีการเรียกเก็บเงินเพียง 90 USD สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกส่วนเกิน 1 TB (ราคา 0.09 USD ต่อ GB) ไปยังปลายทางที่ไม่ใช่ AWS ข้อมูล 8 TB/เดือนที่ถ่ายโอนไปยังรีเจี้ยน AWS ไม่มีค่าบริการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 90 USD/เดือน

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึง การถ่ายโอนเข้าไปในและออกจาก Amazon Elastic Container Registry การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon Elastic Container Registry และ Amazon EC2 ภายในภูมิภาคเดียวกันจะไม่มีค่าบริการ (เช่น 0.00 USD ต่อ GB) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon Elastic Container Registry และ Amazon EC2 ในคนละรีเจี้ยนจะมีการเก็บค่าบริการในอัตราการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งที่ถ่ายโอน

ดูรายละเอียด AWS Free Tier
** ระดับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลออกจากคลังส่วนตัวจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลออกทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon Elastic Container Registry, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC
*** ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกจากคลังสาธารณะจะถูกจำกัดโดย IP ต้นทางเมื่อไม่ใช้บัญชี AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon ECR

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECR
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา