AWS App Runner

ปรับใช้เว็บแอปพลิเคชันและ API ในระดับต่างๆ

สร้างและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยในขนาดต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ใช้คอนเทนเนอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานมาก่อน

ปรับต้นทุนแอปพลิเคชันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการด้วยความพร้อมใช้งานที่สูงและมีเวลาแฝงต่ำ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและบรรลุข้อกำหนดของโครงสร้างพื้นฐานได้โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันของคุณได้อย่างเต็มที่

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล แคช และบริการลำดับคิวข้อความบน AWS ที่รองรับแอปพลิเคชันของคุณ

ทำงานอย่างไร

AWS App Runner เป็นบริการแอปพลิเคชันที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง เรียกใช้ และเรียกใช้งานแอปพลิเคชันเว็บและบริการ API ได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือคอนเทนเนอร์มาก่อน

แผนภาพแสดงวิธีเพิ่มแหล่งที่มา กำหนดค่าและสร้าง ตรวจสอบและสร้าง และรับ URL ที่ปลอดภัยด้วย App Runner
AWS App Runner (01:24)
เหตุใดถึงใช้ App Runner
AWS App Runner สร้างและติดตั้งใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ ปรับสมดุลโหลดการรับส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัส ปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการการรับส่งข้อมูลของคุณ และอนุญาตให้กำหนดค่าวิธีการเข้าถึงบริการและการสื่อสารกับแอปพลิเคชัน AWS อื่นๆ ใน Amazon VPC ส่วนตัว
เหตุใดถึงใช้ App Runner
App Runner ช่วยให้สร้างและปรับใช้เว็บแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์โดยอัตโนมัติ ปรับสมดุลโหลดการรับส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัส ปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการการรับส่งข้อมูลของคุณ และสื่อสารกับบริการและแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ AWS ได้ง่ายขึ้น

กรณีการใช้งาน

สร้างแอปพลิเคชันฟรอนต์เอนด์และแบ็คเอนด์

ใช้ App Runner เพื่อสร้างและเรียกใช้บริการ API บริการเว็บแบ็คเอนด์ เว็บไซต์ ฯลฯ

สั่งดำเนินการไมโครเซอร์วิสนับพันรายการพร้อมกัน

ปรับขนาดส่วนประกอบแต่ละส่วนของแอปพลิเคชันของคุณด้ววยความยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงด้านความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชัน และสนับสนุนการเพิ่มความคล่องตัวและนวัตกรรม

ปรับปรุงระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดของคุณ

ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคโนโลยีของ AWS เพื่อติดตั้งใช้งานและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันที่ปรับตามขนาด ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่างมาก

วิธีเริ่มต้น

ดูคุณสมบัติต่างๆ

เรียนรู้เกี่ยวกับการนำไปใช้จริงโดยอัตโนมัติ การจัดสรรภาระงาน และอื่นๆ

เรียนรู้วิธีใช้ App Runner

สร้างบริการ App Runner นำแอปพลิเคชันไปใช้ และอื่นๆ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันบน AWS


สำรวจ AWS เพิ่มเติม