Amazon ECS Anywhere

เรียกใช้คอนเทนเนอร์บนโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรได้

เรียกใช้งานส่วนการควบคุม ECS ที่คุ้นเคยในภูมิภาค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ทำงานอย่างไร

Amazon Elastic Container Service (ECS) Anywhere เป็นคุณลักษณะของ Amazon ECS ที่ให้คุณเรียกใช้และจัดการคอนเทนเนอร์เวิร์กโหลดบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและปรับขนาดธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องสูญเสียการลงทุนในองค์กรของคุณ

แผนภาพแสดงเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างคีย์การเปิดใช้งาน, ติดตั้ง SSM และเอเจนต์ ECS, กำหนดแอปของคุณ แล้วจึงเริ่มการนำไปใช้และจัดการแอปที่ใช้คอนเทนเนอร์ด้วย ECS Anywhere

กรณีการใช้งาน

ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย

ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันด้วยคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน เป็นไปตามข้อกำหนด และคุ้มค่าด้วย Amazon ECS

ปรับใช้เวิร์กโหลดการประมวลผลข้อมูลใน Edge

เรียกใช้เวิร์กโหลดการประมวลผลข้อมูลที่มีคอนเทนเนอร์ที่ Edge Location ในฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อรักษาระดับของเวลาแฝงที่ลดลง

ปรับขนาดเว็บแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

ปรับขนาดและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชันใน Availability Zone หลายแห่งได้โดยอัตโนมัติด้วยประสิทธิภาพ การปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของ AWS

วิธีเริ่มต้น

ดูค่าบริการ ECS Anywhere

เริ่มสร้างโดยไม่มีข้อผูกมัดล่วงหน้า

อ่านบล็อกโพสต์ ECS Anywhere

อ่านรายละเอียดโพสต์บล็อกเกี่ยวกับวิธีใช้ ECS Anywhere

เรียนรู้วิธีใช้ ECS Anywhere

ดูระบบปฏิบัติการที่รองรับ สถาปัตยกรรม และอื่นๆ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม