พาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังงานของ AWS

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านพาร์ทเนอร์ของ AWS ที่มีความรู้เชิงเทคนิคอย่างลึกซึ้งและพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ลูกค้าบรรลุความสำเร็จได้

คู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS ช่วยให้ลูกค้าสร้างและปรับใช้โซลูชันขั้นสูงที่ให้บริการโดย AWS ทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่าในอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคู่ค้า AWS ที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้สูงที่มีประวัติความสำเร็จของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบและเกิดขึ้นซ้ำ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อพลิกโฉมธุรกิจและระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อน และเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

โปรแกรมความสามารถ AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุ ตรวจสอบ และส่งเสริมพาร์ทเนอร์ AWS ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ AWS ซึ่งเห็นได้จริงและมีความสำเร็จของลูกค้าที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

โลโก้ความสามารถด้านพลังงานของคู่ค้า AWS

ค้นหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังงานของ AWS ตามหมวดหมู่

โซลูชันสำหรับการจัดการกิจกรรมการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการการรวบรวม การแปรรูป การขนส่ง การจัดเก็บ และการซื้อขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่น และปิโตรเคมี

โซลูชันสำหรับการจัดการการดำเนินงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเหล่านี้

โซลูชันสำหรับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

โซลูชันสำหรับการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกระจายแหล่งพลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาด

แพลตฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ และโซลูชันการจัดการข้อมูล

จัดการกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวัน เช่น การบัญชี การจัดซื้อ การจัดการโปรเจกต์ วิศวกรรมและการออกแบบ ความปลอดภัย และซัพพลายเชน

พาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AWS ที่เสนอบริการให้คำปรึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ AWS อย่างลึกซึ้งและมีความสำเร็จของลูกค้าที่เห็นได้ชัดเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม กรณีการใช้งาน และเวิร์กโหลด

ติดต่อกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังงานของ AWS

ขับเคลื่อนนวัตกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากบริการ AWS ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ AWS ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว

โลโก้ความสามารถด้านพลังงานของพาร์ทเนอร์ AWS

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ศึกษาโซลูชันและทรัพยากรของคู่ค้าด้านพลังงานของ AWS เพิ่มเติม

ขั้นตอนถัดไป

ค้นหาพาร์ทเนอร์ AWS »

เชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ AWS ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกใน Partner Solutions Finder

เข้าร่วมเครือข่ายพาร์ทเนอร์ AWS»

ส่งเสริมองค์กรของคุณด้วยการสนับสนุนและทรัพยากรด้านธุรกิจ เทคนิค การตลาด เงินทุนที่จะช่วยคุณสร้าง ทำการตลาด และขายด้วย AWS