คู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS

การช่วยสร้างและปรับใช้โซลูชันขั้นสูงทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่าในอุตสาหกรรมพลังงาน

คู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS ช่วยให้ลูกค้าสร้างและปรับใช้โซลูชันขั้นสูงที่ให้บริการโดย AWS ทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่าในอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคู่ค้า AWS ที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้สูงที่มีประวัติความสำเร็จของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบและเกิดขึ้นซ้ำ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อพลิกโฉมธุรกิจและระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อน และเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

โปรแกรมความสามารถของ AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุ ตรวจสอบ และส่งเสริมคู่ค้าของ AWS ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของ AWS ซึ่งเห็นได้จริงและมีความสำเร็จของลูกค้าที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ค้นหาคู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS »

โลโก้ความสามารถด้านพลังงานของคู่ค้า AWS

หมวดหมู่ความสามารถด้านพลังงานของ AWS

ขั้นต้น

โซลูชันสำหรับการจัดการกิจกรรมการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

ขั้นกลาง

แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการการรวบรวม การแปรรูป การขนส่ง การจัดเก็บ และการซื้อขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่น และปิโตรเคมี

ขั้นปลาย

โซลูชันสำหรับการจัดการการดำเนินงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเหล่านี้
สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

โซลูชันสำหรับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

พลังงานใหม่
โซลูชันสำหรับการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกระจายแหล่งพลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาด
การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

แพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ และโซลูชันการจัดการข้อมูล

แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพลังงานหลัก

จัดการกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวัน เช่น การบัญชี การจัดซื้อ การจัดการโปรเจกต์ วิศวกรรมและการออกแบบ ความปลอดภัย และซัพพลายเชน

ค้นหาคู่ค้าความสามารถด้านพลังงานของ AWS

คู่ค้า (A-Z)
  • คู่ค้า (A-Z)
  • คู่ค้า (Z-A)
ไม่พบผลลัพธ์สำหรับการค้นหาหรือรายการที่เลือกนี้
1

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ศึกษาโซลูชันและทรัพยากรของคู่ค้าด้านพลังงานของ AWS เพิ่มเติม

ขั้นตอนถัดไป

ค้นหาคู่ค้า AWS »

ค้นหาและเชื่อมต่อกับคู่ค้า AWS ในรีเจี้ยนของคุณโดยใช้แบบฟอร์ม ‘ติดต่อ’

ติดต่อฝ่ายขายคู่ค้า AWS »

รับความช่วยเหลือจากฝ่ายขายคู่ค้า AWS เพื่อค้นหาและติดต่อกับคู่ค้าที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

สร้างนวัตกรรมกับคู่ค้า AWS »

เลือกจากชุมชนระดับโลกของคู่ค้า AWS ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

เข้าร่วม AWS Partner Network »

ส่งเสริมองค์กรของคุณด้วยการสนับสนุนและทรัพยากรด้านธุรกิจ เทคนิค การตลาด เงินทุนที่จะช่วยคุณสร้าง ทำการตลาด และขายด้วย AWS