ตั้งค่าสภาพแวดล้อม AWS ของคุณ

บทแนะนำสอนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้น

ทําตามคําแนะนําทีละขั้นตอนเพื่อตั้งค่าบัญชีและสภาพแวดล้อมของคุณ

ภาพรวม

ในบทแนะนําสอนการใช้งานนี้ เราจะสอนคุณตั้งค่าบัญชี AWS และสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณโต้ตอบกับบัญชี AWS ของคุณและจัดเตรียมทรัพยากรใดๆ ที่คุณต้องการผ่านทางโปรแกรม

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะ:

  • สร้างบัญชี AWS ใหม่
  • กําหนดค่าผู้ใช้
  • ตั้งค่า AWS CLI
  • ตั้งค่าสภาพแวดล้อม AWS Cloud9

 ประสบการณ์การใช้งาน AWS

ระดับเริ่มต้น

 เวลาดำเนินการ

45 นาที

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

สิทธิ์ใช้งานแบบ Free Tier

 ต้องมี

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ: Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด

 อัปเดตล่าสุด

4 ตุลาคม 2023

โมดูล

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้แบ่งออกเป็นโมดูลสั้นๆ ต่อไปนี้ คุณต้องทำแต่ละโมดูลให้เสร็จก่อนที่จะทำอันต่อไป

  1. สร้างบัญชี AWS ของคุณ (10 นาที)
  2. กําหนดค่าผู้ใช้ (15 นาที)
  3. ตั้งค่า AWS CLI (10 นาที)
  4. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) ของ AWS Cloud9 (15 นาที)  

หน้านี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สร้างบัญชีของคุณ