จัดเก็บและเรียกดูไฟล์

ด้วย Amazon S3

ข้อมูลเบื้องต้น

บทแนะนำสอนการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ในระบบคลาวด์ได้โดยใช้ Amazon Simple Storage Solution (S3) Amazon S3 คือบริการที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล (ซึ่งเรียกว่าอ็อบเจกต์) จำนวนมหาศาลได้ ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะสร้างบัคเก็ต Amazon S3 อัปโหลดไฟล์ เรียกดูไฟล์ และลบไฟล์ได้

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถดำเนินการได้ภายใน AWS Free Tier

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Free Tier

 บริการที่ใช้

การจัดเก็บไฟล์ด้วย AWS
จำเป็นต้องมีบัญชี

AWS Free Tier ประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 5 GB คำขอ Get จำนวน 20,000 รายการ และคำขอ Put จำนวน 2,000 รายการด้วย Amazon S3

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

การใช้งาน

 • เมื่อคุณคลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์บานใหม่ คุณจึงสามารถเปิดคู่มือแบบทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้ได้  เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นพิมพ์ S3 ในแถบค้นหาและเลือก S3 เพื่อเปิด Console

  AWS Management Console
 • ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้สร้างบัคเก็ต Amazon S3 บัคเก็ตคือคอนเทนเนอร์ที่คุณใช้จัดเก็บไฟล์ของคุณ

  ก.  ในแดชบอร์ด S3 ให้คลิก Create Bucket (สร้างบัคเก็ต)

  หากนี่คือครั้งแรกที่คุณสร้างบัคเก็ต คุณจะเห็นหน้าจอซึ่งเหมือนกับในภาพนี้ 

  หากคุณเคยสร้างบัคเก็ต S3 แล้ว แดชบอร์ด S3 ของคุณจะแสดงรายการบัคเก็ตทั้งหมดที่คุณเคยสร้างไว้

  สร้างบัคเก็ต S3

  b. ป้อนชื่อบัคเก็ต ชื่อของบัคเก็ตจะต้องมีความแตกต่างจากชื่อบัคเก็ตอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมใน Amazon S3 โดยจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับชื่อของบัคเก็ต S3 อื่นๆ ด้วยเช่นกัน จากนั้น ให้เลือกเขตเพื่อสร้างบัคเก็ตของคุณ

  เลือก Next (ถัดไป)

  ป้อนชื่อบัคเก็ต

  c.  คุณจะมีตัวเลือกต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับบัคเก็ต S3 ของคุณ ได้แก่ การจัดเวอร์ชัน, บันทึกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์, แท็ก, บันทึกระดับอ็อบเจกต์ และ การเข้ารหัสตามค่าเริ่มต้น ซึ่งเราจะไม่เปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เลือก Next (ถัดไป)

  ตัวเลือกบัคเก็ต S3

  d. คุณมีความสามารถในการกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบัคเก็ต S3 ของคุณ ปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นและเลือก Next (ถัดไป)

  การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบัคเก็ต S3

  e.  ตรวจสอบการตั้งค่าการกำหนดค่าของคุณและเลือก สร้างบัคเก็ต

  การตั้งค่าการกำหนดค่าบัคเก็ต S3
 • ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้อัปโหลดไฟล์ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ใหม่ของคุณ

  ก.  คุณจะพบบัคเก็ตใหม่ของคุณใน S3 Console คลิกที่ชื่อบัคเก็ตของคุณเพื่อนำทางไปยังบัคเก็ต

  คลิกที่ชื่อบัคเก็ตของคุณเพื่อนำทางไปยังบัคเก็ต

  b.  คุณอยู่ในหน้าหลักของบัคเก็ตของคุณ เลือก Upload (อัปโหลด)

  เลือกอัปโหลด

  c. หากต้องการเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด คลิก Add files (เพิ่มไฟล์) และเลือกไฟล์ตัวอย่างที่คุณต้องการจัดเก็บ หรือ Drag and Drop (ลากและวาง) ไฟล์บนกล่องอัปโหลด เลือก Next (ถัดไป) หลังจากเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดแล้ว

  อัปโหลดไฟล์

  d. คุณมีความสามารถในการกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์บนอ็อบเจกต์ของคุณ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นและเลือก Next (ถัดไป)

  กำหนดการตั้งค่าสิทธิ์

  e. คุณมีความสามารถในการกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสม อย่างคลาสพื้นที่จัดเก็บ การเข้ารหัส และเมทาดาทา ด้วยอ็อบเจกต์ของคุณ ปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นและเลือก Next (ถัดไป)

  การตั้งค่าคุณสมบัติ

  f. ตรวจสอบการกำหนดค่าของคุณ และเลือก Upload (อัปโหลด) คุณจะมองเห็นอ็อบเจกต์ในหน้าจอหลักของบัคเก็ตของคุณ

  ตรวจสอบการกำหนดค่าและเลือกอัปโหลด
 • ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดไฟล์จากบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ

  ก. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก Download (ดาวน์โหลด)

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก Download (ดาวน์โหลด)
 • คุณสามารถลบอ็อบเจกต์และบัคเก็ตของคุณออกจาก Amazon S3 Console ได้อย่างง่ายดาย ในความเป็นจริงแล้ว การลบทรัพยากรที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพยากรเหล่านั้น

  ก. ก่อนอื่น ให้ลบอ็อบเจกต์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการลบและเลือก More > Delete (เพิ่มเติม > ลบ)

  ลบอ็อบเจกต์ของคุณ

  b.  ตรวจสอบและยืนยันอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการลบ เลือก Delete (ลบ)

  ตรวจสอบและยืนยันอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการลบ

  c. คลิกที่ Amazon S3 เพื่อดูบัคเก็ตทั้งหมดของคุณในรีเจี้ยนนั้น 

  คลิกที่ Amazon S3 เพื่อดูบัคเก็ตทั้งหมดของคุณในรีเจี้ยนนั้น

  d. คลิกทางด้านขวาของชื่อบัคเก็ตของบัคเก็ตที่คุณสร้างเพื่อเลือก จากนั้นคลิก Delete (ลบ) พิมพ์ชื่อของบัคเก็ตและคลิก Confirm (ยืนยัน)

  ลบบัคเก็ต

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอแสดงความยินดี!

คุณได้สำรองไฟล์แรกของคุณไปยังระบบคลาวด์ โดยสร้างบัคเก็ต Amazon S3 และอัปโหลดไฟล์ของคุณในรูปแบบอ็อบเจกต์ S3 Amazon S3 ได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน 99.999999999% เพื่อช่วยยืนยันว่าข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้วิธีการเรียกดูไฟล์ที่สำรองไว้ รวมถึงวิธีการลบไฟล์และบัคเก็ตอีกด้วย