จัดเก็บและเรียกดูไฟล์

ด้วย Amazon S3

ข้อมูลเบื้องต้น

บทแนะนำสอนการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ในระบบคลาวด์ได้โดยใช้ Amazon Simple Storage Solution (S3) Amazon S3 คือบริการที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล (ซึ่งเรียกว่าอ็อบเจกต์) จำนวนมหาศาลได้ ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะสร้างบัคเก็ต Amazon S3 อัปโหลดไฟล์ เรียกดูไฟล์ และลบไฟล์ได้

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถดำเนินการได้ภายใน AWS Free Tier

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Free Tier

 บริการที่ใช้

การจัดเก็บไฟล์ด้วย AWS
จำเป็นต้องมีบัญชี

AWS Free Tier ประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 5 GB คำขอ Get จำนวน 20,000 รายการ และคำขอ Put จำนวน 2,000 รายการด้วย Amazon S3

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

การใช้งาน

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอแสดงความยินดี!

คุณได้สำรองไฟล์แรกของคุณไปยังระบบคลาวด์ โดยสร้างบัคเก็ต Amazon S3 และอัปโหลดไฟล์ของคุณในรูปแบบอ็อบเจกต์ S3 Amazon S3 ได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน 99.999999999% เพื่อช่วยยืนยันว่าข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้วิธีการเรียกดูไฟล์ที่สำรองไว้ รวมถึงวิธีการลบไฟล์และบัคเก็ตอีกด้วย