บทแนะนำสอนการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ในระบบคลาวด์ได้โดยใช้ Amazon Simple Storage Solution (S3) Amazon S3 คือบริการที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล (ซึ่งเรียกว่าอ็อบเจกต์) จำนวนมหาศาลได้ ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะสร้างบัคเก็ต Amazon S3 อัปโหลดไฟล์ เรียกดูไฟล์ และลบไฟล์ได้

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถดำเนินการได้ภายใน AWS Free Tier

การจัดเก็บไฟล์ของคุณด้วย AWS จำเป็นต้องมีบัญชี

สร้างบัญชีฟรีภายในไม่กี่นาที

AWS Free Tier ประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 5 GB คำขอ Get จำนวน 20,000 รายการ และคำขอ Put จำนวน 2,000 รายการพร้อมด้วย Amazon S3

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

 

เมื่อคุณ คลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์บานใหม่ เพื่อที่คุณจะได้เปิดคำแนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้  เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นพิมพ์ S3 ในแถบการค้นหาและเลือก S3 เพื่อเปิดคอนโซล

tmt_store-retrieve-file_1

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_1

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้สร้างบัคเก็ต Amazon S3 บัคเก็ตคือคอนเทนเนอร์ที่คุณใช้จัดเก็บไฟล์ของคุณ


ก.  ในแดชบอร์ด S3 ให้คลิก Create Bucket (สร้างบัคเก็ต)

หากนี่คือครั้งแรกที่คุณสร้างบัคเก็ต คุณจะเห็นหน้าจอซึ่งเหมือนกับในภาพนี้ 

หากคุณเคยสร้างบัคเก็ต S3 แล้ว แดชบอร์ด S3 ของคุณจะแสดงรายการบัคเก็ตทั้งหมดที่คุณเคยสร้างไว้

tmt_store-retrieve-file_2a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_2a

ข. ป้อนชื่อบัคเก็ต ชื่อของบัคเก็ตจะต้องมีความแตกต่างจากชื่อบัคเก็ตอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมใน Amazon S3 โดยจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับชื่อของบัคเก็ต S3 อื่นๆ ด้วยเช่นกัน จากนั้น ให้เลือกเขตเพื่อสร้างบัคเก็ตของคุณ

เลือก Next (ถัดไป)

 

tmt_store-retrieve-file_2b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_2b

ค.  คุณจะมีตัวเลือกต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับบัคเก็ต S3 ของคุณ ได้แก่ การจัดเวอร์ชัน, บันทึกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์, แท็ก, บันทึกระดับอ็อบเจกต์ และ การเข้ารหัสตามค่าเริ่มต้น ซึ่งเราจะไม่เปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เลือก Next (ถัดไป)

tmt_store-retrieve-file_2c

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_2c

ง. คุณมีความสามารถในการกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบัคเก็ต S3 ของคุณ ปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นและเลือก Next (ถัดไป)

tmt_store-retrieve-file_2d

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_2d

จ.  ตรวจสอบการกำหนดการตั้งค่าของคุณและเลือก Create bucket (สร้างบัคเก็ต)

tmt_store-retrieve-file_2e

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_2e

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้อัปโหลดไฟล์ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ใหม่ของคุณ


ก.  คุณจะพบบัคเก็ตใหม่ของคุณใน S3 Console คลิกที่ชื่อบัคเก็ตของคุณเพื่อนำไปยังบัคเก็ต

tmt_store-retrieve-file_3a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_3a

ข.  คุณอยู่ในหน้าหลักของบัคเก็ตของคุณ เลือก Upload (อัปโหลด)

tmt_store-retrieve-file_3b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_3b

ค. หากต้องการเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด คลิก Add files (เพิ่มไฟล์) และเลือกไฟล์ตัวอย่างที่คุณต้องการจัดเก็บหรือ Drag and Drop (ลากและวาง) ไฟล์บนกล่องอัปโหลด เลือก Next (ถัดไป) หลังจากที่คุณเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด

tmt_store-retrieve-file_3c

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_3c

ง. คุณมีความสามารถในการกำหนดการตั้งค่าสิทธิ์บนอ็อบเจกต์ของคุณ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นและเลือก Next (ถัดไป)

tmt_store-retrieve-file_3d

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_3d

จ. คุณมีความสามารถในการกำหนดการตั้งค่าที่เหมาะสม อย่างคลาสพื้นที่จัดเก็บ การเข้ารหัส และเมทาดาทา ด้วยอ็อบเจกต์ของคุณ ปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้นและเลือก Next (ถัดไป)

tmt_store-retrieve-file_3e

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_3e

ฉ. ตรวจสอบการกำหนดค่าของคุณ และเลือก Upload (อัปโหลด) คุณจะมองเห็นอ็อบเจกต์ในหน้าจอหลักของบัคเก็ตของคุณ

tmt_store-retrieve-file_3f

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_3f

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ดาวน์โหลดไฟล์จากบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ


ก. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก Download (ดาวน์โหลด)

tmt_store-retrieve-file_4

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_4

คุณสามารถลบอ็อบเจกต์และบัคเก็ตของคุณออกจาก Amazon S3 Console ได้อย่างง่ายดาย ในความเป็นจริงแล้ว การลบทรัพยากรที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพยากรเหล่านั้น


ก. ก่อนอื่น ให้ลบอ็อบเจกต์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการลบและเลือก More > Delete (เพิ่มเติม > ลบ)

tmt_store-retrieve-file_5a

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_5a

ข.  ตรวจสอบและยืนยันอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการลบ เลือก Delete (ลบ)

tmt_store-retrieve-file_5b

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_5b

ค. คลิกที่ Amazon S3 เพื่อดูบัคเก็ตทั้งหมดของคุณในเขต 

tmt_store-retrieve-file_5c

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_5c

ง. คลิกทางด้านขวาของชื่อบัคเก็ตของบัคเก็ตที่คุณสร้างเพื่อเลือก จากนั้นคลิก Delete (ลบ) พิมพ์ชื่อของบัคเก็ต และคลิก Confirm (ยืนยัน)

tmt_store-retrieve-file_5d

(คลิกเพื่อซูม)

tmt_store-retrieve-file_5d

คุณได้สำรองไฟล์แรกของคุณไปยังระบบคลาวด์ โดยสร้างบัคเก็ต Amazon S3 และอัปโหลดไฟล์ของคุณในรูปแบบอ็อบเจกต์ S3 Amazon S3 ได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน 99.999999999% เพื่อช่วยยืนยันว่าข้อมูลของคุณพร้อมใช้งานทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากนี้ คุณยังได้เรียนรู้วิธีการเรียกดูไฟล์ที่สำรองไว้ และวิธีการลบไฟล์และบัคเก็ตอีกด้วย

เวลานี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Amazon S3 จาก Web Console ที่คุณสามารถดำเนินการในบทแนะนำสอนการใช้งานการใช้งานถัดไป ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานบรรทัดคำสั่งเพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลเดียวกันนี้ และดำเนินการกู้คืนข้อมูลแบบสคริปต์

การสำรองไฟล์ของคุณไปยัง Amazon S3 จากบรรทัดคำสั่ง »

ใช่
ไม่