เพื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณจะเรียนรู้วิธีการตั้งค่าคลัสเตอร์ Redis ชุดแรก และกำหนดค่าประเภทโหนดและกลุ่มความปลอดภัยของคลัสเตอร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 10 นาที

 


เปิด แดชบอร์ด Amazon ElastiCache จากนั้น:

ขั้นตอนที่ 1.1

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.1
ขั้นตอนที่ 1.2

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.2
ขั้นตอนที่ 1.3

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.3

ขั้นตอนที่ 1.4

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.4

ประเภทโหนดดังกล่าวเหมาะสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ แต่สำหรับคลัสเตอร์การผลิตนั้น ขนาดของโหนดควรขึ้นอยู่กับปริมาณงานของคุณ และคุณควรเริ่มต้นด้วยกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ m5 หรือ r5

ขั้นตอนที่ 1.5

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.5

แบบจำลองชนิดอ่านอย่างเดียวนั้นจะอนุญาตให้คุณปรับขนาดการอ่านของคุณได้ ในกรณีที่การทำงานล้มเหลว ระบบจะกระตุ้นการเปลี่ยนระบบอัตโนมัติให้ทำงานและแบบจำลองจะเข้าควบคุมบทบาทของโหนดต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 1.6

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.6

ขั้นตอนที่ 1.7

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.7

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มซับเน็ต โปรดดูที่ เอกสารประกอบ

ขั้นตอนที่ 1.8

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.8

โหนดแต่ละโหนดจะถูกสร้างขึ้นใน Availability Zone ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงความเชื่อถือได้

ขั้นตอนที่ 1.9

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.9

สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะไม่ใช้การเข้ารหัส แต่โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถกำหนดค่าการเข้ารหัสข้อมูล ทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้และข้อมูลที่รับส่ง


นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มความปลอดภัยที่คุณเลือกอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อ TCP ขาเข้าบนพอร์ต 6379 จาก EC2 instance ของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโหนด Redis ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1.10

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.10

สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะไม่โหลดไฟล์ RDB ที่ปล่อยต่อใดๆ ดังนั้น เราสามารถข้ามขั้นตอนการกำหนดค่าทั้งหมดนี้ เพียงแค่ให้คุณทราบไว้ว่ามีตัวเลือกนี้ให้ใช้งาน


การสำรองข้อมูลประจำวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ และการเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่จะทำให้คุณมีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถือเป็นคำแนะนำที่ดี สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะไม่ใช้การสำรองข้อมูลใดๆ


ขั้นตอนที่ 1.11

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.11

สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ระบุว่า “ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ” ก็พอ

ในส่วนนี้ คุณจะได้พิจารณาเกี่ยวกับเวลาและวันเมื่อแอปพลิเคชันของคุณมีปริมาณงานต่ำ สำหรับความต้องการในปัจจุบัน เพียงแค่ระบุว่า “ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ” ก็พอ

ขั้นตอนที่ 1.12

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.12

หลังจากที่ตรวจสอบช่องทั้งหมดในแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้คลิก “สร้าง”


คลัสเตอร์ Redis จะเริ่มต้นการทำงานและทันทีที่ “พร้อมใช้งาน” คุณจะสามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 1.13

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.13

คลัสเตอร์ Redis จะเริ่มต้นการทำงานและทันทีที่ “พร้อมใช้งาน” คุณจะสามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป