ในแล็บนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress บน Amazon EC2 คุณได้ใช้ฐานข้อมูล MySQL จาก Amazon RDS เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนี้ Amazon RDS มอบตัวเลือกฐานข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณได้

ตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้ว – เราจะมาทดลองใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของคุณกัน ทั้งกำหนดค่าการออกแบบ เพิ่มหน้าและโพสต์ และเริ่มหาผู้ใช้ที่จะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

การปรับปรุงการติดตั้ง WordPress ของคุณนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น:

การเชื่อมโยงชื่อโดเมนเข้ากับเว็บไซต์ WordPress ของคุณด้วย Amazon Route53

การใช้ Elastic Load Balancer และ Amazon CloudFront เพื่อปรับขนาด WordPress

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรายงานเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ WordPress บน AWS

หมายเหตุ: หากคุณเคยหยุดและเริ่ม EC2 instance ของ WordPress หรือใช้ Elastic Load Balancer หน้า EC2 instance ของคุณ หรือเชื่อมโยงชื่อโดเมนกับเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าการกำหนดค่า WordPress บางรายการ โปรดดูเอกสารอ้างอิงของ WordPress เกี่ยวกับ การเปลี่ยน URL ของเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในขั้นตอนด้านล่าง คุณจะต้องล้างข้อมูลทรัพยากรที่สร้างขึ้นในแล็บนี้เพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บค่าบริการ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 5 นาที


 • ขั้นตอนที่ 1: นำ EC2 instance ของคุณออก

  อันดับแรก คุณสามารถนำ EC2 instance ซึ่งโฮสต์เว็บไซต์ WordPress ของคุณออกได้

  ไปที่ หน้า EC2 Instance และค้นหา EC2 instance ของคุณ เลือกที่อินสแตนซ์ดังกล่าว และคลิกปุ่ม การดำเนินการ ไปที่ สถานะอินสแตนซ์ > ยกเลิก แล้วคลิกเลย

  (คลิกเพื่อขยาย)

  คลิก ใช่ ยกเลิก เพื่อยกเลิกอินสแตนซ์ของคุณ

  (คลิกเพื่อขยาย)

 • ขั้นตอนที่ 2: ลบอินสแตนซ์ RDS ของคุณ

  เมื่อต้องการลบอินสแตนซ์ RDS ของคุณ ไปที่ หน้าฐานข้อมูล RDS ในคอนโซล AWS ค้นหาอินสแตนซ์ RDS ของ WordPress ของคุณและเลือกอินสแตนซ์ดังกล่าว จากนั้นคลิก การดำเนินการ และ ลบ

  (คลิกเพื่อขยาย)

  พิมพ์ “delete me” ลงในกล่องการยืนยันและคลิกปุ่ม ลบ เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

  (คลิกเพื่อขยาย)