ถาม: การส่งมอบอย่างต่อเนื่องคืออะไร

การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง คือข้อปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยสร้าง ทดสอบ และจัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงโค้ดสำหรับการออกสู่การใช้งานจริงโดยอัตโนมัติ AWS CodePipeline เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณสามารถทำการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

ถาม: การผสานรวมอย่างต่อเนื่องคืออะไร

คือข้อปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยที่นักพัฒนานำการเปลี่ยนแปลงโค้ดของตนมารวมอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลังจากนั้นจะดำเนินการสร้างและทดสอบโดยอัตโนมัติ การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มักหมายถึงการสร้างหรือการผสานรวมของลำดับขั้นในกระบวนการเผยแพร่ซอฟต์แวร์และนำมาซึ่งส่วนประกอบแบบอัตโนมัติ (เช่น การผสานรวมอย่างต่อเนื่องหรือบริการสร้าง) และส่วนประกอบเชิงวัฒนธรรม (เช่น การเรียนรู้เพื่อการผสานรวมบ่อยครั้ง) เป้าหมายหลักของการผสานรวมอย่างต่อเนื่องคือ เพื่อค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องอย่างรวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ และลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและออกอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง

ถาม: AWS CodePipeline คืออะไร

AWS CodePipeline เป็นบริการจัดส่งแบบต่อเนื่องที่ช่วยให้คุณสามารถจำลอง แสดงภาพ และดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถจำลองแบบกระบวนการเผยแพร่สำหรับการสร้างโค้ดของคุณ การปรับใช้สภาพแวดล้อมก่อนการผลิต การทดสอบแอปพลิเคชัน และนำเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตได้ด้วย AWS CodePipeline AWS CodePipeline จะสร้าง ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณตามเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือของคู่ค้าและเครื่องมือของคุณเองเข้าด้วยกันในขั้นตอนใดของกระบวนการเผยแพร่ก็ได้ เพื่อเป็นการจัดทำโซลูชันการส่งมอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ถาม: เพราะเหตุใดฉันจึงใครใช้ AWS CodePipeline ในการตั้งค่าไปป์ไลน์การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

AWS CodePipeline จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วและคุณภาพของการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณโดยการใช้งานการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดผ่านชุดการตรวจสอบคุณภาพที่สอดคล้องกัน ตามกระบวนการสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่แบบอัตโนมัติของคุณ

ถาม: ผลิตภัณฑ์แบบใดที่สามารถผสานรวมกับไปป์ไลน์การส่งมอบอย่างต่อเนื่องที่ฉันสร้างด้วย AWS CodePipeline

AWS CodePipeline สามารถผสานรวมกับบริการต่างๆ ของ AWS เช่น AWS CodeCommit, Amazon S3, AWS CodeDeploy, AWS Elastic Beanstalk, AWS OpsWorks และ AWS Lambda ได้ นอกจากนี้ AWS CodePipeline ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือของคู่ค่าได้อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้าการผสานรวมผลิตภัณฑ์ ท้ายที่สุด คุณจะสามารถเขียนการดำเนินการแบบกำหนดเองของคุณและผสานรวมกับเครื่องมือใดก็ตามที่มีอยู่ได้ด้วย AWS CodePipeline สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่สร้างและเพิ่มการดำเนินการแบบกำหนดเองใน AWS CodePipeline ในคู่มือผู้ใช้ AWS CodePipeline

ถาม: ฉันสามารถใช้ AWS Identity and Access Management (IAM) เพื่อจัดการการเข้าถึง AWS CodePipeline ได้หรือไม่

ได้ AWS CodePipeline รองรับสิทธิ์ระดับทรัพยากร คุณสามารถเจาะจงได้ว่าจะให้ผู้ใช้รายใดดำเนินการสิ่งใดบนไปป์ไลน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบการเข้าถึงแบบอ่านเท่านั้นในไปป์ไลน์ให้กับผู้ใช้หากคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นสถานะของไปป์ไลน์ แต่ไม่ต้องการให้แก้ไขไปป์ไลน์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ สำหรับขั้นตอนหรือการดำเนินการใดก็ได้ในไปป์ไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน IAM ร่วมกับ AWS CodePipeline โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงสิทธิ์การเข้าถึง 

ถาม: ฉันสามารถเปิดใช้งานไปป์ไลน์ในบัญชี AWS หนึ่งเพื่อให้สามารถเข้าถึงโดยผู้ใช้ IAM ในอีกบัญชี AWS หนึ่งได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสร้างบทบาท IAM ในบัญชี AWS ที่เป็นเจ้าของไปป์ไลน์เพื่อมอบการเข้าถึงไปป์ไลน์และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้ IAM ในอีกบัญชีหนึ่งได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การแนะนำวิธีใช้งาน: มอบหมายสิทธิ์การเข้าถึงให้กับบัญชี AWS ต่างๆ โดยใช้ IAM Role และกำหนดค่าการเข้าถึงไปป์ไลน์แบบข้ามบัญชี

ถาม: หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS CodePipeline ต้องทำอย่างไร

ไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AWS CodePipeline