สำหรับAmazon Managed Grafana ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำ และไม่มีสัญญาระยะยาว จ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้ โดยยึดตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ต่อเวิร์กสเปซ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณเมื่อถึงสิ้นเดือนสำหรับการใช้งาน “ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่” คือผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ทำงานของ Amazon Managed Grafana หรือทำการร้องขอ API อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

Amazon Managed Grafana มีการทดลองใช้ฟรี 90 วัน โดยมีผู้ใช้ฟรีสูงสุดห้าคนต่อบัญชี Amazon Managed Grafana มีสิทธิ์การใช้งาน 3 ประเภท ได้แก่ Amazon Managed Grafana Editor, Amazon Managed Grafana Viewer และ Amazon Manager Grafana Enterprise Plugins ลูกค้าที่มีการใช้งานเกิน 5 ผู้ใช้ฟรีจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ Amazon Managed Grafana Editor หรือ Amazon Managed Grafana Viewer และ Amazon Managed Grafana Enterprise Plugins มาตรฐานที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ราคา

สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ต่อเวิร์กสเปซต่อเดือน เวิร์กสเปซแต่ละแห่งต้องการสิทธิ์การใช้งาน Amazon Managed Grafana Editor อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ เพื่อจัดการและเข้าสู่ระบบเวิร์กสเปซ แม้ว่าจะไม่มีผู้ใช้เข้าสู่ระบบก็ตาม สิทธิ์การใช้งาน Amazon Managed Grafana Editor มีค่าใช้จ่าย 9 USD ต่อผู้ใช้ตัวแก้ไขหรือผู้ดูแลระบบที่ใช้งานอยู่ต่อเวิร์กสเปซ และให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้ในการจัดการผู้ใช้เวิร์กสเปซ การสร้างและจัดการแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน และการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูล สําหรับลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานเพื่อดูเท่านั้น สิทธิ์ใช้งาน Amazon Managed Grafana Viewer มีค่าใช้จ่าย 5 USD ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ต่อเวิร์กสเปซ และให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเวิร์กสเปซ Amazon Managed Grafana แบบดูอย่างเดียวได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูอย่างเดียวสามารถดูแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และแหล่งที่มาของข้อมูลการสืบค้นได้ แต่จะไม่สามารถดําเนินการใด ๆ บนเวิร์กสเปซได้

คีย์ API ของ Grafana เชื่อมโยงกับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ API และสามารถได้รับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ผู้แก้ไข หรือผู้ดูได้ สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ Amazon Managed Grafana API ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบหรือผู้แก้ไขจะถูกเรียกเก็บเงินที่ 9 USD ต่อผู้ใช้ API ที่ใช้งานอยู่ หรือ 5 USD ต่อผู้ใช้ API ที่ใช้งานอยู่สําหรับสิทธิ์ผู้ใช้ API ที่เป็นผู้ชม หากมีหลายคีย์ API ที่มีสิทธิ์ต่างกันเชื่อมโยงกับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ API เดียว ดังนั้นระบบจะปรับใช้ราคาที่สูงกว่า บัญชีบริการมีความคล้ายคลึงกับผู้ใช้ Grafana และสามารถเปิด/ปิดใช้งาน ให้สิทธิ์แบบเฉพาะ และยังคงใช้งานได้จนกว่าจะถูกลบหรือปิดใช้งาน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการบัญชีบริการแต่ละบัญชีในฐานะผู้ใช้ Amazon Manager Grafana บัญชีบริการ Amazon Managed Grafana ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบหรือผู้แก้ไขจะถูกเรียกเก็บเงินที่ 9 USD ต่อบัญชีบริการที่ใช้งานอยู่ หรือ 5 USD ต่อบัญชีบริการที่ใช้งานอยู่สำหรับบัญชีบริการที่มีสิทธิ์ผู้ชม

ปลั๊กอินและการสนับสนุน Enterprise

หากต้องการเข้าถึงปลั๊กอิน Enterprise เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของข้อมูล Enterprise ของบริษัทอื่นที่แสดงไว้ที่นี่ ระบบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 45 USD สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Amazon Managed Grafana Enterprise Plugins ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ต่อเวิร์กสเปซ เมื่อมีการอัปเกรดแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงการสนับสนุนและการฝึกอบรมตามความต้องการได้โดยตรงจาก Grafana Labs  

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คํานวณค่าใช้จ่าย Amazon Managed Service สําหรับ Grafana ของคุณด้วยการประเมินราคาเพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างราคา

หมายเหตุ: มูลค่าราคาที่ปรากฏที่นี่ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 1 - การจัดการการเข้าถึงเวิร์กสเปซ Amazon Managed Grafana ของผู้ใช้หลายคน

ในตัวอย่างนี้ คุณได้ให้สิทธิ์ผู้แก้ไข 100 รายและผู้ชม 100 รายเข้าถึงเวิร์กสเปซ Grafana ของคุณ ในเดือนมกราคม มีผู้แก้ไขเพียง 20 คนและผู้ชม 30 คนเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบเวิร์กสเปซ จํานวนผู้ใช้ทั้งหมดที่จะเรียกเก็บเงินคือผู้แก้ไข 20 คนและผู้ชม 30 คนในเดือนมกราคม

ค่าบริการรายเดือนของ Amazon Managed Grafana รวม = 20 * 9.00 USD (สิทธิ์การใช้งานของผู้แก้ไข) + 30 * 5.00 USD (สิทธิ์การใช้งานของผู้ชม) = 330.00 USD

ตัวอย่างที่ 2 - การอัปเกรดเวิร์กสเปซ Amazon Managed Grafana เพื่อเข้าถึง ปลั๊กอิน Enterprise

ในตัวอย่างนี้ คุณได้ให้สิทธิ์ผู้แก้ไข 100 รายและผู้ชม 100 รายเข้าถึงเวิร์กสเปซ Grafana ของคุณ คุณได้อัปเกรดเวิร์กสเปซเป็นปลั๊กอิน Enterprise แล้ว ในเดือนมกราคม มีผู้แก้ไขเพียง 20 รายและผู้ชม 30 รายเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบเวิร์กสเปซ จํานวนผู้ใช้ทั้งหมดที่จะถูกเรียกเก็บเงินคือผู้แก้ไข 20 รายและผู้ชม 30 รายในเดือนมกราคม

ค่าบริการรายเดือนของ Amazon Managed Grafana รวม = 20 * 9.00 USD (สิทธิ์การใช้งานของผู้แก้ไข) + 30 * 5.00 USD (สิทธิ์การใช้งานของผู้ชม) = 330.00 USD

ค่าบริการรายเดือนของปลั๊กอิน Enterprise รวม = 20* 45 USD (สิทธิ์การใช้งาน Enterprise ที่เปิดใช้งาน) + 30* 45 USD (สิทธิ์การใช้งาน Enterprise ที่เปิดใช้งาน) = 2,250.00 USD

ใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนรวม = 330 USD สำหรับ Amazon Managed Grafana + 2,250 USD สำหรับปลั๊กอิน Enterprise = 2,580.00 USD

ตัวอย่างที่ 3 – ผู้ใช้ฐานะผู้แก้ไขอย่างน้อยหนึ่งรายต่อเวิร์กสเปซ Amazon Managed Grafana

ในตัวอย่างนี้ คุณได้สร้างเวิร์กสเปซสองแห่ง เวิร์กสเปซ A และเวิร์กสเปซ B มีผู้ใช้ 10 คนที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเวิร์กสเปซ ในเดือนมกราคม ไม่มีผู้ใช้เข้าสู่ระบบเวิร์กสเปซ A ซึ่งจะต้องมีสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ระดับแก้ไขอย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์สําหรับเวิร์กสเปซ A แต่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานรายอื่นที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบในเดือนนั้นก็จะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน เวิร์กสเปซ B มีผู้ดูแลระบบ 1 คน ผู้แก้ไข 1 คน และผู้ชม 3 คนเข้าสู่ระบบในเดือนมกราคม

ค่าบริการรายเดือนเวิร์กสเปซ A = 1 * 9.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้แก้ไข) = 9.00 USD

ค่าบริการรายเดือนสําหรับเวิร์กสเปซ B = 2 * 9.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้แก้ไข) + 3 * 5.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้ชม) = 33.00 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 9.00 USD สําหรับเวิร์กสเปซ A + 33.00 USD สําหรับเวิร์กสเปซ B = 42.00 USD

ตัวอย่างที่ 4 – Amazon Managed Grafana Workspace ที่มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และผู้ใช้ API

ในตัวอย่างนี้ คุณได้สร้างเวิร์กสเปซ Amazon Managed Grafana หนึ่งแห่งด้วยคีย์ API 2 คีย์ หนึ่งคีย์ที่มีผู้ดูแลระบบ และอีกคีย์หนึ่งที่มีสิทธิ์ของผู้ชมซึ่งทั้งสองสิทธิ์นั้นเชื่อมโยงกับผู้ใช้ Grafana API หนึ่งราย และคุณยังอนุญาตให้ผู้แก้ไข 10 คนและผู้ชม 50 คนเข้าถึงเวิร์กสเปซ Grafana ของคุณ ในเดือนมกราคม ทั้งคีย์ API ผู้ดูแลระบบและผู้ชมถูกใช้เพื่อสร้าง แก้ไข และดูแดชบอร์ด โดยมีผู้แก้ไข 5 คนและผู้ชม 10 คนที่ลงชื่อเข้าใช้เวิร์กสเปซ เนื่องจากคีย์ API ทั้งสองเชื่อมโยงกับผู้ใช้ Grafana API หนึ่งราย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสําหรับสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ API เพียงสิทธิ์ใช้งานเดียว เท่านั้น โดยมีการใช้ราคาผู้ดูแลระบบที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จํานวนผู้ใช้ทั้งหมดที่จะเรียกเก็บเงินคือผู้แก้ไข 5 คนและผู้ชม 10 คนในเดือนมกราคม

ค่าบริการ API รายเดือนทั้งหมด = 1 * 9.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้แก้ไข) = 9.00 USD

ค่าบริการผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด = 5 * 9.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้แก้ไข) + 10 (ผู้ชม) * 5.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้ชม) = 95.00 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 9.00 USD สําหรับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ API + 95.00 USD สําหรับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ = 104.00 USD

ตัวอย่างที่ 5 – Amazon Managed Grafana Workspace ที่มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และบัญชีบริการ

ในตัวอย่างนี้ คุณได้สร้าง Amazon Managed Grafana Workspace หนึ่งแห่งพร้อมบัญชีบริการ 2 บัญชี โดยหนึ่งบัญชีสำหรับผู้ดูแลระบบและอีกหนึ่งบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ชม และคุณยังอนุญาตให้ผู้แก้ไข 10 คนและผู้ชม 50 คนเข้าถึงเวิร์กสเปซ Grafana ของคุณ ในเดือนมกราคม ทั้งบัญชีผู้ดูแลระบบและบัญชีบริการแบบผู้ชมได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้าง แก้ไข และ
ดูแดชบอร์ดที่มีผู้ใช้แบบผู้แก้ไข 5 รายและผู้ใช้แบบผู้ชม 10 รายที่ล็อกอินเข้าสู่ Workspace ด้วย ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชีบริการแบบผู้แก้ไข 1 บัญชีและบัญชีบริการแบบผู้ชม 1 บัญชี นอกจากนี้ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จํานวนผู้ใช้ทั้งหมดที่จะเรียกเก็บเงินคือผู้แก้ไข 5 คนและผู้ชม 10 คนในเดือนมกราคม

ค่าบริการรายเดือนของบัญชีบริการทั้งหมด = 1 * 9.00 USD (บัญชีบริการแบบผู้แก้ไข) + 1 * 5.00 USD (บัญชีบริการแบบผู้ชม) = 14.00 USD

ค่าบริการผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด = 5 * 9.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้แก้ไข) + 10 (ผู้ชม) * 5.00 USD (สิทธิ์ใช้งานผู้ชม) = 95.00 USD

การเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 14.00 USD สำหรับสิทธิ์การใช้งานบัญชีบริการ + 95.00 USD สำหรับสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ = 109.00 USD