เมื่อใช้ AWS Identity and Access Management (IAM) คุณจะกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการของ AWS ได้บ้าง และสามารถเข้าถึงได้ภายใต้เงื่อนไขแบบใด IAM เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในบัญชี AWS และให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน IAM หรือหากคุณได้ลงทะเบียนกับ AWS แล้ว ให้ไปที่ AWS Management Console

วิธีการทำงาน

IAM ช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงสิ่งใดได้บ้างโดยการระบุสิทธิ์โดยละเอียด จากนั้น IAM จะบังคับใช้สิทธิ์เหล่านั้นสำหรับทุกคำขอ โดยการเข้าถึงถูกปฏิเสธตามค่าเริ่มต้น และการเข้าถึงจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อสิทธิ์ระบุว่า "อนุญาต" เท่านั้น 

วิธีการทำงานของ IAM

เซสชันวิดีโอและการสาธิต IAM

เรียนรู้แนวคิดหลักของ IAM ผ่านการรับชมเซสชันและการสาธิตโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญ

เส้นทางสิทธิพิเศษขั้นต่ำ: นโยบาย AWS IAM และ Access Analyzer (55:59)
10 วิธีง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อม AWS ให้ปลอดภัย (31:19)
เริ่มต้นใช้งาน IAM และ AWS Identity (1:02:15)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของคุณ (28:58)
การใช้ IAM Access Analyzer กับบัคเก็ต Amazon S3 (8:06)
นโยบาย IAM ที่ให้ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชี AWS ของคุณ (23:52)

บทแนะนำสอนการใช้งานของ IAM และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

รูปภาพ IAM