AWS IoT FleetWise

รวบรวม แปลง และถ่ายโอนข้อมูลพาหนะไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดายแบบใกล้เคียงเรียลไทม์

วิเคราะห์ข้อมูลยานยนต์ผ่านกลุ่มอินสแตนซ์โดยไม่ต้องพัฒนาระบบเก็บข้อมูล

เพิ่มความเกี่ยวข้องของข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลที่เลือกส่งแค่ข้อมูลที่จำเป็นไปยังคลาวด์เพื่อวิเคราะห์

เก็บข้อมูลสุขภาพยานยนต์ในเวลาใกล้เคียงจริงเพื่อให้สามารถตรวจพบปัญหาและจัดการได้อย่างรวดเร็ว

วิธีทำงาน

AWS IoT FleetWise ช่วยให้คุณเก็บ แปลง และย้ายข้อมูลยานยนต์ไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย และใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัยของยานยนต์อย่างมีอิสระ
แผนผังแสดงวิธีที่ AWS IoT FleetWise รวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลยานพาหนะไปยังระบบคลาวด์ในเวลาเกือบเรียลไทม์

สร้างแพลตฟอร์มยานพาหนะที่เชื่อมต่อ

ค้นพบวิธีการปรับปรุงการเชื่อมต่อยานพาหนะและการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันสมัยด้วยบริการ AWS IoT เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างแพลตฟอร์มยานพาหนะที่เชื่อมต่อ และวิธีที่คุณสามารถปรับขนาดกลุ่มยานพาหนะของคุณได้อย่างปลอดภัย

คุณสามารถรับอีบุ๊กได้ที่นี่

กรณีการใช้งาน

รักษาสุขภาพแบตเตอรี่ EV


สังเกตสุขภาพแบตเตอรี่ EV และระดับการชาร์ต รวมถึงพัฒนาระยะที่ประเมินสำหรับผู้ขับขี่

เสริมประสบการณ์ในที่นั่งคนขับ

นำข้อมูลจากระบบเก็บข้อมูลในยานยนต์มาใช้ปรับการให้บริการ เนื้อหาสื่อ และรูปแบบต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

พัฒนาความสามารถของกลุ่มอินสแตนซ์


นำข้อมูลที่ได้จากข้อมูลกลุ่มอินสแตนซ์เชิงพาณิชย์มาวิเคราะห์ความปลอดภัย การใช้งานยานยนต์ และกำหนดการซ่อมบำรุงให้กับผู้ขับขี่

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ศึกษาวิธีการทำงานของ AWS IoT FleetWise

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กฎ การสร้างโมเดลยานพาหนะ และอื่นๆ

ไปที่หน้าคุณสมบัติ »

ดูคู่ค้าของเรา

ค้นพบคุณสมบัติของพาร์ทเนอร์ AWS IoT FleetWise และวิธีการที่พวกเขาสามารถช่วยยกระดับการพัฒนาของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ AWS IoT FleetWise

ติดต่อการสนับสนุนด้านการขาย

รับการสนับสนุนที่คุณต้องการ


ติดต่อฝ่ายขาย »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม