« AWS IoT

AWS IoT FleetWise (ตัวอย่าง)

รวบรวม แปลง และถ่ายโอนข้อมูลยานพาหนะไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดายแบบใกล้เคียงเรียลไทม์

เข้าถึงข้อมูลยานพาหนะทั่วทั้งฟลีตแบบมาตรฐานได้โดยไม่ต้องพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลแบบกำหนดเอง

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลด้วยการกรองอัจฉริยะ ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ได้ตรงตามที่คุณต้องการทุกประการ

แสดงผลข้อมูลความสมบูรณ์ของยานพาหนะแบบใกล้เคียงเรียลไทม์เพื่อตรวจจับและบรรเทาปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยป้องกันการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยเหลือลูกค้าได้จากระยะไกล

วิธีการทำงาน

AWS IoT FleetWise ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถรวบรวม แปลง และถ่ายโอนข้อมูลยานพาหนะไปยังระบบคลาวด์แบบใกล้เคียงเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า แล้วนำไปใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันด้วยการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิงซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอัตโนมัติของยานพาหนะ

กรณีการใช้งาน

ฝึกฝนโมเดลคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ฝึกฝนยานยนต์อัตโนมัติ (AV) และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ด้วยข้อมูลกล้องซึ่งรวบรวมจากฟลีตยานพาหนะที่ใช้งานจริง

ช่วยลดการอ้างสิทธิ์ตามการรับประกันและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด

ใช้ข้อมูลแบบใกล้เคียงเรียลไทม์เพื่อตรวจจับและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพทั่วทั้งฟลีตในเชิงรุก

ปรับปรุงการประมาณระยะทางขับขี่ของ EV

ปรับปรุงการประมาณระยะทางขับขี่ของแบตเตอรี่ของยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ด้วยข้อมูลสภาพแวดล้อมที่รวบรวมไว้ เช่น สภาพอากาศและสภาพการขับขี่ จากยานพาหนะใกล้เคียง

แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพถนน

รวบรวมข้อมูลบางอย่างจากยานพาหนะที่อยู่ใกล้เคียง แล้วนำมาใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพถนน เช่น การปิดช่องทางเดินรถหรือการก่อสร้าง

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ศึกษาวิธีการทำงานของ AWS IoT FleetWise

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กฎ การสร้างโมเดลยานพาหนะ และอื่นๆ

ดูหน้าคุณสมบัติ »

ดูราคา AWS IoT FleetWise

จ่ายเฉพาะบริการที่ใช้ โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

รับการสนับสนุนที่คุณต้องการ

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม