AWS IoT SiteWise

รวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกขนาดได้อย่างง่ายดาย

AWS IoT SiteWise คือบริการที่มีการจัดการซึ่งช่วยให้คุณรวบรวม จัดเก็บ จัดระเบียบ และตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกขนาดได้ง่าย คุณจึงทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นที่ตั้งได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ AWS IoT SiteWise เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการในสถานที่หลายๆ แห่ง คำนวณตัววัดประสิทธิภาพเชิงอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างรวดเร็ว และสร้างแอปพลิเคชันที่วิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงลดช่องว่างในการผลิตได้ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ ระบุปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบระยะไกลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และปรับปรุงการประมวลผลแบบหลายไซต์ด้วยข้อมูลแบบรวมศูนย์

ในปัจจุบัน การได้รับตัววัดประสิทธิภาพจากอุปกรณ์อุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากข้อมูลมักจะถูกล็อกไว้ภายในที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กรของผู้เป็นเจ้าของ และโดยทั่วไปมักจะต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางในการเรียกและวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ AWS IoT SiteWise ลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้โดยการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเกตเวย์ที่อยู่ในสถานที่ของคุณ และทำกระบวนการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลอุปกรณ์อุตสาหกรรมให้เป็นอัตโนมัติ เกตเวย์นี้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลในองค์กรของคุณอย่างปลอดภัย รวบรวมข้อมูล และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง AWS Cloud AWS IoT SiteWise ยังมีอินเทอร์เฟซสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมที่ทันสมัยผ่านข้อความ MQTT หรือ API อีกด้วย

คุณสามารถใช้ AWS IoT SiteWise เพื่อสร้างแบบจำลองสินทรัพย์ที่จับต้องได้ กระบวนการ และสถานที่ของคุณ คำนวณตัววัดประสิทธิภาพเชิงอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างรวดเร็ว และสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์อุตสาหกรรม ลดต้นทุน และทำการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise คุณสามารถให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของคุณ มากกว่าที่จะสร้างแอปพลิเคชันรวบรวมและจัดการข้อมูลในองค์กรซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

สำรวจ AWS IoT SiteWise กับ Bill Vass และ Cherie Wong

ประโยชน์

รวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณ

เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือจากหลายๆ สถานที่ กำหนดโครงสร้างให้ข้อมูลดังกล่าว แล้วทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม คุณสามารถสืบค้นข้อมูลและตัววัดเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือกระบวนการได้จากสถานที่หลายๆ แห่ง ข้อมูลจึงพร้อมสำหรับการนำไปใช้ได้ในทันที AWS IoT SiteWise มีความสามารถในการรวบรวม จัดการ และแสดงผลข้อมูลด้วยภาพที่คุณจำเป็นต้องใช้อยู่พร้อมสรรพในตัว คุณจึงสามารถนำทรัพยากรการพัฒนาไปลงทุนให้กับแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณเรียนรู้จากข้อมูลของคุณได้มากขึ้น

ระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการตรวจสอบระยะไกล

ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์อุตสาหกรรมของคุณในสถานที่ต่างๆ จากระยะไกลด้วย AWS IoT SiteWise เมื่อก่อน คุณจำเป็นต้องส่งช่างเทคนิคไปวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นจึงส่งช่างเทคนิคอีกคนไปแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ในปัจจุบัน คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกลแล้วส่งช่างเทคนิคไปเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องแก้ปัญหาเท่านั้น คุณสามารถใช้เวลาน้อยลงในการประสานงานกิจกรรมการวิเคราะห์ในสถานที่ แล้วให้วิศวกรของคุณมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ตนทำได้ดีที่สุด นั่นก็คือการทำความเข้าใจการปฏิบัติการของคุณและออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุงกระบวนการข้ามสถานที่ด้วยแหล่งข้อมูลส่วนกลาง

ความสามารถในการมองเห็นทั่วทุกโรงงานอุตสาหกรรมทำให้คุณสามารถปรับปรุงการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงระบุช่องว่างในการผลิตและความสูญเสียได้ เมื่อใช้ IoT SiteWise คุณสามารถสร้างแบบจำลองกระบวนการอุตสาหกรรมและอุปกรณ์จากสถานที่หลายๆ แห่ง จากนั้นจึงค้นหาและแสดงภาพข้อมูลสินทรัพย์ทั้งแบบสดและข้อมูลในอดีตโดยอัตโนมัติผ่านแผนภูมิและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเปิดใช้งานเว็บแอปพลิเคชันด้วยข้อมูลสินทรัพย์ของคุณภายในไม่กี่นาทีผ่าน SiteWise Monitor รวมถึงมอบทัศนวิสัยให้วิศวกรอุตสาหการสามารถตอบสนองต่อปัญหาหรือระบุความแตกต่างระหว่างหลายๆ สถานที่ได้ SiteWise Monitor ช่วยให้คุณสร้างแห่งข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติการของคุณให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงกระบวนการ และลดความสูญเสียทั่วทั้งองค์กร

วิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของ AWS IoT SiteWise

กรณีการใช้งาน

การผลิต

ด้วย AWS IoT SiteWise คุณสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณในการระบุและลดความไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย AWS IoT SiteWise ช่วยคุณรวบรวมข้อมูลจากสายการผลิตและหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วน ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบคลาวด์ และกำหนดโครงสร้างตัววัดประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์และกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้ตัววัดเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิผลโดยรวมของการปฏิบัติการ รวมถึงค้นพบโอกาสสำหรับนวัตกรรมและการพัฒนา นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกระบวนการผลิตของคุณและระบุความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์และกระบวนการ ช่องว่างในการผลิต หรือข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้

อาหารและเครื่องดื่ม

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องรับมือกับการแปรรูปอาหารที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการบดเมล็ดพืชให้เป็นแป้ง การแล่เนื้อและบรรจุหีบห่อ และการประกอบ ปรุง และแช่แข็งอาหารสำหรับอุ่นด้วยไมโครเวฟ โรงงานแปรรูปเหล่านี้มักจะกระจายตัวอยู่ในหลายตำแหน่งที่ตั้ง โดยมีผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและควบคุมอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคอยตรวจสอบกระบวนการและอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานอาจตรวจสอบหน่วยทำความเย็น ประเมินการจัดการและวันหมดอายุของส่วนประกอบ หรืออาจตรวจสอบการสร้างของเสียทั่วโรงงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise คุณสามารถจัดกลุ่มสตรีมข้อมูลเซ็นเซอร์จากหลายตำแหน่งที่ตั้งตามสายการผลิตและโรงงาน เพื่อให้วิศวกรกระบวนการของคุณทำความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการในโรงงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัทต่างๆ มักจะติดตั้งสินทรัพย์ด้านการผลิตพลังงานของตนเพื่อใช้งานในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอยู่ห่างจากช่างเทคนิคผู้ได้รับการฝึกอบรมมาให้ซ่อมอุปกรณ์ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ช่างเทคนิคจะได้รับการแจ้งเตือน เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยปัญหา แล้วจึงเดินทางอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหานั้น แต่ด้วย AWS IoT SiteWise คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสินทรัพย์จากระยะไกลได้แบบเรียลไทม์และเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ในอดีตจากทุกที่เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้แน่ชัด ส่งบุคคลที่เหมาะสมไปดำเนินการ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ลูกค้า

Volkswagen Group

Volkswagen Group ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองว็อลฟส์บวร์ค ประเทศเยอรมนี กำลังพัฒนา Industrial Cloud เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ของตนให้ดียิ่งขึ้น “โดยทั่วไป ข้อมูลเครื่องจักรที่แยกออกมาจากเครื่องจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีบริบท หากต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะต้องมีการเพิ่มบริบทผ่านการเสริมด้วยข้อมูลอื่น การติดป้ายกำกับ การกรอง และการแปลงข้อมูลนั้นก่อนที่จะวิเคราะห์” ดร. Roy Sauer, Director Enterprise & Platform Architecture ของ Volkswagen Group กล่าว “เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise เราสามารถนำข้อมูลจากพื้นที่การผลิตเข้าไปในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย สร้างแบบจำลองและจัดระเบียบสินทรัพย์เครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน จากนั้นก็แสดงภาพข้อมูลเชิงปฏิบัติการจากสายการผลิตกระบอกสูบของเราในเว็บแอปพลิเคชัน"

Bayer

Bayer Crop Science คือฝ่ายงานหนึ่งของ Bayer AG ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับเกษตรกร และกำลังดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้คนกว่า 9 พันล้านคนในปี 2050 “เรามุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่ในไร่นา แต่ยังรวมถึงในโรงงานผลิตของเราอีกด้วย” Peri Subrahmanya, IoT Product Lead ของ Bayer Crop Science กล่าว “ความสามารถในการมองเห็นตัววัดเชิงปฏิบัติการจากโรงงานแปรรูปของเราทั่วทุกแห่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เราระบุจุดติดขัดในการผลิต จากนั้นจึงดำเนินการเชิงแก้ไขเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ เราใช้ AWS IoT SiteWise กับโรงงานผลิตข้าวโพด 9 แห่งในอเมริกาเหนือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ผลิต จากนั้นจึงวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness - OEE) ของเราแบบใกล้เคียงเวลาจริงเพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต ด้วย AWS IoT SiteWise ตอนนี้เราสามารถเตรียมความพร้อมให้พื้นที่เพาะปลูกได้ภายในเวลาไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราปรับขนาดการใช้งาน AWS IoT SiteWise ไปยังพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง ได้ในลักษณะที่คุ้มกับค่าใช้จ่าย"

Genie – A Terex Brand

Genie – A Terex Brand คือผู้ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับการยกและแปรรูปวัสดุระดับสากล “Genie แบรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับยกของเราคือหนึ่งในแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการ” Scott McNeal รองประธานฝ่ายไอทีของ Genie – A Terex Brand กล่าว “คุณภาพของสีมีอิทธิพลที่สำคัญต่อการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือโดยรวมของรถกระเช้า เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพและความทนทานของสีที่ตรงกับความสามารถที่อยู่ภายใน เราจำเป็นต้องมีโซลูชันการตรวจสอบกระบวนการทาสีที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ และทำซ้ำได้ซึ่งขยายพื้นที่โรงงานไปยังระบบคลาวด์ เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise เราสามารถนำเข้า จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการทาสีเพื่อระบุกระบวนการปรับสภาพที่ไม่สม่ำเสมอและไม่ถูกต้องได้แบบใกล้เคียงเวลาจริง ซึ่งทำให้เราดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสีได้”

Pentair

Pentair คือผู้ให้บริการระบบกรองน้ำระดับสากลแก่โรงเบียร์ ฟาร์มปลา รวมถึงลูกค้าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์รายอื่นๆ "เรากำลังสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อคาดการณ์รอบการทำความสะอาดตัวกรองรอบถัดไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกรองและสร้างผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้นสำหรับระบบ Beer Membrane Filtration ของเรา" Rama Budampati ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Smart Products & IoT ของ Pentair กล่าว "เราได้สร้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์อุตสาหกรรมของเราเองขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องมีความสามารถในการนำเข้าข้อมูลและสร้างโมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งอนุญาตให้เราปรับโมเดลข้อมูลสำหรับระบบต่างๆ อย่างรวดเร็ว รวมถึงทดสอบตัววัดเชิงปฏิบัติการใหม่ๆ ในแบบใกล้เคียงเวลาจริงและจากข้อมูลในอดีตได้ เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise เราสามารถเรียกใช้เทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัลของตัวกรองเบียร์แบบเมมเบรนของเราหลายตัว สร้างตัวแทนเสมือนขององค์ประกอบต่างๆ ของสินทรัพย์ของเรา ซึ่งขยายความสามารถในการสร้างโมเดลพฤติกรรมของเครื่องได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นเป็นอย่างมาก"

คู่ค้า

TensorIoT

TensorIoT ซึ่งเป็นคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาขั้นสูงของ AWS สร้างโซลูชันเพื่อลดความซับซ้อนของวิธีการที่องค์กรต่างๆ นำอุปกรณ์การคำนวณแบบ Intelligent Edge และข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันของตน “ลูกค้าอุตสาหกรรมของเรามาปรึกษาเราให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และปรับปรุงความสามารถในการผลิตและความพร้อมใช้งานของกระบวนการผลิตของตน” Ravikumar Raghunathan ซีอีโอของ TensorIoT กล่าว “ลูกค้าเหล่านี้มีข้อมูลมากมายอยู่ในพื้นที่การผลิต แต่มักจะไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ เมื่อใช้ AWS IoT SiteWise ตอนนี้เราสามารถสร้างโซลูชันเพื่อรวบรวมข้อมูลนี้ไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดายและให้มุมมองแบบรวมของข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT) ความสามารถในการมองเห็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จริงแก่ลูกค้าของเราเพื่อปรับปรุงผลผลิตของตน"

Softing Industrial

Softing Industrial ให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานในการผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบเครือข่าย “ลูกค้าพึ่งพาเราในการเชื่อมต่อส่วนประกอบอัตโนมัติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้ข้อมูลจากพื้นที่การผลิตสำหรับงานควบคุม การตรวจสอบ และการวิเคราะห์เพิ่มเติม” ดร. Christopher Anhalt ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Softing กล่าว “การผสานรวมการสนับสนุนสำหรับ AWS IoT SiteWise ลงในผลิตภัณฑ์เกตเวย์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเราทำให้ตอนนี้ลูกค้าสามารถรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีอยู่ของตน เช่น เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (PLC) อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำการดัดแปลงใดๆ กับเครือข่ายอัตโนมัติที่มีอยู่ และเชื่อมโยงสายการผลิตของตนเข้ากับ AWS Cloud ได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน"

CloudRail

CloudRail ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมเข้ากับระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว “ลูกค้าของเรามองหาโซลูชันที่ช่วยให้ตนเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่ไปยังเครื่องจักรอุตสากรรมเก่าเพื่อค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม” Felix Kollmar ซีอีโอของ CloudRail กล่าว “การเพิ่มการสนับสนุนสำหรับตัวเชื่อมต่อ SiteWise ลงในเกตเวย์ Edge ของเราทำให้ตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้ AWS IoT SiteWise ในการสร้างสินทรัพย์สำหรับเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมกว่า 12,000 ชิ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลใน AWS จากเซ็นเซอร์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่กี่นาที"

ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

AWS IoT SiteWise ทำให้คุณสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และกระบวนการได้อย่างง่ายดาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้ AWS IoT SiteWise, ข้อมูลอ้างอิง API และคู่มือการประยุกต์ใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เข้าถึง AWS IoT SiteWise Console

ลงชื่อเข้าใช้