Amazon Lookout for Vision

ตรวจจับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิชันเพื่อสร้างการตรวจสอบคุณภาพแบบอัตโนมัติ

ฝึกอบรมการใช้ระบบคลาวด์ฟรี 10 ชั่วโมงต่อเดือนและการฝึกอบรมการอนุมาน Edge ฟรี 5 ชั่วโมงต่อเดือน

เป็นเวลา 3 เดือนด้วย AWS Free Tier

สร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) อย่างง่ายดายเพื่อระบุความผิดปกติจากไลน์กระบวนการที่ใช้งานจริงของคุณด้วยภาพเพียง 30 ภาพ

ระบุความผิดปกติด้วยภาพแบบเรียลไทม์เพื่อลดและป้องกันข้อบกพร่อง รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้น

ป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบด้วยภาพเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข

วิธีการทำงาน

Amazon Lookout for Vision คือบริการ ML ที่ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อระบุข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในทุกระดับ
Amazon Lookout for Vision - วิธีการทำงาน

กรณีการใช้งาน

ประตูรถยนต์

ตรวจจับความเสียหายของชิ้นส่วน

ระบุความเสียหายเกี่ยวกับคุณภาพพื้นผิว สี และรูปทรงผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิตและประกอบ

แผงวงจรพิมพ์ (PCB)

ระบุส่วนประกอบที่ขาดหายไป

กำหนดสิ่งที่ขาดหายไปตามการไม่มีอยู่ การมีอยู่ หรือตำแหน่งของวัตถุ เช่น ตัวเก็บประจุที่ขาดหายไปในแผงวงจรพิมพ์

ซิลิคอนเวเฟอร์

เปิดเผยปัญหาในกระบวนการ

ตรวจจับข้อบกพร่องที่มีรูปแบบซ้ำๆ เช่น รอยขีดข่วนซ้ำๆ ในจุดเดิมบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ลองใช้ AWS Free Tier


ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในขณะที่เรียนรู้พื้นฐานของ Amazon Lookout for Vision

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ


รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมในการปรับใช้ Amazon Lookout for Vision

ค้นพบตัวเลือกการสนับสนุนต่างๆ »

ดูวิธีการทำงานของ Lookout for Vision

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจจับข้อบกพร่อง

ไปที่หน้าคุณสมบัติ »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม