สร้างไปป์ไลน์การสตรีมแบบครบวงจรด้วยพิมพ์เขียวบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink ได้ภายในคลิกเดียว เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink

สร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชัน Apache Flink ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ

สร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชัน Apache Flink โดยไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานและจัดการทรัพยากรและคลัสเตอร์

ประมวลผลข้อมูลระดับกิกะไบต์ต่อวินาทีด้วยเวลาแฝงต่ำกว่าวินาทีและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม

ปรับใช้แอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานและมีความทนทานสูงด้วยการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ และ API สำหรับการจัดการวงจรการใช้งานแอปพลิเคชัน

ทำงานอย่างไร

ตั้งค่าและรวมแหล่งที่มาของข้อมูลและปลายทางเข้าด้วยกันโดยใช้โค้ดที่น้อยที่สุด ประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยมีความหน่วงต่ำกว่าวินาที และตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์

แผนภาพแสดงให้เห็นว่าบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink ผสานรวมแหล่งที่มาของข้อมูลและปลายทางเข้าด้วยกันโดยใช้โค้ดน้อยที่สุดและตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ได้อย่างไร
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink (1:33)
ทําไมต้องใช้บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink
ลูกค้าหลายพันรายใช้บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันการประมวลผลสตรีม บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink ช่วยให้คุณสามารถแปลงและวิเคราะห์ข้อมูลการสตรีมแบบเรียลไทม์ได้โดยใช้ Apache Flink และผสานรวมแอปพลิเคชันกับบริการอื่นๆ ของ AWS ไม่มีเซิร์ฟเวอร์และคลัสเตอร์ที่ต้องจัดการ และไม่มีโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลและพื้นที่เก็บข้อมูลให้ตั้งค่า ชำระค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น

กรณีการใช้งาน

ส่งมอบการตรีมข้อมูลในไม่กี่วินาที

พัฒนาแอปพลิเคชันที่แปลงและส่งมอบข้อมูลไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon OpenSearch Service และอีกมากมาย

สร้างการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

สืบค้นในรูปแบบการโต้ตอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมทั้งสร้างข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านเวลา 

ดำเนินการประมวลผลแบบติดตามสถานะ

ใช้การประมวลผลแบบติดตามสถานะแบบระยะยาวเพื่อเริ่มการดำเนินการแบบเรียลไทม์ เช่น การตรวจจับความผิดปกติจากแนวโน้มของข้อมูลในอดีต

วิธีเริ่มต้น

เรียนรู้วิธีการทำงานของบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้แอปพลิเคชัน Apache Flink แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์และบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink Studio

ทบทวนดูคู่มือแบบทีละขั้นตอน

สำรวจวิธีสร้างแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) หรือในโน้ตบุ๊ก Studio 

เรียกใช้แอปพลิเคชัน Apache Flink ของคุณ

เริ่มสร้างแอปพลิเคชันการสตรีมมิงของคุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือภาระผูกพันล่วงหน้า


สำรวจ AWS เพิ่มเติม