สร้างไปป์ไลน์การสตรีมแบบครบวงจรด้วยพิมพ์เขียวบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink ได้ภายในคลิกเดียว เรียนรู้เพิ่มเติม

ด้วยบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink คุณจะสามารถแปลงและวิเคราะห์ข้อมูลการสตรีมแบบเรียลไทม์ได้ โดยใช้ Apache Flink ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบโอเพนซอร์สและกลไกสำหรับการประมวลผล Data Stream บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink ช่วยให้สร้างและจัดการเวิร์กโหลดของ Apache Flink ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้คุณสามารถผสานรวมแอปพลิเคชันเข้ากับบริการอื่นๆ ของ AWS ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อใช้บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink คุณจะจ่ายค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีทรัพยากรที่คุณต้องจัดเตรียมและไม่มีค่าบริการล่วงหน้า ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงจากคุณตามจำนวน Kinesis Processing Unit (KPU) ที่ใช้เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณ KPU เดียวจะประกอบด้วย vCPU การประมวลผล 1 รายการและหน่วยความจำ 4 GB

สำหรับแอปพลิเคชัน Apache Flink ระบบจะเรียกเก็บ KPU เพิ่มเติมหนึ่งรายการต่อแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการควบคุมระบบ แอปพลิเคชันดังกล่าวยังมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับที่จัดเก็บข้อมูลที่ทำงานต่อเนื่องและการสำรองข้อมูลที่ทนทานอีกด้วย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่จะใช้สำหรับความสามารถในการประมวลผลที่สนับสนุนสถานะต่างๆ ในบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink และคิดค่าบริการต่อ GB/เดือน การสำรองข้อมูลที่ทนทานเป็นตัวเลือกแบบไม่บังคับและมีการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาสำหรับแอปพลิเคชัน โดยคิดค่าบริการต่อ GB/เดือน

ในโหมดการสตรีมนั้น บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink จะปรับขนาด KPU ที่แอปพลิเคชันประมวลผลการสตรีมของคุณต้องการโดยอัตโนมัติเนื่องจากความต้องการหน่วยความจำและการคำนวณแตกต่างกันไป คุณสามารถเลือกจัดเตรียมแอปพลิเคชันของคุณด้วย KPU ในจำนวนที่ต้องการได้

ระบบจะเรียกเก็บ KPU เพิ่มเติมสองรายการต่อแอปพลิเคชัน Studio ในโหมดโต้ตอบ โดย KPU หนึ่งรายการจะใช้สำหรับการจัดประสานแอปพลิเคชัน Apache Flink และรายการอื่นๆ สำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาเชิงโต้ตอบแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณสำหรับที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่องที่ใช้สำหรับความสามารถในการประมวลผลที่สนับสนุนสถานะต่างๆ ที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่องจะคิดค่าบริการต่อ GB/เดือน

เมื่อพัฒนาในโน้ตบุ๊ค Studio แล้ว คุณจะไม่มีตัวเลือกสำหรับการสร้างการสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทนทาน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปรับใช้แอปพลิเคชันจากโหมดโต้ตอบไปเป็นโหมดการสตรีมในโน้ตบุ๊ค Studio คุณจะสามารถสร้างการสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทนทานได้

คําแนะนําการใช้งาน KPU ทั่วไป

เราขอแนะนำให้คุณทดสอบแอปพลิเคชันด้วยโหลดการผลิตเพื่อให้ได้จำนวน KPU โดยประมาณที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณอย่างแม่นยำ การใช้งาน KPU อาจแตกต่างกันอย่างมากตามปริมาณข้อมูลและความเร็ว ความซับซ้อนของโค้ด การผสานรวม และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้รันไทม์ Apache Flink ในบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink ตัวอย่างเช่น จากการทดสอบภายใน เราได้สังเกตพบอัตราการโอนถ่ายข้อมูลนับร้อย MB ต่อวินาทีต่อ KPU สำหรับแอปพลิเคชันอย่างง่ายที่ไม่มีสถานะ และอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่น้อยกว่า 1 MB ต่อวินาทีต่อ KPU สำหรับแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนซึ่งใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง (ML) อย่างหนัก ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ คำแนะนำโดยทั่วไปที่เราให้ไว้ก่อนการทดสอบแอปพลิเคชันของคุณจะอยู่ที่ 1 MB ต่อวินาทีต่อ KPU

ค่าบริการตาม AWS Region

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาที่ 1: โน้ตบุ๊ค Studio ที่มีตัวกรองการสตรีมแบบง่าย

คุณใช้บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink เพื่อกรองข้อมูลการสตรีมที่บันทึกโดย Amazon Kinesis Data Streams ของคุณอย่างต่อเนื่องและเก็บเฉพาะบันทึกที่สนใจ คุณต้องการความสามารถในการดูและแสดงภาพบันทึกแบบเรียลไทม์ รวมถึงความสามารถในการเขียนการสืบค้นและโปรแกรมใน SQL และ Python อย่างง่ายดาย คุณไม่ต้องการการสำรองข้อมูลสถานะที่ทนทาน คุณจัดเตรียม 4 KPU สำหรับโน้ตบุ๊ค Studio ของคุณตามอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของการสตรีมอินพุตของคุณ ระบบจะคำนวณค่าบริการบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink รายเดือนของคุณดังนี้

ค่าบริการรายเดือน

ราคาในสหรัฐอเมริกา รีเจี้ยนตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 0.11 USD ต่อ KPU/ชั่วโมงที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันประมวลผลการสตรีมของคุณ แอปพลิเคชันที่เรียบง่ายนี้ใช้ 4 KPU เพื่อประมวลผลสตรีมข้อมูลขาเข้า แอปพลิเคชันโน้ตบุ๊ค Studio แต่ละรายการ (เช่น โหมดโต้ตอบ) จะถูกเรียกเก็บ KPU เพิ่มเติม 2 รายการต่อแอปพลิเคชัน ค่าบริการ KPU รายเดือน = 30 วัน * 24 ชั่วโมง * ([4 KPU + 2 KPU เพิ่มเติม] * 0.11 USD/ชั่วโมง) = 475.20 USD

แอปพลิเคชัน Apache Flink ใช้ที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่อง 50 GB ต่อ KPU และคิดค่าบริการ 0.10 USD ต่อ GB/เดือนใน US-East-1

ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่องรายเดือน = 30 วัน * 24 ชั่วโมง * 4 KPU * (50 GB * 0.10 USD/GB/เดือน) = 20.00 USD 

ค่าบริการทั้งหมด = 475.20 USD + 20.00 USD = 495.20 USD

 

ตัวอย่างราคาที่ 2: โน้ตบุ๊ค Studio ที่มีการปรับใช้สไลดิ้งวินโดว์กับโหมดการสตรีม

คุณใช้บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink เพื่อสร้างสไลดิ้งวินโดว์ในข้อมูลการสตรีมที่บันทึกโดยหัวข้อในคลัสเตอร์ Amazon Managed Streaming สำหรับ Apache Kafka (Amazon MSK) ของคุณ คุณใช้โน้ตบุ๊ค Studio ที่มี 4 KPU เป็นเวลาแปดชั่วโมงมากกว่าสองวันเพื่อพัฒนาและทดสอบการสืบค้นของคุณ หลังจากการพัฒนา คุณจะปรับใช้แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันการสตรีมที่มี 12 KPU เมื่อปรับใช้แอปพลิเคชันการสตรีมแล้ว คุณจะหยุดใช้โน้ตบุ๊ค Studio แอปพลิเคชันการสตรีมสามารถใช้สถานะของแอปพลิเคชันที่ทนทานได้ และคุณจะสร้างการสำรองข้อมูลสถานะที่ทนทานทุกวัน

ราคาในสหรัฐอเมริกา รีเจี้ยนตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 0.11 USD ต่อ KPU/ชั่วโมงที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันประมวลผลการสตรีมของคุณ

ค่าบริการรายเดือน

การพัฒนาและทดสอบการสืบค้นบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink Studio:
ค่าบริการ KPU = 2 วัน * 8 ชั่วโมง * (4 KPU + 2 KPU เพิ่มเติมสำหรับโน้ตบุ๊ค Studio) * 0.11 USD/ชั่วโมง) = 10.56 USD

แอปพลิเคชัน Apache Flink ใช้ที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่อง 50 GB ต่อ KPU และคิดค่าบริการ 0.10 USD ต่อ GB/เดือนใน US-East-1

ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่อง = 2 วัน * 8 ชั่วโมง * 4 KPU * (50 GB * 0.10 USD/GB-เดือน) = 0.44 USD

การปรับใช้เป็นแอปพลิเคชันการสตรีมเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องและดำเนินการสำรองข้อมูลแอปพลิเคชัน:

ค่าบริการ KPU = 28 วัน * 24 ชั่วโมง * (2 KPU + 1 KPU เพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันการสตรีม) * 0.11 USD/ชั่วโมง) = 221.76 USD

แอปพลิเคชัน Apache Flink ใช้ที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่อง 50 GB ต่อ KPU และคิดค่าบริการ 0.121 USD ต่อ GB/เดือนใน US-East-1

ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่อง = 28 วัน * 24 ชั่วโมง * 2 KPU * (50 GB * 0.10 USD/GB-เดือน) = 9.33 USD

ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทนทาน = 28 * (1 MB/ข้อมูลสำรอง * 1 GB/1,000 MB) * 0.023 USD/GB-เดือน = 0.01 USD (ปัดเศษขึ้นเป็นเพนนีที่ใกล้เคียงที่สุด)

ค่าบริการทั้งหมด = 10.56 USD + 0.44 USD + 221.76 USD + 9.33 USD + 0.01 USD = 242.10 USD

คุณใช้แอปพลิเคชันบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink เพื่อแปลงและส่งมอบข้อมูลบันทึกที่บันทึกโดย Kinesis Data Streams ของคุณไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลบันทึกจะถูกแปลงโดยใช้ตัวดำเนินการหลายรายการรวมถึงการใช้สคีมากับเหตุการณ์ในข้อมูลบันทึกต่างๆ การแบ่งพาร์ติชันข้อมูลตามประเภทเหตุการณ์ การเรียงลำดับข้อมูลตามเวลาประทับ และการบัฟเฟอร์ข้อมูลเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนส่งมอบ แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการแปลงหลายขั้นตอน แต่ไม่มีการคำนวณในเชิงลึก การสตรีมนี้นำเข้าข้อมูลที่ 2,000 บันทึก/วินาทีเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวันและเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 บันทึก/วินาทีเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน คุณไม่ต้องสร้างการสำรองข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทนทานแต่อย่างใด ระบบจะคำนวณค่าบริการบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink รายเดือนดังนี้

ค่าบริการรายเดือน

ราคาในสหรัฐอเมริกา รีเจี้ยนตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 0.11 USD ต่อ KPU-ชั่วโมง บริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink จัดสรรพื้นที่จัดเก็บแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ 50 GB ต่อ KPU และเรียกเก็บค่าบริการ 0.10 USD ต่อ GB/เดือน

เวิร์กโหลดปริมาณมาก: ในช่วงที่มีเวิร์กโหลดปริมาณมาก 12 ชั่วโมง แอปพลิเคชันบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink จะประมวลผล 8,000 บันทึก/วินาที และปรับขนาดอัตโนมัติสูงสุด 8 KPU หลังพ้นช่วงที่มีเวิร์กโหลดปริมาณมาก แอปพลิเคชันบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink จะปรับขนาดแอปพลิเคชันลงหลัง 6 ชั่วโมงของอัตราการโอนถ่ายข้อมูลการประมวลผลที่น้อยลง แอปพลิเคชันจะปรับขนาดสูงสุดเป็น 8 KPU รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมงต่อวัน

30 วัน/เดือน * 18 ชั่วโมง/วัน = 540 ชั่วโมง/เดือน

ค่าบริการ KPU รายเดือน = 540 ชั่วโมง/เดือน * 8 KPU * 0.11 USD/ชั่วโมง = 475.20 USD

ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่องรายเดือน = 540 ชั่วโมง/เดือน * 8 KPU * 50 GB/KPU * 0.10 USD/GB-เดือน = 30.00 USD

ค่าบริการ KPU และที่จัดเก็บข้อมูลรายเดือน = 475.20 USD + 30.00 USD = 505.20 USD

เวิร์กโหลดปริมาณน้อย: ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่มีเวิร์กโหลดปริมาณน้อยเป็นเวลา 6 ชั่วโมงที่เหลืออยู่ แอปพลิเคชันบริการที่มีการจัดการของ Amazon สำหรับ Apache Flink จะประมวลผล 2,000 บันทึก/วินาทีและลดขนาดลงเหลือ 2 KPU โดยอัตโนมัติ

30 วัน/เดือน * 6 ชั่วโมง/วัน = 180 ชั่วโมง/เดือน

ค่าบริการ KPU รายเดือน = 180 ชั่วโมง/เดือน * 2 KPU * 0.11 USD/ชั่วโมง = 39.60 USD

ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันที่ทำงานต่อเนื่องรายเดือน = 180 ชั่วโมง/เดือน * 2 KPU * 50 GB * 0.10 USD/GB-เดือน = 2.50 USD

ค่าบริการ KPU และที่จัดเก็บข้อมูลรายเดือน = 39.60 USD + 2.50 USD = 42.10 USD

แอปพลิเคชัน Apache Flink แต่ละรายการจะถูกเรียกเก็บ KPU เพิ่มเติมต่อแอปพลิเคชัน

ค่าบริการรายเดือน = 30 * 24 * 1 KPU * 0.11 USD/ชั่วโมง = 79.20 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 505.20 USD + 42.10 USD + 79.20 USD = 626.50 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เริ่มต้นใช้งานบริการวิเคราะห์ข้อมูลของ Amazon Kinesis

ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

Read the documentation
อ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้วิธีใช้ Amazon Kinesis Data Analytics ในคู่มือสำหรับ SQL หรือ Apache Flink แบบทีละขั้นตอน

เริ่มสร้างด้วย Amazon Kinesis Data Analytics
เริ่มสร้างแอปพลิเคชันการสตรีม

สร้างแอปพลิเคชันการสตรีมจากคอนโซลบริการวิเคราะห์ข้อมูลของ Amazon Kinesis