AWS Migration Hub

ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการโยกย้ายและการปรับให้ทันสมัยแบบครบวงจร

วางแผน โยกย้าย และติดตามการโยกย้ายได้ฟรี - ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ AWS

ด้วย AWS Free Tier

AWS Migration Hub นำเสนอเส้นทางการย้ายข้อมูลและการปรับให้ทันสมัยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยอาศัยการค้นพบ การประเมิน การวางแผน และการดำเนินการ  เข้าถึงคำแนะนำและเครื่องมือล่าสุดจากที่เดียวเพื่อรับคำแนะนำโดยอัตโนมัติ แผนงานที่กำหนด และการทำงานร่วมกันและการติดตามข้ามทีมเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของคุณ ลดความซับซ้อนในการโRehost, Refactor และ Replatform สำหรับแอปพลิเคชันของคุณวันนี้ด้วยบริการพิเศษใน Migration Hub ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการย้ายลูกค้าหลายพันรายไปยัง AWS

ประโยชน์ของ AWS Migration Hub

ค้นพบ ประเมิน วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ และจัดการจากสถานที่เดียว
เร่งโครงการโยกย้ายข้อมูลและการปรับให้ทันสมัยด้วยเทมเพลตเส้นทางเชิงแนะนำ
ใช้ประโยชน์จากบริการเฉพาะทางที่ผ่านการพิสูจน์แล้วซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เริ่มต้นใช้งานฟรีโดยใช้ AWS Migration Hub เพื่อวางแผนหรือติดตามการย้ายไปยัง AWS

กรณีการใช้งาน

การประเมินและการวางแผนการโอนย้าย

ค้นพบแอปพลิเคชันเพื่อกำหนดสิ่งที่สามารถโอนย้ายและปรับให้ทันสมัยได้และกำหนดกลยุทธ์สำหรับการดำเนินการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินและการวางแผน

การดำเนินการโอนย้าย

ใช้เทมเพลตเส้นทางการโอนย้ายที่มีแนวทางในตัวและบริการเฉพาะทางในขณะที่ทำงานร่วมกันระหว่างทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายการโอนย้ายข้อมูล

เริ่มต้นเส้นทางของคุณ

การปรับให้ทันสมัย

เพิ่มความเร็วการ Refactor แอปพลิเคชัน ทำใหการพัฒนาเรียบง่าย และการจัดการแอปพลิเคชันและไมโครเซอร์วิสที่มีอยู่เหมือนเป็นแอปพลิเคชันเดียว

การ Refactor แอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม

วิธีเริ่มต้น

ดูวิธีการทำงานของ AWS Migration Hub

เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหา การสร้างภาพให้กับเครือข่าย คำแนะนำกลยุทธ์ และอื่นๆ

เริ่มการย้ายวันนี้เลย

เริ่มใช้ Migration Hub - ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ AWS

โอนย้ายและปรับให้ทันสมัยไปกับ AWS

สำรวจโปรแกรมและบริการด้านการโยกย้ายข้อมูลและการปรับให้ทันสมัย


สำรวจ AWS เพิ่มเติม