APN Navigate

การช่วยให้คู่ค้า AWS เปลี่ยนธุรกิจของตนในขั้นตอนเดียวอย่างรวดเร็ว

APN Navigate คือโปรแกรมพัฒนาของเครือข่ายคู่ค้า AWS (APN) ซึ่งให้คำแนะนำแบบแผนจากผู้เชี่ยวชาญของ AWS ที่ไว้วางใจได้ถึงวิธีการเปลี่ยนแปบงธุรกิจของคุณบน AWS โดยให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้าง ทำการตลาด และทำการจำหน่ายในฐานะคู่ค้า AWS

คู่ค้า AWS ทุกรายสามารถเข้าร่วมในโปรแกรม APN Navigate เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนการเดินทางของ APN APN Navigate ประกอบด้วยคู่ค้าที่มีแนวทาง เครื่องมือพัฒนา และทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจ

APN Navigate

APN Navigate Foundations

เป็นสมาชิกใหม่หรือเป็นสมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้ของ APN ใช่หรือไม่

APN Navigate Foundations สร้างขึ้นตามความต้องการเพื่อช่วยให้สมาชิกที่ลงทะเบียนของ APN ก่อตั้งธุรกิจของคุณบน AWS และได้รับ AWS Select Tier หรือหากคุณได้เลือก ISV Partner Path แล้ว เราสามารถจัดหาประสบการณ์แบบมุ่งเน้นความสำคัญโดยเฉพาะเพื่อช่วยคุณในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าเส้นทางของคุณจะเป็นอย่างไร APN Navigate Foundations ก็ประกอบด้วยคำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งรวมอยู่ในกล่องเครื่องมือแบบกำหนดเอง ป้อนกล่องเครื่องมือของคุณด้านล่างผ่านบัญชี APN Partner Central

ประโยชน์ของ APN Navigate

พัฒนาธุรกิจของคุณ

พัฒนาธุรกิจของคุณ

เข้าถึงเนื้อหาสำหรับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณบน AWS

เป็นที่รู้จักบน AWS

เป็นที่รู้จักบน AWS

เพิ่มการเป็นที่รู้จักด้วย AWS และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญของ AWS ที่สำคัญโดยการแชร์ความคืบหน้าในองค์กรของคุณ

สร้างผลงานของคุณ

สร้างผลงานของคุณ

พัฒนาสินทรัพย์สำหรับการเจาะตลาดเพื่อชูจุดเด่นในความเชี่ยวชาญของคุณบน AWS และเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า

เส้นทางของ APN Navigate

หากคุณคือคู่ค้าระดับชั้น AWS คัดสรรหรือสูงกว่าอยู่แล้วที่กำลังมองหาความเชี่ยวชาญในขอบเขตบริการ โซลูชัน หรือปริมาณงานเฉพาะทาง ให้เลือกเส้นทาง APN Navigate Specialization ซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณที่สุดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ด้านล่าง แนวทางเหล่านี้เปิดกว้างสำหรับคู่ค้า AWS ทั้งหมด แต่เราแนะนำให้องค์กรของคุณอยู่ในระดับชั้น AWS คัดสรรหรือสูงกว่าเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

หากคุณเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของ APN เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเส้นทาง APN Foundations เส้นทางเหล่านี้จะมอบประสบการณ์แบบมุ่งเน้นความสำคัญโดยเฉพาะซึ่งจะนำทางให้องค์กรคุณแบบทีละขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสถานะ AWS Select Tier หรือ ISV Partner Path โดยขึ้นอยู่กับว่าสถานะใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

 • ขั้นตอนที่ 1: เลือกเส้นทางที่คุณต้องการ
 • ขั้นตอนที่ 2: ใช้รายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS
 • ขั้นตอนที่ 3: แชร์ความคืบหน้าของคุณกับ AWS
 • ขั้นตอนที่ 1: เลือกเส้นทางที่คุณต้องการ
 • การคลิกลิงก์ “เริ่มต้นใช้งาน” ของเส้นทางที่คุณต้องการจะนำคุณไปยังกล่องเครื่องมือ APN Navigate ของเส้นทางนั้นโดยเฉพาะ (จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ APN Partner Central) กล่องเครื่องมือประกอบด้วยสินทรัพย์สามรายการเพื่อนำทางบนเส้นทางของคุณ:
  1. AWS Partner Goals Checklist: รายการตรวจสอบนี้คือแผนการทำงานแบบทีละขั้นตอนสำหรับการทำความเข้าใจและการดำเนินการตามเป้าหมายและเหตุการณ์สำคัญที่องค์กรของคุณต้องทำให้ได้ในขณะที่คุณก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งใจไว้
  2. Deep Dive Resource Guide: สินทรัพย์นี้มอบรายการทรัพยากรที่สามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณในการสร้างธุรกิจ AWS รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและทางเทคนิคเพิ่มเติม ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญของ AWS
  3. Alliance Lead Cheat Sheet: สินทรัพย์นี้มีไว้สำหรับ Alliance Lead ขององค์กรของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะมอบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรของคุณเพื่อความสำเร็จใน APN Partner Central
 • ขั้นตอนที่ 2: ใช้รายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS
 • เครื่องมือ APN Navigate ของคุณประกอบไปด้วยรายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS ซึ่งเป็นคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคุณบน AWS แม้ทั้งองค์กรของคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึง APN Navigate Toolbox เราขอให้เฉพาะ Alliance Lead หรือบุคลากรที่กำหนดจากองค์กรของคุณเป็นผู้ส่งกิจกรรมผ่านรายการตรวจสอบ

  วิธีใช้รายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS (ในฐานะ Alliance Lead หรือบุคลากรที่กำหนด):

  1. ดาวน์โหลดรายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS Navigate จากกล่องเครื่องมือ APN Navigate ของคุณ
  2. คลิกกิจกรรมที่คุณต้องการสำหรับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนที่ชัดเจน
  3. ส่งแบบฟอร์มที่รวมอยู่กับรายการตรวจสอบไปยัง AWS เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของคุณ
  4. เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคุณ ปฏิบัติงานกับผู้ติดต่อ APN ของคุณเพื่อกำหนดว่าแนวทางปฏิบัติใดที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการในองค์กรของคุณ
 • ขั้นตอนที่ 3: แชร์ความคืบหน้าของคุณกับ AWS
 • เมื่อองค์กรของคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมตามรายการตรวจสอบเสร็จสิ้นตามจำนวนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ แชร์ความสำเร็จของคุณกับผู้ติดต่อ APN และขอการตรวจสอบสินทรัพย์เพื่อกำหนดกลวิธีในขั้นตอนต่อไปของเส้นทาง APN ของคุณ

  วิธีแชร์ความคืบหน้าของคุณกับผู้ติดต่อ APN:

  1. เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการให้เสร็จสิ้นผ่านรายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS และบันทึกความคืบหน้าของคุณผ่านจุดตรวจสอบเปิดผนึก (หมายเหตุ: การไม่ดำเนินการตามแบบฟอร์มจุดตรวจสอบให้เสร็จสิ้นจะทำให้ AWS ไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมได้)
  2. เมื่อพร้อมแล้ว ใช้จุดตรวจสอบสุดท้ายในรายการตรวจสอบเป้าหมายสำหรับคู่ค้า AWS เพื่อแสดงการสิ้นสุดของเส้นทาง APN Navigate ไปยังผู้ติดต่อ APN ของคุณ และขอเข้าประชุมเพื่อตรวจสอบแค็ตตาล็อกของสินทรัพย์และกำหนดกลวิธีในขั้นตอนต่อไปของเส้นทาง APN ของคุณ

เริ่มเส้นทางของ APN Navigate

ไม่ว่าคุณจะเป็นคู่ค้าใหม่ของ APN หรือเป็นคู่ค้าของ AWS รุ่นก่อตั้ง จะมีเส้นทาง Navigate พร้อมให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของคุณบน AWS เลือกเส้นทางของ Navigate หนึ่งเส้นทางขึ้นไปซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ คลิก “เริ่มต้นใช้งาน” เพื่อเข้าไปยังกล่องเครื่องมือ APN Navigate ของเส้นทางนั้นๆ โดยเฉพาะ
หมวดหมู่ (A-Z)
 • หมวดหมู่ (A-Z)
 • หมวดหมู่ (Z-A)
1

มีอะไรใหม่ใน APN Navigate