รายละเอียดราคา Amazon Polly

เมื่อใช้ Amazon Polly คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณตามจำนวนอักขระของข้อความที่คุณแปลงเป็นเสียงพูดหรือเมตาดาต้าของเครื่องหมายสำหรับเสียงพูด นอกจากนี้ คุณสามารถแคชและเล่นเสียงพูดที่สร้างขึ้นของ Amazon Polly ซ้ำโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้นใช้งาน Amazon Polly Free Tier ได้ไม่ยาก ลองใช้เลยวันนี้

ราคา

โมเดลค่าบริการที่ใช้ตามจริง

จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณตามจำนวนอักขระของข้อความที่คุณประมวลผล เสียงแบบมาตรฐานของ Amazon Polly มีราคา 4.00 USD ต่อ 1 ล้านอักขระสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูด (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier) เสียงแบบนิวรัลของ Amazon Polly มีราคา 16.00 USD ต่อ 1 ล้านอักขระสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูด (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier) เสียงแบบลอง-ฟอร์มของ Amazon Polly มีราคา 100.00 USD ต่อ 1 ล้านอักขระสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูด (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier) เสียงแบบเจเนอเรทีฟของ Amazon Polly มีราคา 30 USD ต่อ 1 ล้านอักขระสำหรับคำขอเสียงพูด (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier)

Free Tier

อักขระนับล้านต่อเดือน

สำหรับเสียงแบบมาตรฐานของ Amazon Polly ใน Free Tier จะประกอบด้วย 5 ล้านอักขระต่อเดือนสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูดสำหรับ 12 เดือนแรก โดยเริ่มตั้งแต่คำขอเสียงพูดของคุณครั้งแรกผ่าน Polly สำหรับเสียงแบบนิวรัลของ Amazon Polly ใน Free Tier จะประกอบด้วย 1 ล้านอักขระต่อเดือนสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูดสำหรับ 12 เดือนแรก โดยเริ่มตั้งแต่คำขอเสียงพูดของคุณครั้งแรกผ่าน Polly สำหรับเสียงแบบลอง-ฟอร์มของ Amazon Polly ใน Free Tier จะประกอบด้วย 5 แสนอักขระต่อเดือนสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูดสำหรับ 12 เดือนแรก โดยเริ่มตั้งแต่คำขอเสียงพูดของคุณครั้งแรกผ่าน Polly สำหรับเสียงแบบเจเนอเรทีฟของ Amazon Polly ใน Free Tier จะประกอบด้วยหนึ่งแสนอักขระต่อเดือนสำหรับคำขอเสียงพูดสำหรับ 12 เดือนแรก โดยเริ่มตั้งแต่คำขอเสียงพูดของคุณครั้งแรกผ่าน Polly

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง ความยาวข้อความ ระยะเวลาของเสียงพูด ค่าใช้จ่าย TTS แบบมาตรฐาน ค่าใช้จ่าย TTS แบบนิวรัล ค่าใช้จ่าย TTS แบบลอง-ฟอร์ม ค่าใช้จ่าย TTS แบบเจเนอเรทีฟ
1,000 คำขอ 1,000 อักขระต่อคำขอ 1 ล้านอักขระ ~23 ชั่วโมง 8 นาที
4.00 USD 16.00 USD 100.00 USD 30.00 USD
10,000 คำขอ 100 อักขระต่อคำขอ
1 ล้านอักขระ ~23 ชั่วโมง 8 นาที 4.00 USD 16.00 USD 100.00 USD 30.00 USD
หนังสือสำหรับผู้ถือหุ้นของ Amazon ปี 2016 1,300 อักขระในหน้าเดียว ~1 นาที 40 วินาที
0.005 USD 0.021 USD 0.13 USD 0.04 USD
ข้อความอีเมลโดยเฉลี่ย
3,100 อักขระ ~4 นาที 0.01 USD 0.05 USD 0.31 USD 0.09 USD
บทความข่าวสารทั่วไป
~6,500 อักขระในสามหน้า ~9 นาที
0.03 USD 0.10 USD 0.65 USD 0.20 USD
"A Christmas Carol" โดย Charles Dickens ~165,000 อักขระใน 64 หน้า ~3 ชั่วโมง 50 นาที 0.66 USD 2.64 USD 16.50 USD 4.95 USD
"Adventures of Huckleberry Finn" โดย Mark Twain
~600,000 อักขระใน 224 หน้า ~13 ชั่วโมง 50 นาที
2.40 USD 9.60 USD 60.00 USD 18.00 USD
วิดีโอแบบเคลื่อนไหว:
-    ความยาวของข้อความบรรยายหนึ่งข้อความโดยเฉลี่ย: 100 อักขระ
-    จำนวนข้อความคำบรรยายต่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว: 25 คำ
2,500 อักขระต่อภาพเคลื่อนไหว ~3.5 นาที 0.01 USD

 

0.04 USD

 

0.25 USD 0.08 USD
แอปพลิเคชันการสนทนา:
-    ความยาวการตอบสนองที่พูดโดยเฉลี่ย: 100 อักขระ
-    คำขอต่อผู้ใช้ต่อเดือน: 300 คำขอ
30,000 อักขระต่อผู้ใช้ต่อเดือน ~42 นาที 0.12 USD
0.48 USD 3.00 USD 0.90 USD
อวตารแบบเคลื่อนไหว:
-    ความยาวหนึ่งวลีโดยเฉลี่ยจากอวตาร: 100 อักขระ
-    จำนวนวลีที่สร้างขึ้นโดยอวตาร: 25 วลี
-    จำเป็นต้องทำให้เครื่องหมายสำหรับเสียงพูดตรงกับปาก

2,500 อักขระของเสียงพูดสังเคราะห์

2,500 อักขระของข้อมูลเครื่องหมายสำหรับเสียงพูด

~3.5 นาที 0.02 USD 0.08 USD 0.50 USD 0.15 USD
การเล่าเรื่องด้วยข้อความที่มีไฮไลต์สำหรับเด็ก:
-    ความยาวข้อความสำหรับเรื่องราว: 10,000 อักขระ
-    จำเป็นต้องทำให้เครื่องหมายสำหรับเสียงพูดตรงกับข้อความที่มีไฮไลต์

10,000 อักขระของเสียงพูดสังเคราะห์

10,000 อักขระของข้อมูลเครื่องหมายสำหรับเสียงพูด

~13 นาที 0.08 USD 0.32 USD 2.00 USD 0.60 USD

รายละเอียดราคา AWS GovCloud (สหรัฐฯ)

เราสนับสนุนให้ลูกค้าภาครัฐและคู่ค้าใช้ประโยชน์จากเสียงแบบมาตรฐานที่มีให้บริการในรีเจี้ยน AWS GovCloud (สหรัฐฯ) สำหรับ Amazon Polly

เสียงแบบมาตรฐานของ Amazon Polly มีราคา 4.80 USD ต่อ 1 ล้านอักขระสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูด (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier) เสียง TTS แบบนิวรัลของ Amazon Polly มีราคา 19.20 USD ต่อ 1 ล้านอักขระสำหรับคำขอเสียงพูดหรือเครื่องหมายเสียงพูด (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon Polly

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา