การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณสามารถสร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชันและบริการได้โดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ เมื่อใช้การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชันของคุณยังคงทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ แต่ AWS จะเป็นผู้จัดการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด เมื่อใช้ AWS และแพลตฟอร์มแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของ AWS คุณสามารถสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันกับบริการต่างๆ ที่คุ้มค่าใช้จ่ายซึ่งมีความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันในตัวและความสามารถในการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณใส่ใจกับโค้ดแอปพลิเคชัน ไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดสรร กำหนดค่า และจัดการเซิร์ฟเวอร์

การสร้างแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณใส่ใจกับโค้ดแอปพลิเคชัน ไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดการและดำเนินการกับโครงสร้างพื้นฐาน คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดสรรหรือกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจาก AWS จะจัดการทั้งหมดนี้ให้คุณ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและช่วยให้คุณนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ 4 ข้อที่คุณจะได้รับจากการสร้างแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์มีดังนี้

ไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์

ไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์
ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมหรือดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ไม่ต้องติดตั้ง ดูแลรักษา หรือบริหารซอฟต์แวร์หรือรันไทม์ใดๆ

การปรับขนาดที่ยืดหยุ่น

การปรับขนาดที่ยืดหยุ่น
แอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติหรือโดยการปรับความจุของแอปพลิเคชันผ่านการสลับเปิดปิดหน่วยการใช้ (เช่น อัตราความเร็ว หน่วยความจำ) แทนการสลับเปิดปิดหน่วยของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว

ความพร้อมใช้งานสูง

ความพร้อมใช้งานสูง
แอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์มีความพร้อมใช้งานในตัวและความทนทานต่อความเสียหาย คุณไม่จำเป็นต้องสร้างสถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถเหล่านี้เนื่องจากบริการที่ใช้งานแอปพลิเคชันจัดเตรียมสถาปัตยกรรมไว้ให้แล้วตามค่าเริ่มต้น

ไม่มีความจุที่ไม่ได้ใช้งาน

ไม่มีความจุที่ไม่ได้ใช้งาน
คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสำหรับความจุที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมความจุล่วงหน้าหรือเกินสำหรับคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่จัดเก็บ ตัวอย่างเช่น คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากโค้ดของคุณไม่ได้ทำงาน

คุณสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้โดยใช้บริการของ AWS หลายๆ อย่างร่วมกัน แต่ละบริการมีการจัดการเต็มรูปแบบและไม่ต้องจัดเตรียมหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ สิ่งที่คุณต้องทำคือแค่กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นและอัปโหลดโค้ดแอปพลิเคชันไปยัง AWS Lambda ซึ่งเป็นบริการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

สถาปัตยกรรมการสร้างเว็บแอปแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

ทำตามคู่มือแบบอธิบายทีละขั้นตอนเพื่อปรับใช้แอปพลิเคชันแรกแบบไร้เซิร์ฟเวอร์วันนี้

กระรอก SAM

เกี่ยวกับ “กระรอก SAM”
กระรอก SAM เป็นชื่อที่ตั้งจากแบบจำลองแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ AWS (AWS SAM) ซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับกำหนดทรัพยากรที่ใช้ในแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ SAM ทิ้งชีวิตที่สุขสบายบนต้นไม้มาช่วยให้ผู้ใช้ AWS สร้างแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นกว่าเดิม