ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้นี้ คุณจะได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่เรียบง่ายที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกยูนิคอร์นจากกลุ่มรถโดยสารของ Wild Rydes ได้ แอปพลิเคชันจะนำเสนออินเทอร์เฟซผู้ใช้งานแบบ HTML ให้กับผู้ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการให้รับ และจะเชื่อมต่อบนแบ็คเอนด์กับบริการเว็บ RESTful เพื่อส่งคำขอและจัดส่งยูนิคอร์นที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สมัครใช้งานบริการและเข้าสู่ระบบก่อนเรียกยูนิคอร์นอีกด้วย

สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันใช้ AWS Lambda, Amazon API GatewayAmazon DynamoDB, Amazon Cognito และ AWS Amplify Console Amplify Console มีการปรับใช้และการโฮสต์ทรัพยากรเว็บแบบสแตติก เช่น HTML, CSS, JavaScript และรูปภาพที่ผู้ใช้โหลดไว้ในเบราว์เซอร์อย่างต่อเนื่อง JavaScript ที่ทำงานในเบราว์เซอร์จะส่งและรับข้อมูลจาก API แบ็คเอนด์สาธารณะที่สร้างโดยใช้เกตเวย์ Lambda และ API Amazon Cognito มีฟังก์ชันการจัดการและตรวจสอบผู้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ API แบ็คเอนด์ และท้ายสุด DynamoDB มีเลเยอร์แบบถาวรที่สามารถเก็บข้อมูลได้โดยใช้ฟังก์ชัน Lambda ของ API

Serverless_Architecture
Serverless_Web_App_LP_assets-18

การโฮสต์เว็บแบบสแตติก

AWS Amplify โฮสต์ทรัพยากรเว็บแบบสแตติก เช่น HTML, CSS, JavaScript และรูปภาพที่ผู้ใช้โหลดไว้ในเบราว์เซอร์

Serverless_Web_App_LP_assets-19

การจัดการผู้ใช้

Amazon Cognito มีฟังก์ชันการจัดการและตรวจสอบผู้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ API แบ็คเอนด์

Serverless_Web_App_LP_assets-20

แบ็คเอนด์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์

Amazon DynamoDB มีเลเยอร์แบบถาวรที่สามารถเก็บข้อมูลได้โดยใช้ฟังก์ชัน Lambda ของ API

Serverless_Web_App_LP_assets-21

RESTful API

JavaScript ที่ทำงานในเบราว์เซอร์จะส่งและรับข้อมูลจาก API แบ็คเอนด์สาธารณะที่สร้างโดยใช้เกตเวย์ Lambda และ API

เวิร์กช็อปนี้จะแบ่งออกเป็น 5 โมดูล แต่ละโมดูลจะอธิบายสถานการณ์สมมติของสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นและให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณนำสถาปัตยกรรมไปใช้และตรวจสอบยืนยันผลงานของคุณ
  1. การโฮสต์เว็บแบบสแตติก
  2. การจัดการผู้ใช้
  3. แบ็คเอนด์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์
  4. RESTful API
  5. การลบทรัพยากรและขั้นตอนถัดไป

ประสบการณ์บน AWS: ระดับเริ่มต้น

เวลาดำเนินการ: 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: คุณสามารถใช้สิทธิ์ AWS Free Tier เพื่อใช้บริการต่างๆ ในสถาปัตยกรรมนี้ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ให้เสร็จสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 0.25 USD* หากคุณอยู่ใช้งานเกินข้อจำกัดของ Free Tier
 
ข้อกำหนดเบื้องต้น: ในการดำเนินการบทแนะนำสอนการใช้งานให้เสร็จสิ้น คุณจะต้องใช้:
  • บัญชีของ AWS **
  • โปรแกรมแก้ไขข้อความ
  • เบราว์เซอร์ที่แนะนำ: Chrome เวอร์ชันล่าสุด

*การประมาณการนี้จะถือว่าคุณทำตามการกำหนดค่าที่แนะนำตลอดบทช่วยสอนและสิ้นสุดทรัพยากรทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

**บัญชีที่สร้างขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้