โมดูลที่ 3: แบ็คเอนด์บริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

คุณจะต้องใช้งาน AWS Lambda และ Amazon DynamoDB เพื่อสร้างกระบวนการแบ็คเอนด์สำหรับการจัดการคำขอสำหรับเว็บแอปพลิเคชันของคุณ

ภาพรวม

ในโมดูลนี้คุณจะต้องใช้งาน AWS Lambda และ Amazon DynamoDB เพื่อสร้างกระบวนการแบ็คเอนด์สำหรับการจัดการคำขอสำหรับเว็บแอปพลิเคชันของคุณ แอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ซึ่งคุณปรับใช้ในโมดูลที่หนึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถขอให้ส่งยูนิคอร์นไปยังตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ เพื่อดำเนินการตามคำขอเหล่านั้น JavaScript ที่ทำงานอยู่ในเบราว์เซอร์จำเป็นต้องเรียกใช้บริการที่ทำงานในระบบคลาวด์

ภาพรวมของสถาปัตยกรรม

ภาพรวมของสถาปัตยกรรม

คุณจะต้องนำฟังก์ชัน Lambda ซึ่งจะถูกเรียกใช้ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้งานขอยูนิคอร์นมาใช้งาน ฟังก์ชันจะเลือกยูนิคอร์นจากฟลีต บันทึกคำขอในตาราง DynamoDB และตอบสนองต่อแอปพลิเคชันเบื้องหน้าด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับยูนิคอร์นที่ส่งมา

ฟังก์ชันจะถูกเรียกใช้งานจากเบราว์เซอร์โดยใช้ Amazon API Gateway คุณจะต้องนำการเชื่อมต่อนั้นมาใช้งานในโมดูลถัดไป สำหรับโมดูลนี้ คุณจะทำการทดสอบฟังก์ชันแบบแยกส่วนเท่านั้น

 เวลาดำเนินการ

30 นาที

 บริการที่ใช้

การใช้งาน

โมดูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ปรับใช้ RESTful API