ในโมดูลนี้ คุณจะต้องกำหนดค่า AWS Amplify เพื่อโฮสต์ทรัพยากรแบบสแตติกสำหรับเว็บแอปพลิเคชันของคุณพร้อมการปรับใช้แบบต่อเนื่องในตัว Amplify Console มีเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย Git เพื่อการปรับใช้และการโฮสต์แบบต่อเนื่องของเว็บแอปทั้งสแตก ในโมดูลลำดับถัดไป คุณจะต้องเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบไดนามิกไปยังหน้าเหล่านี้โดยใช้ JavaScript เพื่อเรียกใช้ RESTful API ระยะไกลที่สร้างด้วย AWS Lambda และ Amazon API Gateway

Amplify_Wild_Rydes

สถาปัตยกรรมสำหรับโมดูลนี้นั้นเรียบง่ายมาก เนื้อหาเว็บแบบสแตติกของคุณทั้งหมด ซึ่งรวมถึง HTML, CSS, JavaScript, ภาพ และไฟล์อื่นๆ จะได้รับการจัดการโดย AWS Amplify Console จากนั้นผู้ใช้ปลายทางของคุณจะเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ URL ของเว็บไซต์สาธารณะที่ AWS Amplify Console แสดงให้เห็น คุณไม่จำเป็นต้องใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือใช้บริการอื่นๆ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณพร้อมใช้งาน

สำหรับแอปพลิเคชันจริงส่วนใหญ่ คุณจะใช้โดเมนแบบกำหนดเองเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของคุณ หากคุณสนใจที่จะใช้โดเมนของตนเอง โปรดทำตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองใน Amplify

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 15 นาที

บริการที่ใช้: AWS Amplify


ทำตามคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนด้านล่างเพื่อโฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติก คลิกหมายเลขขั้นตอนแต่ละหมายเลขเพื่อขยายส่วนนั้น

 • ขั้นตอนที่ 1 เลือกรีเจี้ยน


  เว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถติดตั้งใช้จริงได้ในรีเจี้ยน AWS ทุกรีเจี้ยนที่สนับสนุนบริการทั้งหมดที่ใช้ในแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งรวมถึง AWS Amplify, AWS CodeCommit, Amazon Cognito, AWS Lambda, Amazon API Gateway และ Amazon DynamoDB

  คุณสามารถอ้างอิงตารางรีเจี้ยน เพื่อดูได้ว่ารีเจี้ยนใดบ้างที่มีบริการที่สนับสนุน รีเจี้ยนที่สนับสนุนที่คุณสามารถเลือกได้ ได้แก่

  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
  • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
  • สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์)
  • สหภาพยุโรป (ลอนดอน)
  • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
  • เอเชียแปซิฟิก (โซล)
  • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
  • เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

  เลือกรีเจี้ยนของคุณจากรายการดรอปดาวน์ที่มุมขวาบนของ AWS Management Console

  region

  (คลิกเพื่อขยาย)

  region
 • ขั้นตอนที่ 2: สร้างคลังเก็บข้อมูล Git

  คุณมีสองตัวเลือกในการจัดการซอร์สโค้ดสำหรับโมดูลนี้ได้แก่ AWS CodeCommit (รวมอยู่ใน AWS Free Tier) หรือ GitHub ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะใช้ CodeCommit เพื่อจัดเก็บโค้ดของแอปพลิเคชัน แต่คุณสามารถทำได้เช่นกันใน GitHub โดย การสร้างคลังเก็บข้อมูล

  ก. เปิด AWS CodeCommit console
  ข. เลือก Create repository (สร้างคลังเก็บข้อมูล)
  ค. ตั้งชื่อคลังเก็บข้อมูล* ว่า "wildrydes-site"
  ง. เลือกCreate (สร้าง)
  จ. เมื่อสร้างคลังเก็บข้อมูลแล้ว ให้ตั้งค่าผู้ใช้ IAM ด้วยข้อมูลรับรอง Git ในคอนโซล IAM โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
  ฉ. กลับไปยังคอนโซล CodeCommit จากรายการดรอปดาวน์ Clone URL (URL โคลน) ให้เลือก Clone HTTPS (HTTPS โคลน)

  wildrydes_clone

  ช. จากหน้าต่างเทอร์มินัล ให้เรียกใช้โคลน Git และ HTTPS URL ของคลังเก็บข้อมูล

  $ git clone https://git-codecommit.us-east1.amazonaws.com/v1/repos/wildrydes-site
  Cloning into 'wildrydes-site'... (กำลังโคลนสู่ 'wildrydes-site'...)
  Username for 'https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com':XXXXXXXXXX (ชื่อผู้ใช้สำหรับ 'https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com':XXXXXXXXXX)
  Password for 'USERID': XXXXXXXXXXXX (รหัสผ่านสำหรับ 'USERID': XXXXXXXXXXXX)
  warning: You appear to have cloned an empty repository (คำเตือน: เหมือนว่าคุณได้โคลนคลังเก็บข้อมูลที่ว่างเปล่า)

 • ขั้นตอนที่ 3: สร้างคลังเก็บข้อมูล Git

  เมื่อคุณได้ใช้ AWS CodeCommit หรือ GitHub.com ในการสร้างคลังเก็บข้อมูล Git และโคลนลงในเครื่อง คุณจะต้องคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์จากบัคเก็ต S3 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะเดิมที่มีซึ่งเชื่อมโยงกับเวิร์กช็อปนี้และเพื่อเนื้อหาลงในคลังเก็บข้อมูลของคุณ

  ก. เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังคลังเก็บข้อมูลของคุณและคัดลอกไฟล์แบบสแตติกจาก S3
  cd wildrydes-site/
  aws s3 cp s3://wildrydes-us-east-1/WebApplication/1_StaticWebHosting/website ./ --recursive

  ข. บันทึกไฟล์ลงในบริการ Git
  $ git add .
  $ git push

  Counting objects: 95, done. (กำลังนับจำนวนอ็อบเจกต์: 95 เสร็จสิ้น)
  Compressing objects: 100% (94/94), done. (กำลังบีบอัดอ็อบเจกต์: 100% (94/94) เสร็จสิ้น)
  Writing objects: 100% (95/95), 9.44 MiB | 14.87 MiB/s, done. (กำลังเขียนอ็อบเจกต์: 100% (95/95), 9.44 MiB | 14.87 MiB/s เสร็จสิ้น)
  Total 95 (delta 2), reused 0 (delta 0) (รวม 95 (delta 2) นำกลับมาใช้ใหม่ 0 (delta 0))
  ไปยัง https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/wildrydes-site
  * [new branch] master -> master

 • ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้การโฮสต์เว็บไซต์ด้วย AWS Amplify Console

  ต่อมา คุณจะใช้ AWS Amplify Console เพื่อปรับใช้เว็บไซต์ที่คุณเพิ่งจะบันทึกไปยัง Git Amplify Console ช่วยทำหน้าทื่ในการจัดตั้งพื้นที่สำหรับจัดเก็บโค้ดแอปพลิเคชันของเว็บแบบสแตติกของคุณและให้ความสามารถที่มีประโยชน์หลายประการในการลดความยุ่งยากในระหว่างระยะเวลาตามการใช้งานของแอปพลิเคชันนั้นๆ รวมถึงการใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด


  ก. เปิด หน้าคอนโซล Amplify Console

  ข. คลิก Get Started (เริ่มต้น) ใต้การปรับใช้ด้วย Amplify Console

  ค. เลือกผู้ให้บริการคลังเก็บข้อมูลที่ใช้ไปวันนี้แล้วเลือก Next (ถัดไป)

  ง. หากคุณใช้ GitHub คุณจะต้องอนุมัติ AWS Amplify กับบัญชี GitHub ของคุณ

  จ. เลือก Repository and Branch just created (คลังเก็บข้อมูลและรุ่นที่เพิ่งสร้างขึ้น) จากรายการดรอปดาวน์

  wildrydes_clone2

  จ. ในหน้า "Configure build settings" (กำหนดการตั้งค่าสำหรับการสร้าง) ให้ปล่อยทั้งหมดไว้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วเลือก Next (ถัดไป)

  ฉ. ในหน้า "Review" (รีวิว) ให้เลือก Save and deploy (บันทึกและปรับใช้)

  ช. ขั้นตอนการจะใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ Amplify Console สร้างทรัพยากรที่จำเป็นและปรับใช้โค้ดของคุณ

  wildrydes_clone3

  เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกที่รูปภาพของเว็บไซต์เพื่อเปิดใช้เว็บไซต์ Wild Rydes ของคุณ

  wildrydes_clone4

  หากคลิกที่ลิงก์สำหรับ Master (ตัวหลัก) คุณจะเห็นรายละเอียดการสร้างและการปรับใช้ที่เกี่ยวข้องกับรุ่นของคุณ รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอของแอปในอุปกรณ์ต่างๆ

  wildrydes_clone5
 • ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ

  AWS Amplify Console จะสร้างและปรับใช้แอปใหม่เมื่อตรวจพบความเปลี่ยนแปลงกับคลังเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ลองทำการเปลี่ยนแปลงที่หน้าหลักเพื่อทดสอบขั้นตอนนี้


  ก. เปิดหน้า `index.html` และเปลี่ยนแปลงบรรทัดของชื่อให้เป็น: <title>Wild Rydes - Rydes of the Future!</title>

  ข. บันทึกไฟล์และบันทึกลงในคลังเก็บข้อมูล Git อีกครั้ง Amplify Console จะเริ่มสร้างเว็บไซต์อีกครั้งทันทีหลังจากที่พบการอัปเดตในคลังเก็บข้อมูล โดยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กลับไปยัง หน้าคอนโซล Amplify Console เพื่อดูการดำเนินการ

  $ git add index.html 
  $ git commit -m "updated title"
  [master dfec2e5] updated title
   1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
  
  $ git push
  Counting objects: 3, done.
  Compressing objects: 100% (3/3), done.
  Writing objects: 100% (3/3), 315 bytes | 315.00 KiB/s, done.
  Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0)
  remote: processing 
  To https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/wildrydes-site
    2e9f540..dfec2e5 master -> master

  ค. เมื่อเสร็จสิ้น ให้เปิดเว็บไซต์ Wild Rydes และสังเกตดูความเปลี่ยนแปลง

  wildrydes_clone6
 • สรุป

  ในโมดูลนี้ คุณได้สร้างเว็บไซต์แบบสแตติกซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจ Wild Rydes ของเรา AWS Amplify Console ทำให้การปรับใช้เว็บไซต์แบบสแตติกตามโมเดลการผสานรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย โดยมีความสามารถในการ "สร้าง" แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดยเฟรมเวิร์ก Javascript ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีคุณสมบัติ เช่น การปรับใช้คุณสมบัติย่อย การตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองอย่างง่าย การปรับใช้โดยทันที และการป้องกันด้วยรหัสผ่าน