Amazon Textract

แยกข้อความที่พิมพ์ ลายมือ องค์ประกอบเลย์เอาต์ และข้อมูลจากเอกสารทุกฉบับโดยอัตโนมัติ

การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะของ Amazon สร้าง ROI ได้ถึง 73%

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางธุรกิจให้สูงขึ้นและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับลดต้นทุน

แยกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญด้วยความแม่นยำสูงจากเอกสารได้เกือบทุกชนิด

ขยายขนาดหรือลดทรัพยากรไปป์ไลน์การประมวลผลเอกสารเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว

ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเข้ารหัส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วิธีทำงาน

Amazon Textract คือบริการแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่จะแยกข้อความ ลายมือ องค์ประกอบเลย์เอาต์ และข้อมูลจากเอกสารทุกฉบับโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้ใช้แค่การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) แบบทั่วไปในการระบุ ทำความเข้าใจ และแยกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากเอกสาร ในปัจจุบัน หลายๆ บริษัทต่างดึงข้อมูลจากเอกสารที่สแกนด้วยตนเอง เช่น PDF, รูปภาพ, ตาราง และแบบฟอร์ม หรือผ่านซอฟต์แวร์ OCR แบบทั่วไปที่ต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเอง (ซึ่งมักจะต้องเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อแบบฟอร์มเปลี่ยนไป) Textract ใช้ ML ในการอ่านและประมวลผลเอกสารทุกประเภท โดยแยกข้อความ ลายมือ ตาราง และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องมานั่งทำงานเองและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก คุณสามารถใช้หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับการฝึกมาล่วงหน้าหรือคุณสมบัติแบบกำหนดเองของเราเพื่อทำให้การประมวลผลเอกสารเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะประมวลผลสินเชื่อโดยอัตโนมัติหรือดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และใบเสร็จต่างๆ Textract ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่ได้รับการฝึกมาล่วงหน้าของเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการประมวลผลเอกสารที่เฉพาะเจาจงสำหรับธุรกิจของคุณได้ Textract สามารถดึงข้อมูลได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน
Amazon Textract คืออะไร
การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Textract
ประมวลผลเอกสารโดยอัตโนมัติด้วย Amazon Textract
การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Textract
ประมวลผลเอกสารโดยอัตโนมัติด้วย Amazon Textract

กรณีการใช้งาน

บริการทางการเงิน

ดึงข้อมูลธุรกิจที่สำคัญได้อย่างแม่นยำ เช่น อัตราการจำนอง ชื่อผู้สมัคร และยอดรวมในใบแจ้งหนี้ในแบบฟอร์มทางการเงินต่างๆ เพื่อดำเนินการขอสินเชื่อและการจำนองในเวลาไม่กี่นาที

การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ให้บริการผู้ป่วยและผู้ประกันตนของคุณได้ดียิ่งขึ้นโดยการดึงข้อมูลผู้ป่วยที่สำคัญจากแบบฟอร์มการรับบริการดูแลสุขภาพ การเคลมประกัน และแบบฟอร์มการอนุมัติล่วงหน้า เก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและอยู่ในบริบทดั้งเดิม และไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลลัพธ์

ภาครัฐ

แยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแบบฟอร์มรัฐบาลอย่างง่ายดาย เช่น สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก แบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลาง และการแสดงความจำนงทางธุรกิจด้วยความแม่นยำสูง

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูวิธีการทำงานของ Amazon Textract

อ่านเกี่ยวกับ OCR, การแยกแบบฟอร์ม การแยกตาราง และอื่นๆ

สำรวจคุณสมบัติของ Amazon Textract »

ลองใช้ AWS Free Tier


เริ่มใช้งาน Amazon Textract ฟรีวันนี้

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

สำรวจ Amazon Textract


เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Textract ใน AWS Management Console

เริ่มต้นใช้งานใน Console »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม