สำหรับ Amazon Textract คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า Amazon Textract เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับแต่ละหน้าที่คุณดำเนินการ และไม่ว่าคุณจะดึงเฉพาะข้อความจากเอกสารหรือข้อความที่มีตารางและ/หรือข้อมูลแบบฟอร์มหรือไม่ก็ตาม หน้าหนึ่งหน้าอาจมีความยาวระหว่าง 0 ถึง 3,000 คำ ดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าและการใช้งาน Textract ที่ยอมรับได้

API ตรวจจับข้อความในเอกสาร: API ตรวจจับข้อความในเอกสารจะใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อดึงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์และที่เป็นลายมือจากเอกสารที่จัดให้

API วิเคราะห์เอกสาร: API วิเคราะห์เอกสารจะดึงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์และที่เป็นลายมือ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ จากตารางและชุดข้อมูลคู่คีย์-ค่าจากแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ป้ายกำกับแบบฟอร์มสำหรับ "ชื่อ" และค่าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ OCR ได้ฟรีโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร เมื่อใช้ API วิเคราะห์เอกสาร

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานฟรีด้วย AWS Free Tier ลูกค้า AWS ใหม่สามารถวิเคราะห์ได้มากถึง 1,000 หน้าต่อเดือนโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร และสูงสุด 100 หน้าต่อเดือนโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสารในช่วงสามเดือนแรก

ราคาของ Amazon Textract API

API ตรวจจับข้อความในเอกสาร (OCR)


API วิเคราะห์เอกสารสำหรับหน้าที่มีตาราง

*ตารางเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเรียงเป็นภาพของคอลัมน์และแถว ตัวอย่างเช่น บันทึกการปฏิบัติงานที่ติดตามผลผลิตรายวันของโรงงาน


API วิเคราะห์เอกสารสำหรับหน้าที่มีแบบฟอร์ม

*แบบฟอร์มเป็นชุดของคีย์และค่าอิสระที่เกิดขึ้นในหน้าเดียวกัน (เช่น W2)


API วิเคราะห์เอกสารสำหรับหน้าที่มีตารางและแบบฟอร์ม

ตัวอย่างราคานอกเหนือจาก Free Tier

ตัวอย่างราคา 1

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากรายงานวิจัย 100,000 หน้าโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000

ราคาต่อหน้า = 0.0015 USD

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.0015 USD * 100,000 = 150 USD

ตัวอย่างราคา 2

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากรายงานวิจัย 2 ล้านหน้าโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000

ราคาต่อหน้า = 0.0015 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกและ 0.0006 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าจากนั้น

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.0015 USD*1,000,000 + 0.0006 USD * 1,000,000 = 1,500 USD + 600 USD = 2,100 USD

ตัวอย่างราคาที่ 3

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากแบบฟอร์มภาษี 5,000 หน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร เนื่องจากแบบฟอร์มภาษีมีชุดข้อมูลคู่คีย์-ค่าเช่นเดียวกับตาราง ตัวอย่างนี้จะใช้ API วิเคราะห์เอกสารเพื่อดึงข้อความ แบบฟอร์มและตาราง

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5,000 หน้า

ราคาต่อหน้าสำหรับ API วิเคราะห์เอกสาร = 0.065 USD

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.065 USD * 5,000 = 325 USD

ตัวอย่างราคา 4

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากแบบฟอร์มภาษี 2 ล้านหน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร เนื่องจากแบบฟอร์มภาษีมีชุดข้อมูลคู่คีย์-ค่าเช่นเดียวกับตาราง ตัวอย่างนี้จะใช้ API วิเคราะห์เอกสารเพื่อดึงข้อความ แบบฟอร์มและตาราง

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000

ราคาต่อหน้าสำหรับ API วิเคราะห์เอกสาร = 0.065 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกและ 0.05 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าจากนั้น

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.065 USD*1,000,000 + 0.05 USD *1,000,000 = 65,000 USD + 50,000 USD = 115,000 USD

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูคำถามที่พบบ่อยของ Amazon Textract

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากเอกสารแทบทุกประเภทของ Amazon Textract

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Textract ใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน