Amazon Textract คือบริการแมชชีนเลิร์นนิงที่แยกข้อความ ลายมือ และข้อมูลโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่สแกน โดยไม่ได้ใช้แค่การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) แบบทั่วไปในการระบุ ทำความเข้าใจ และแยกข้อมูลจากแบบฟอร์มและตาราง Amazon Textract ให้คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า Amazon Textract จะคิดค่าบริการเฉพาะสำหรับหน้าที่ได้รับการประมวลผลเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะแยกข้อความ ข้อความที่มีตาราง ข้อมูลในแบบฟอร์ม การสืบค้น หรือประมวลผลใบแจ้งหนี้และเอกสารระบุตัวตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่างๆ และการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Amazon Textract ได้ที่คำถามที่พบบ่อย

Amazon Textract มี API ที่แตกต่างกัน 5 ประเภท ได้แก่ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร, API วิเคราะห์เอกสาร, API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย, API วิเคราะห์ ID และ API วิเคราะห์การมอบ

API ตรวจจับข้อความในเอกสาร ใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือจากเอกสาร

API วิเคราะห์เอกสารมี 4 คุณสมบัติ ได้แก่ ฟอร์ม ตาราง คำถาม และลายเซ็น คุณเรียกใช้ฟอร์ม ตาราง คิวรี และลายเซ็นด้วยกันได้อย่างยืดหยุ่น

  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับแบบฟอร์มจะดึงข้อมูล เช่น คู่คีย์-ค่า (“ชื่อจริง” และค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น “Jane Smith”) นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือทั้งหมดจากเอกสารอีกด้วย
  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับตารางจะดึงข้อมูลแบบตารางที่จัดเป็นคอลัมน์และแถว นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือทั้งหมดจากเอกสารอีกด้วย
  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับการสืบค้นช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการระบุข้อมูลที่คุณต้องการจากเอกสาร (เช่น “ชื่อลูกค้าคืออะไร”) แล้วรับข้อมูลดังกล่าว (เช่น “Jane Doe”) เป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลในเอกสาร หรือความแตกต่างของวิธีการจัดวางข้อมูลในรูปแบบและเวอร์ชันต่างๆ ของเอกสาร นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือทั้งหมดจากเอกสารอีกด้วย
  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับการสืบค้นแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้คุณสมบัติการสืบค้นแบบกำหนดเองสำหรับเอกสารของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะได้ คุณฝึกอะแดปเตอร์โดยใช้คอนโซล AWS และใช้ตัวระบุอะแดปเตอร์ในคำขอ API วิเคราะห์เอกสารของคุณเพื่อใช้การสืบค้นแบบกำหนดเอง
  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับลายเซ็นให้ความสามารถในการตรวจหาลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และชื่อย่อในเอกสารหรือรูปภาพ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือทั้งหมดจากเอกสารอีกด้วย

 

API วิเคราะห์ ID ใช้แมชชีนเลิร์นนิงเพื่อทำความเข้าใจบริบทของเอกสารระบุตัวตน เช่น หนังสือเดินทางของสหรัฐฯ ใบอนุญาตขับขี่ และบัตรประจำตัวอื่นๆ คุณสามารถดึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้โดยอัตโนมัติ เช่น วันหมดอายุและวันเกิด ตลอดจนระบุและดึงข้อมูลโดยนัย เช่น ชื่อและที่อยู่ ได้อย่างชาญฉลาด รูปภาพ ID แต่ละรูปจะถือเป็นหนึ่งหน้า
 
API วิเคราะห์การมอบเป็น API การประมวลผลเอกสารการจำนองแบบพิเศษที่จัดหมวดหมู่และดึงข้อมูลจากเอกสารแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจำนองโดยอัตโนมัติ โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงของการวิเคราะห์การมอบได้รับการฝึกอบรมล่วงหน้าจากเอกสารประเภทต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งพบในแพ็คเกจแอปพลิเคชันจำนองทั่วไป การวิเคราะห์การให้สินเชื่อจะจัดประเภท แยก และส่งออกผลลัพธ์ด้วยความแม่นยำ และจัดทำสรุปผลลัพธ์ของคุณ รวมทั้งตรวจหาลายเซ็นบนเพจหรือไม่
 

ขอการเสนอราคาแบบกำหนดเอง

สำหรับกรณีการใช้งานที่มีปริมาณมาก โปรดติดต่อทีมขายของเราเพื่อขอข้อเสนอการกำหนดราคาที่กำหนดเอง

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Textract ได้ฟรีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier Free Tier นี้มีอายุการใช้งานสามเดือน และลูกค้าใหม่ของ AWS สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุดดังนี้

API ตรวจจับข้อความในเอกสาร: 1,000 หน้าต่อเดือน
API วิเคราะห์เอกสาร:

  • 1,000 หน้าต่อเดือนเมื่อใช้ลายเซ็นเท่านั้น
  • 100 หน้าต่อเดือนเมื่อใช้คุณสมบัติแบบฟอร์ม ตาราง และเลย์เอาต์
  • 100 หน้าต่อเดือนสำหรับการสืบค้น, แบบฟอร์ม + การสืบค้น, ตาราง + การสืบค้น, แบบฟอร์ม + ตาราง + การสืบค้น
  • ไม่มี Free-tier สําหรับการสืบค้นแบบกําหนดเอง

API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย: 100 หน้าต่อเดือน

API วิเคราะห์ ID: 100 หน้าต่อเดือน

API วิเคราะห์การมอบ: 2,000 หน้าต่อเดือน

ราคาของ Amazon Textract API

คุณสมบัติที่ผ่านการฝึกมาล่วงหน้า

*การแสดงผลของ API วิเคราะห์เอกสารมาพร้อมกับ OCR โดยไม่คำนึงถึงประเภทของรูปแบบที่เลือก
*API วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ API วิเคราะห์ ID มี OCR รวมอยู่ในเอาต์พุต

คุณสมบัติที่ผ่านการฝึกมาล่วงหน้า + ที่กําหนดเอง

ตัวอย่างราคานอกช่วง Free Tier

ตัวอย่างราคา 1 - API ตรวจจับข้อความในเอกสาร

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากรายงานวิจัย 100,000 หน้าโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหนึ่งล้านหน้าแรกคือ 0.0015 USD รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 150 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.0015 USD

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.0015 USD * 100,000 = 150 USD

ตัวอย่างราคา 2 - API ตรวจจับข้อความในเอกสาร

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากรายงานวิจัย 2 ล้านหน้าโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกอยู่ที่ 0.0015 USD และหน้าหลังจากนั้นอยู่ที่ 0.0006 USD ดังนั้นสำหรับการประมวลผล 2 ล้านหน้าจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 2,100 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.0015 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกและ 0.0006 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าหลังจากนั้น

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.0015 USD * 1,000,000 + 0.0006 USD * 1,000,000 = 1,500 USD + 600 USD = 2,100 USD

ตัวอย่างราคา 3 - API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มและตาราง

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากแบบฟอร์มภาษี 5,000 หน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหน้าที่มีตาราง 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.015 USD และหน้าที่มีแบบฟอร์มอยู่ที่ 0.05 USD รวมทั้งหมดเป็น 325 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5,000 หน้า

ราคาสำหรับหน้าที่มีตาราง = 0.015 USD

ราคาสำหรับหน้าที่มีแบบฟอร์ม (คู่คีย์-ค่า) = 0.05 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 0.015 USD * 5,000 + 0.05 USD * 5,000 = 75 USD + 250 USD = 325 USD

ตัวอย่างราคา 4 - API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มและตาราง

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความ แบบฟอร์ม และตารางจากแบบฟอร์มภาษี 2 ล้านหน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหน้าที่มีตาราง 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.015 USD และ 0.01 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น หน้าที่มีแบบฟอร์มจะอยู่ที่ 0.05 USD สำหรับ 1 ล้านหน้า และ 0.04 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 115,000 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

ราคาสำหรับหน้าที่มีแบบฟอร์ม (คู่คีย์-ค่า) = 0.05 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.04 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าถัดไป

ค่าบริการทั้งหมด = 0.015 USD * 1,000,000 + 0.01 USD * 1,000,000 + 0.05 USD * 1,000,000 + 0.04 USD * 1,000,000 = 15,000 USD + 10,000 USD + 50,000 + 40,000 = 115,000 USD

ตัวอย่างราคา 5 - API วิเคราะห์เอกสาร - การสืบค้น

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากแบบฟอร์มการจำนอง 5,000 หน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร และคุณยังต้องการดึงจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 10 จุดจากแต่ละหน้าผ่านการสืบค้นอีกด้วย ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.015 USD รวมทั้งหมดเป็น 75 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5,000 หน้า

ราคาต่อหน้าที่มีการสืบค้น = 0.015 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 0.015 USD * 5,000 = 75 USD

ตัวอย่างราคา 6 – API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มและตารางและการสืบค้น

สมมติว่าคุณต้องการแยกข้อความ แบบฟอร์ม และตารางจากต้นขั้วเงินค่าจ้าง 2 ล้านหน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร และคุณยังต้องการดึงจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 10 จุดจากแต่ละหน้าผ่านการสืบค้นอีกด้วย ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหน้าที่มีตาราง แบบฟอร์ม และการสืบค้น 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.070 USD และ 0.055 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 125,000 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า 

ราคาสำหรับหน้าที่มีตาราง แบบฟอร์ม และการสืบค้น = 0.070 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.055 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าถัดไป 

ค่าบริการทั้งหมด = 0.070 USD * 1,000,000 + 0.055 USD * 1,000,000 = 70,000 USD + 55,000 USD = 125,000 USD

ตัวอย่างราคา 7 – API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มและการสืบค้น

สมมติว่าคุณต้องการแยกข้อความและข้อมูลในตารางจากแบบฟอร์มภาษี 5,000 หน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร และคุณยังต้องการดึงจุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 10 จุดจากแต่ละหน้าผ่านการสืบค้นอีกด้วย ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหน้าที่มีตารางและการสืบค้น 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.020 USD และ 0.015 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 100 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5,000 หน้า

ราคาสำหรับหน้าที่มีตารางและการสืบค้น = 0.020 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 0.020 USD * 5,000 = 100 USD

ตัวอย่างราคา 8 – API วิเคราะห์เอกสาร – ลายเซ็น

สมมติว่าคุณต้องการตรวจจับลายเซ็นและแยกข้อความดิบจากเอกสารการจำนอง 100,000 หน้าโดยใช้วิเคราะห์เอกสาร
API – ประเภทคุณลักษณะลายเซ็น ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.0035 USD รวมทั้งหมดเป็น
350 USD
จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000 หน้า
ราคาต่อหน้า = 0.0035 USD
ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.00035 USD*100,000 = 350 USD

ตัวอย่างราคา 9 – API วิเคราะห์เอกสาร – การสืบค้น

สมมติว่าคุณต้องการตรวจจับลายเซ็นและแยกข้อความดิบจากเอกสารการจำนอง 5 ล้านหน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร
- ประเภทคุณลักษณะลายเซ็น ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.00035 USD รวมทั้งหมดเป็น 20 USD
จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5000,000 หน้า
ราคาต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรก = 0.0035 USD * 1,000,000 = 3500 USD
ราคาต่อหน้าสำหรับ 4 ล้านหน้าถัดไป = 0.0014 USD * 4,000,000 = 5600 USD
รวมทั้งหมด = 3500 + 5600 = 9100 USD

ตัวอย่างราคา 10 – API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

สมมติว่าคุณต้องการแยกข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ 100,000 ฉบับโดยใช้ API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.01 USD และคุณจะประมวลผลใบแจ้งหนี้ 100,000 ฉบับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,000 USD ดูการคำนวณด้านล่าง: 

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000 หน้า 

ราคาต่อหน้า = 0.01 USD 

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.01 USD * 100,000 = 1,000 USD

ตัวอย่างราคาที่ 11 – API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

สมมติว่าคุณต้องการแยกข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ 1,500,000 ฉบับโดยใช้ API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.01 USD และ 0.008 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 14,000 USD ดูการคำนวณด้านล่าง: 

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 1,500,000 หน้า 

ราคาต่อหน้า = 0.01 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.008 USD สำหรับ 500,000 หน้าถัดไป 

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.01 USD * 1,000,000 + 0.008 USD * 500,000 = 14,000 USD

ตัวอย่างราคา 12 – API วิเคราะห์ ID

สมมติว่าคุณต้องการแยกข้อมูลจากเอกสารระบุตัวตน 100,000 ฉบับโดยใช้ API วิเคราะห์ ID ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 100,000 หน้าอยู่ที่ 0.025 USD สำหรับสูงสุด 100,000 หน้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 2,500 USD 

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000 หน้า 

ราคาต่อหน้า = 0.025 USD 

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.025 USD * 100,000 = 2,500 USD

ตัวอย่างราคาที่ 13 – API วิเคราะห์ ID

สมมติว่าคุณต้องการแยกข้อมูลจากเอกสารระบุตัวตน 600,000 ฉบับโดยใช้ API วิเคราะห์ ID ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 100,000 หน้าอยู่ที่ 0.025 USD และ 0.01 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 7,500 USD

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 600,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.025 USD สำหรับ 100,000 หน้าแรก และ 0.01 USD สำหรับ 500,000 หน้าถัดไป

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.025 USD * 100,000 + 0.01 USD * 500,000 = 7,500 USD

ตัวอย่างราคา 14 – API วิเคราะห์การมอบ

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อมูลจากเอกสารมอบการจำนอง 200,000 หน้า โดยใช้ API วิเคราะห์การมอบ ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) อยู่ที่ 0.07 USD สำหรับถึง 1,000,000 หน้าแรก จาก 200,000 หน้า ที่คุณประมวลผล การวิเคราะห์การมอบได้ให้ทำการจำแนกและดึงข้อมูลสำหรับประเภทเอกสารที่สนับสนุน จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 100,000 หน้าของการจำแนกและการดึงข้อมูล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 7,000 USD สำหรับ 100,000 หน้า

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 200,000 หน้า

จำนวนหน้าทั้งหมดที่สนับสนุนการจำแนกและการดึงข้อมูล = 100,000 หน้า  

ราคาต่อหน้า = 0.07 USD

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.07 USD * 100,000 = 7,000 USD

ตัวอย่างราคา 15 – API วิเคราะห์การมอบ

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อมูลจากเอกสารมอบการจำนอง 2,000,000 หน้า โดยใช้ API วิเคราะห์การมอบ ราคาต่อหน้าใน Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.07 USD และ 0.055 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากหน้าที่ 1,000,000 จาก 2,000,000 หน้า ที่คุณประมวลผล การวิเคราะห์การมอบได้ให้ทำการจำแนกและดึงข้อมูลสำหรับประเภทเอกสารที่สนับสนุน จึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 1,200,000 หน้าของการจำแนกและการดึงข้อมูล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 81,000 USD สำหรับ 1,200,000 หน้า

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

จำนวนหน้าทั้งหมดที่สนับสนุนการจำแนกและการดึงข้อมูล = 1,200,000

ราคาต่อหน้า = 0.07 USD สำหรับ 1,000,000 หน้าแรก และ 0.055 USD สำหรับ 200,000 หน้าถัดไป

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.07 USD * 1,000,000 + 0.055 USD * 200,000 = 81,000 USD

ตัวอย่างราคา 16 - API วิเคราะห์เอกสาร – เลย์เอาต์และตาราง

คุณมีข้อกำหนดในการแยกเลย์เอาต์และตารางออกจากรายงานทางการเงิน 2 ล้านหน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร เลย์เอาต์สามารถใช้ได้ฟรีเมื่อใช้ร่วมกับคุณสมบัติตาราง ราคาสำหรับตารางในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คือ 0.015 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรกในหนึ่งเดือน และ 0.010 USD ต่อหน้าสำหรับส่วนที่เกิน 1 ล้านหน้าในหนึ่งเดือน

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

ราคาสำหรับ 1M หน้าแรก = 0.015 USD * 1,000,000 = 15,000 USD

ราคาสำหรับ 1 ล้านหน้าถัดไป = 0.010 USD * 1,000,000 = 10,000 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 25,000 USD

ตัวอย่างราคา 17 - API วิเคราะห์เอกสาร - การสืบค้นแบบกำหนดเอง

คุณมีข้อกำหนดในการดึงข้อมูลจาก 5 ล้านหน้าโดยใช้การสืบค้นแบบกำหนดเอง ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คือ 0.025 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรกในหนึ่งเดือน และ 0.015 USD ต่อหน้าสำหรับส่วนที่เกิน 1 ล้านหน้าในหนึ่งเดือน

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5,000,000 หน้า

ราคาสําหรับ 1 ล้านหน้าแรก = 0.025 USD * 1,000,000 = 25,000 USD

ราคาสําหรับหน้า 4 ล้านหน้า ถัดไป = 0.015 USD * 4,000,000 = 60,000 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 85,000 USD

ตัวอย่างราคา 18 - API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มที่ผ่านการฝึกมาล่วงหน้าและการสืบค้นแบบกําหนดเอง

คุณมีข้อกำหนดในการแยกจุดข้อมูลจาก 2 ล้านหน้าโดยใช้แบบฟอร์มที่ได้รับการฝึกมาล่วงหน้าและการสืบค้นแบบกำหนดเอง ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คือ 0.065 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรกในหนึ่งเดือน และ 0.050 USD ต่อหน้าสำหรับส่วนที่เกิน 1 ล้านหน้าในหนึ่งเดือน

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

ราคาสําหรับ 1 ล้านหน้าแรก = 0.065 USD * 1,000,000 = 65,000 USD

ราคาสําหรับ 1 ล้านหน้าถัดไป = 0.050 USD * 1,000,000 = 50,000 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 115,000 USD

ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon Textract

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากเอกสารแทบทุกประเภทของ Amazon Textract

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Textract ใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน