การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง

AWS Jam

ทดสอบทักษะของคุณโดยการแก้ปัญหาที่ท้าทายซึ่งเป็นการจำลองกรณีการใช้งานจริงของ AWS

เกี่ยวกับ AWS Jam

AWS Jam จะท้าทายบุคคลแต่ละคนและทีมให้ใช้ทักษะด้าน AWS Cloud ของตนเพื่อแก้ปัญหาปลายเปิดในโลกแห่งความเป็นจริงโดยใช้บริการของ AWS เข้าร่วมในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเกมที่ช่วยคุณพัฒนาทักษะด้าน AWS Cloud ผ่านกรณีการใช้งานที่จำลองขึ้นใน Sandbox ของคอนโซลการจัดการของ AWS เลือกปัญหาตามโดเมนหรือบทบาททางเทคนิคและตามระดับความยาก โดยมีเบาะแสเป็นตัวช่วยในการทำความเข้าใจปัญหาหากจำเป็น

ประโยชน์ของ AWS Jam

AWS Jam จะแนะนำให้คุณใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ที่กำหนดไว้แล้วเพื่อแก้ปัญหา
ได้รับคะแนนสำหรับทุกงานที่เสร็จสมบูรณ์ เสียคะแนนหากคุณต้องใช้เบาะแส และแข่งขันเพื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งบนกระดานผู้นำในกิจกรรมแบบทีม
แก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีการใช้งาน AWS ที่พบได้บ่อยและงานปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีเพียงเบาะแสเป็นตัวช่วย

AWS Jam สำหรับทีม

ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และความไว้วางใจระหว่างทีมต่าง ๆ ของคุณด้วยกิจกรรม AWS Jam ทีมต่าง ๆ จะทำงานร่วมกันผ่านทางออนไลน์หรือมาพบปะกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง และแข่งขันกันเพื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งบนกระดานผู้นำ

จัดกิจกรรม Jam ได้ไม่จำกัดสำหรับองค์กรของคุณด้วยการสมัครใช้บริการแบบทีมสำหรับ AWS Skill Builder หรือลองใช้งานหนึ่งครั้งสำหรับทีมของคุณ*

เสริมสร้างการเรียนรู้ของทีมโดยเพิ่มการเรียนรู้แบบเกมที่เน้นการทำงานเป็นทีมเพิ่มอีกหนึ่งวันลงในการฝึกอบรมในห้องเรียนด้วย AWS Jam

*ปัจจุบันสามารถซื้อกิจกรรม Jam เพียงครั้งเดียวได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาในแบบโครงการนำร่องเท่านั้น

ชายสองคนกำลังใช้แล็ปท็อปในการทำงาน

AWS Jam สำหรับบุคคล

ทำงานอย่างอิสระเพื่อแก้ปัญหาหลายรายการที่มีการจำกัดเวลา โดยมีเป้าหมายในด้านที่เฉพาะเจาะจง ปัญหาต่าง ๆ ช่วยในการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, แมชชีนเลิร์นนิง, DevOps, ฐานข้อมูล, ระบบเครือข่าย และอื่น ๆ ของ AWS สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการ AWS Skill Builder

คำชมเชยจากลูกค้า