สิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon

จัดการสิทธิ์และการให้สิทธิ์แบบละเอียดในแอปพลิเคชันที่คุณสร้าง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon (01:27)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon
การใช้งานสิทธิ์ที่ยืนยัน จะทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยมากขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น โดยการให้สิทธิ์จากภายนอกและรวมศูนย์การจัดการนโยบาย นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถจัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันด้วยหลักการ Zero Trust ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทีมรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบยังสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบได้ดีขึ้นว่าใครสามารถเข้าถึงสิ่งใดได้บ้างภายในแอปพลิเคชัน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon
การใช้งานสิทธิ์ที่ยืนยัน จะทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยมากขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น โดยการให้สิทธิ์จากภายนอกและรวมศูนย์การจัดการนโยบาย นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถจัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันด้วยหลักการ Zero Trust ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทีมรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบยังสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบได้ดีขึ้นว่าใครสามารถเข้าถึงสิ่งใดได้บ้างภายในแอปพลิเคชัน

ประโยชน์ของสิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon

เร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยลดการอนุญาตซ้ำซ้อนจากตรรกะทางธุรกิจ
ปกป้องทรัพยากรของแอปพลิเคชันและจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ตามหลักการให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น
เพิ่มความง่ายดายในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในวงกว้าง โดยใช้การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติในการยืนยันว่าสิทธิ์ดังกล่าวทำงานตามที่ต้องการหรือไม่
สร้างแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับหลักการ Zero Trust ของการตัดสินใจมอบการอนุญาตแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง

ทำงานอย่างไร

สิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon เป็นบริการจัดการสิทธิ์และการให้สิทธิ์แบบละเอียดที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับแอปพลิเคชันที่คุณสร้าง สิทธิ์ที่ยืนยันใช้ Cedar ซึ่งเป็นภาษานโยบายโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบกำหนดการควบคุมการเข้าถึงตามนโยบายโดยใช้บทบาทและคุณลักษณะสำหรับการควบคุมการเข้าถึงแบบรู้บริบทที่ละเอียดยิ่งขึ้น

แผนภาพแสดงวิธีที่สิทธิ์ที่ยืนยันโดย Amazon ให้บริการจัดการสิทธิ์และการให้สิทธิ์แบบละเอียดสำหรับแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองของคุณ

กรณีใช้งาน

สร้างนโยบายจากเทมเพลต และบังคับใช้การควบคุมเหล่านั้นในเกตเวย์ของ Amazon API และ AWS AppSync

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างนโยบายแบบทั่วทั้งแอปพลิเคชัน และนักพัฒนาสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรได้

ทบทวนการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองนโยบาย และเฝ้าตรวจสอบคำขอการอนุญาตโดยใช้ Verified Permissions


สำรวจ AWS เพิ่มเติม