ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้ อุปกรณ์เครือข่ายเหล่านี้ใช้ระบบกฎที่เรียกว่าโปรโตคอลการสื่อสาร เพื่อส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์จริงหรือโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย

เราลองมาตอบคำถามทั่วไปที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กัน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

โหนดและลิงก์เป็นบล็อกการสร้างพื้นฐานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โหนดเครือข่ายอาจเป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (DCE) เช่น โมเด็ม ฮับ หรือสวิตช์ หรืออุปกรณ์ปลายทางข้อมูล (DTE) เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ลิงก์คือการส่งข้อมูลสื่อที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 โหนด ลิงก์เป็นได้ทั้งแบบผ่านอุปกรณ์จริง เช่น สายเคเบิลหรือสายใยแก้วนำแสง หรือแบบที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างได้อย่างเครือข่ายไร้สาย

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ โหนดต่างๆ จะเป็นไปตามชุดกฎเกณฑ์หรือโปรโตคอลที่กำหนดวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์ สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะกำหนดการออกแบบองค์ประกอบจริงและเชิงตรรกะเหล่านี้ โดยให้ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับองค์ประกอบจริงของเครือข่าย องค์กรการทำงาน โปรโตคอล และขั้นตอนต่างๆ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อะไร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ 1950 เพื่อใช้ในการทหารและกระทรวงกลาโหม แต่เดิมใช้เพื่อส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ และมีการใช้งานเชิงพาณิชย์และวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจำกัด และการถือกำเนิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรต่างๆ

โซลูชันเครือข่ายยุคใหม่ไม่ได้มีแค่การเชื่อมต่อแล้ว แต่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและความสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบันด้วย ความสามารถของเครือข่ายพื้นฐานนั้นสามารถตั้งโปรแกรมได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติและปลอดภัย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ทำงานแบบเสมือน

โครงสร้างพื้นฐานจริงของเครือข่ายพื้นฐานสามารถแบ่งสัดส่วนตามตรรกะเพื่อสร้างเครือข่าย "ซ้อนทับ" ได้หลายเครือข่าย ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบซ้อนทับ โหนดต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงแบบเสมือนจริง และสามารถส่งข้อมูลระหว่างโหนดทั้งสองผ่านอุปกรณ์จริงได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น เครือข่ายองค์กรจำนวนมากถูกซ้อนทับกันบนอินเทอร์เน็ต

ผสานรวมในวงกว้าง

บริการระบบเครือข่ายสมัยใหม่จะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายทางกายภาพ บริการเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายผ่านระบบอัตโนมัติและการตรวจสอบเพื่อสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงได้ บริการเครือข่ายสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้ตามความต้องการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์ กำหนดเส้นทางและควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลได้จากส่วนกลางโดยใช้ส่วนติดต่อดิจิทัล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้รองรับการจัดการการรับ/ส่งข้อมูลเสมือนจริง

ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล

โซลูชันระบบเครือข่ายทั้งหมดมาพร้อมกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในตัว เช่น การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง โดยสามารถผสานรวมกับโซลูชันของบริษัทอื่นได้ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ และมัลแวร์ เพื่อทำให้เครือข่ายปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประเภทใดบ้าง

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. สถาปัตยกรรมฝั่งไคลเอ็นต์

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ โหนดอาจเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอ็นต์ โหนดเซิร์ฟเวอร์จะจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้กับโหนดไคลเอ็นต์ เช่น หน่วยความจำ กำลังการประมวลผล หรือข้อมูล และโหนดเซิร์ฟเวอร์อาจดูแลจัดการการทำงานของโหนดไคลเอ็นต์ด้วย ไคลเอ็นต์อาจสื่อสารกันได้ แต่จะไม่แบ่งปันทรัพยากรให้กัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายองค์กรเก็บข้อมูลและการตั้งค่าการกำหนดค่า อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย ไคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยส่งคำขอไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์

2. สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์

ในสถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer หรือ P2P) คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมีอำนาจและสิทธิพิเศษเท่าเทียมกัน ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการประสานงาน อุปกรณ์แต่ละเครื่องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถทำหน้าที่เป็นไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้หมด และอาจแบ่งปันทรัพยากรบางอย่างกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น หน่วยความจำและกำลังการประมวลผล ตัวอย่างเช่น บางบริษัทใช้สถาปัตยกรรมแบบ P2P เพื่อโฮสต์แอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น การแสดงผลกราฟิก 3 มิติ ในอุปกรณ์ดิจิทัลหลายเครื่อง

โทโพโลยีเครือข่ายคืออะไร

เราเรียกการจัดเรียงโหนดและลิงก์ว่า “โทโพโลยีเครือข่าย” ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้หลายวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป โทโพโลยีเครือข่ายบางประเภท ได้แก่

โทโพโลยีแบบบัส

แต่ละโหนดเชื่อมโยงกับโหนดอื่นเพียงโหนดเดียวเท่านั้น การส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายจะเกิดขึ้นในทิศทางเดียว

โทโพโลยีแบบวงแหวน

แต่ละโหนดลเชื่อมโยงกับโหนดอื่นอีก 2 โหนด ก่อให้เกิดรูปวงแหวน สามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ 2 ทิศทาง แต่หากโหนดใดโหนดหนึ่งล้มเหลว ก็อาจทำให้เครือข่ายทั้งหมดล่มได้

โทโพโลยีแบบดาว

โหนดเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เครือข่ายไคลเอ็นต์หลายเครื่อง โทโพโลยีนี้ทำงานได้ดีกว่า เนื่องจากข้อมูลไม่ต้องเดินทางผ่านแต่ละโหนด และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าด้วย

โทโพโลยีแบบตาข่าย

ทุกโหนดเชื่อมต่อถึงกันกับหลายๆ โหนด ในโทโพโลยีแบบตาข่ายสมบูรณ์ ทุกโหนดเชื่อมต่อถึงกันกับทุกโหนดในเครือข่าย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรมีประเภทใดบ้าง

เครือข่ายส่วนตัวขององค์กรทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและข้อกำหนดขององค์กร ซึ่งได้แก่

เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

LAN เป็นระบบที่เชื่อมต่อถึงกันเฉพาะพื้นที่และมีขนาดจำกัด โดยทั่วไปจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในสำนักงานหรืออาคารเพียงแห่งเดียว และถูกนำไปใช้โดยบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นเครือข่ายทดสอบสำหรับการสร้างต้นแบบขนาดเล็ก

เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)

เครือข่ายองค์กรซึ่งครอบคลุมอาคาร เมือง และแม้แต่ประเทศ เรียกว่าเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) แม้ว่าเครือข่ายเฉพาะที่จะใช้เพื่อส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่าในบริเวณใกล้เคียง แต่ WAN เหมาะสำหรับการสื่อสารทางไกลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

SD-WAN หรือ WAN ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์คือสถาปัตยกรรม WAN เสมือนที่ควบคุมโดยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ SD-WAN มีบริการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้มากกว่า ซึ่งสามารถควบคุมได้ที่ระดับแอปพลิเคชันโดยไม่สูญเสียความปลอดภัยและคุณภาพของบริการ

เครือข่ายผู้ให้บริการ

เครือข่ายผู้ให้บริการช่วยให้ลูกค้าสามารถเช่าคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายจากผู้ให้บริการได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจประกอบด้วยบริษัทโทรคมนาคม ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เครือข่ายระบบคลาวด์

ตามแนวคิดแล้ว อาจมองเครือข่ายระบบคลาวด์ว่าเป็น WAN ได้ เนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานจากบริการบนระบบคลาวด์ ความสามารถและทรัพยากรเครือข่ายขององค์กรบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นโฮสต์อยู่ในแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สาธารณะหรือส่วนตัว และพร้อมใช้งานตามความต้องการ ทรัพยากรเครือข่ายเหล่านี้อาจรวมถึงเราเตอร์เสมือน ไฟร์วอลล์ แบนด์วิดท์ และซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย พร้อมด้วยเครื่องมือและฟังก์ชันอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานตามต้องการ

ธุรกิจในปัจจุบันใช้เครือข่ายระบบคลาวด์เพื่อเร่งระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เพิ่มขนาด และจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบเครือข่ายระบบคลาวด์ได้กลายเป็นแนวทางมาตรฐานสำหรับการสร้างและการนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรสมัยใหม่

บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ AWS คืออะไร

บริการระบบเครือข่ายของ AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้องค์กรมี:

ความปลอดภัยของเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานของ AWS ได้รับการตรวจสอบทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงการรักษาความลับและความสมบูรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเครือข่ายสูงสุดระดับโลก

ความพร้อมใช้งานของเครือข่าย

AWS มีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่จำเป็นในการมอบความพร้อมใช้งานระดับสูงได้ทุกที่ทั่วโลก

ประสิทธิภาพของเครือข่าย

บริการเครือข่าย AWS มอบประสิทธิภาพความเร็วสูงโดยมีเวลาหน่วงน้อยที่สุด

วิธีการใช้บริการระบบเครือข่ายของ AWS มีอะไรบ้าง

สามารถใช้งานบริการระบบเครือข่ายของ AWS ได้ในกรณีใช้งานต่อไปนี้

พื้นฐานของระบบเครือข่าย

บริการเหล่านี้มีโซลูชันสำหรับ Virtual Private Cloud (VPC) และสำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในองค์กรกับ VPC Amazon VPC, AWS Transit Gateway และ AWS Private Link มีโซลูชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านระบบเครือข่ายของคุณ

ความปลอดภัยของเครือข่าย

บริการต่างๆ อย่าง AWS Shield, AWS WAF และ AWS Firewall Manager ช่วยปกป้องเครือข่าย AWS Cloud และแอปพลิเคชันต่างๆ ของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระบบเครือข่ายของ AWS และประโยชน์ที่มีต่อองค์กรของคุณ ให้ดูที่ภาพรวมของบริการ

ขั้นตอนต่อไปบน AWS