ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้ อุปกรณ์เครือข่ายเหล่านี้ใช้ระบบกฎที่เรียกว่าโปรโตคอลการสื่อสาร เพื่อส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์จริงหรือโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย

เราลองมาตอบคำถามทั่วไปที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กัน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

โหนดและลิงก์เป็นบล็อกการสร้างพื้นฐานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โหนดเครือข่ายอาจเป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (DCE) เช่น โมเด็ม ฮับ หรือสวิตช์ หรืออุปกรณ์ปลายทางข้อมูล (DTE) เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ลิงก์คือการส่งข้อมูลสื่อที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 โหนด ลิงก์เป็นได้ทั้งแบบผ่านอุปกรณ์จริง เช่น สายเคเบิลหรือสายใยแก้วนำแสง หรือแบบที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างได้อย่างเครือข่ายไร้สาย

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ โหนดต่างๆ จะเป็นไปตามชุดกฎเกณฑ์หรือโปรโตคอลที่กำหนดวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์ สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะกำหนดการออกแบบองค์ประกอบจริงและเชิงตรรกะเหล่านี้ โดยให้ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับองค์ประกอบจริงของเครือข่าย องค์กรการทำงาน โปรโตคอล และขั้นตอนต่างๆ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อะไร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ 1950 เพื่อใช้ในการทหารและกระทรวงกลาโหม แต่เดิมใช้เพื่อส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ และมีการใช้งานเชิงพาณิชย์และวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจำกัด และการถือกำเนิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรต่างๆ

โซลูชันเครือข่ายยุคใหม่ไม่ได้มีแค่การเชื่อมต่อแล้ว แต่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและความสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบันด้วย ความสามารถของเครือข่ายพื้นฐานนั้นสามารถตั้งโปรแกรมได้มากขึ้นโดยอัตโนมัติและปลอดภัย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ทำงานแบบเสมือน

โครงสร้างพื้นฐานจริงของเครือข่ายพื้นฐานสามารถแบ่งสัดส่วนตามตรรกะเพื่อสร้างเครือข่าย "ซ้อนทับ" ได้หลายเครือข่าย ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบซ้อนทับ โหนดต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงแบบเสมือนจริง และสามารถส่งข้อมูลระหว่างโหนดทั้งสองผ่านอุปกรณ์จริงได้หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น เครือข่ายองค์กรจำนวนมากถูกซ้อนทับกันบนอินเทอร์เน็ต

ผสานรวมในวงกว้าง

บริการระบบเครือข่ายสมัยใหม่จะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายทางกายภาพ บริการเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายผ่านระบบอัตโนมัติและการตรวจสอบเพื่อสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงได้ บริการเครือข่ายสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้ตามความต้องการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์ กำหนดเส้นทางและควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลได้จากส่วนกลางโดยใช้ส่วนติดต่อดิจิทัล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้รองรับการจัดการการรับ/ส่งข้อมูลเสมือนจริง

ช่วยรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล

โซลูชันระบบเครือข่ายทั้งหมดมาพร้อมกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในตัว เช่น การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง โดยสามารถผสานรวมกับโซลูชันของบริษัทอื่นได้ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ และมัลแวร์ เพื่อทำให้เครือข่ายปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประเภทใดบ้าง

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. สถาปัตยกรรมฝั่งไคลเอ็นต์

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ โหนดอาจเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอ็นต์ โหนดเซิร์ฟเวอร์จะจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้กับโหนดไคลเอ็นต์ เช่น หน่วยความจำ กำลังการประมวลผล หรือข้อมูล และโหนดเซิร์ฟเวอร์อาจดูแลจัดการการทำงานของโหนดไคลเอ็นต์ด้วย ไคลเอ็นต์อาจสื่อสารกันได้ แต่จะไม่แบ่งปันทรัพยากรให้กัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายองค์กรเก็บข้อมูลและการตั้งค่าการกำหนดค่า อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย ไคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยส่งคำขอไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์

2. สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์

ในสถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer หรือ P2P) คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมีอำนาจและสิทธิพิเศษเท่าเทียมกัน ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการประสานงาน อุปกรณ์แต่ละเครื่องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถทำหน้าที่เป็นไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้หมด และอาจแบ่งปันทรัพยากรบางอย่างกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น หน่วยความจำและกำลังการประมวลผล ตัวอย่างเช่น บางบริษัทใช้สถาปัตยกรรมแบบ P2P เพื่อโฮสต์แอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น การแสดงผลกราฟิก 3 มิติ ในอุปกรณ์ดิจิทัลหลายเครื่อง

โทโพโลยีเครือข่ายคืออะไร

เราเรียกการจัดเรียงโหนดและลิงก์ว่า “โทโพโลยีเครือข่าย” ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้หลายวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป โทโพโลยีเครือข่ายบางประเภท ได้แก่

โทโพโลยีแบบบัส

แต่ละโหนดเชื่อมโยงกับโหนดอื่นเพียงโหนดเดียวเท่านั้น การส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายจะเกิดขึ้นในทิศทางเดียว

โทโพโลยีแบบวงแหวน

แต่ละโหนดลเชื่อมโยงกับโหนดอื่นอีก 2 โหนด ก่อให้เกิดรูปวงแหวน สามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ 2 ทิศทาง แต่หากโหนดใดโหนดหนึ่งล้มเหลว ก็อาจทำให้เครือข่ายทั้งหมดล่มได้

โทโพโลยีแบบดาว

โหนดเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เครือข่ายไคลเอ็นต์หลายเครื่อง โทโพโลยีนี้ทำงานได้ดีกว่า เนื่องจากข้อมูลไม่ต้องเดินทางผ่านแต่ละโหนด และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าด้วย

โทโพโลยีแบบตาข่าย

ทุกโหนดเชื่อมต่อถึงกันกับหลายๆ โหนด ในโทโพโลยีแบบตาข่ายสมบูรณ์ ทุกโหนดเชื่อมต่อถึงกันกับทุกโหนดในเครือข่าย

เครือข่ายส่วนตัวขององค์กรคืออะไร

เครือข่ายส่วนตัวขององค์กรคือเครือข่ายภายในสำหรับทุกๆ องค์กร ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายจริงและเสมือนจริงที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เรียกใช้แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ
  • แบ่งปันข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างพนักงาน
  • สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรมีประเภทใดบ้าง

เครือข่ายส่วนตัวขององค์กรทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและข้อกำหนดขององค์กร ซึ่งได้แก่

เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

LAN เป็นระบบที่เชื่อมต่อถึงกันเฉพาะพื้นที่และมีขนาดจำกัด โดยทั่วไปจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในสำนักงานหรืออาคารเพียงแห่งเดียว และถูกนำไปใช้โดยบริษัทขนาดเล็ก หรือเป็นเครือข่ายทดสอบสำหรับการสร้างต้นแบบขนาดเล็ก

เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)

เครือข่ายองค์กรซึ่งครอบคลุมอาคาร เมือง และแม้แต่ประเทศ เรียกว่าเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) แม้ว่าเครือข่ายเฉพาะที่จะใช้เพื่อส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่าในบริเวณใกล้เคียง แต่ WAN เหมาะสำหรับการสื่อสารทางไกลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

SD-WAN หรือ WAN ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์คือสถาปัตยกรรม WAN เสมือนที่ควบคุมโดยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ SD-WAN มีบริการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้มากกว่า ซึ่งสามารถควบคุมได้ที่ระดับแอปพลิเคชันโดยไม่สูญเสียความปลอดภัยและคุณภาพของบริการ

เครือข่ายผู้ให้บริการ

เครือข่ายผู้ให้บริการช่วยให้ลูกค้าสามารถเช่าคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายจากผู้ให้บริการได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจประกอบด้วยบริษัทโทรคมนาคม ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการเคเบิลทีวีที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เครือข่ายระบบคลาวด์

ตามแนวคิดแล้ว อาจมองเครือข่ายระบบคลาวด์ว่าเป็น WAN ได้ เนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานจากบริการบนระบบคลาวด์ ความสามารถและทรัพยากรเครือข่ายขององค์กรบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นโฮสต์อยู่ในแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สาธารณะหรือส่วนตัว และพร้อมใช้งานตามความต้องการ ทรัพยากรเครือข่ายเหล่านี้อาจรวมถึงเราเตอร์เสมือน ไฟร์วอลล์ แบนด์วิดท์ และซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย พร้อมด้วยเครื่องมือและฟังก์ชันอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานตามต้องการ

ธุรกิจในปัจจุบันใช้เครือข่ายระบบคลาวด์เพื่อเร่งระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เพิ่มขนาด และจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบเครือข่ายระบบคลาวด์ได้กลายเป็นแนวทางมาตรฐานสำหรับการสร้างและการนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรสมัยใหม่

บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ AWS คืออะไร

บริการระบบเครือข่ายของ AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้องค์กรมี:

ความปลอดภัยของเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานของ AWS ได้รับการตรวจสอบทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงการรักษาความลับและความสมบูรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเครือข่ายสูงสุดระดับโลก

ความพร้อมใช้งานของเครือข่าย

AWS มีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่จำเป็นในการมอบความพร้อมใช้งานระดับสูงได้ทุกที่ทั่วโลก

ประสิทธิภาพของเครือข่าย

บริการเครือข่าย AWS มอบประสิทธิภาพความเร็วสูงโดยมีเวลาหน่วงน้อยที่สุด

วิธีการใช้บริการระบบเครือข่ายของ AWS มีอะไรบ้าง

สามารถใช้งานบริการระบบเครือข่ายของ AWS ได้ในกรณีใช้งานต่อไปนี้

พื้นฐานของระบบเครือข่าย

บริการเหล่านี้มีโซลูชันสำหรับ Virtual Private Cloud (VPC) และสำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในองค์กรกับ VPC Amazon VPC, AWS Transit Gateway และ AWS Private Link มีโซลูชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านระบบเครือข่ายของคุณ

ความปลอดภัยของเครือข่าย

บริการต่างๆ อย่าง AWS Shield, AWS WAF และ AWS Firewall Manager ช่วยปกป้องเครือข่าย AWS Cloud และแอปพลิเคชันต่างๆ ของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระบบเครือข่ายของ AWS และประโยชน์ที่มีต่อองค์กรของคุณ ให้ดูที่ภาพรวมของบริการ

ขั้นตอนถัดไปสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Amazon API Gateway ได้ที่ AWS Free Tier

ลงชื่อสมัครใช้งาน Free Tier ของ API Gateway 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS VPN ใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน