ระบบคลาวด์ส่วนตัวคืออะไร

ระบบคลาวด์ส่วนตัวคือสภาพแวดล้อมการประมวลผลบนคลาวด์แบบเจาะจงให้กับเพียงองค์กรเดียว โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จะมีทรัพยากรการประมวลผลพื้นฐาน เช่น CPU และพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณเลือกเตรียมตามความต้องการได้ผ่านพอร์ทัลแบบบริการตนเอง ในระบบคลาวด์ส่วนตัว แหล่งข้อมูลทั้งหมดจะแยกเป็นเอกเทศและอยู่ใต้การควบคุมขององค์กรเดียว ดังนั้น ระบบคลาวด์ส่วนตัวจึงเรียกได้อีกอย่างว่าระบบคลาวด์ภายใน หรือระบบคลาวด์ในองค์กร

ระบบคลาวด์ส่วนตัว ระบบคลาวด์สาธารณะ และระบบคลาวด์แบบไฮบริดต่างกันอย่างไร

การประมวลผลบนคลาวด์คือการส่งมอบทรัพยากร IT ตามความต้องการผ่านเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ความเป็นเจ้าของทรัพยากรและความรับผิดชอบในการจัดการอาจเป็นของฝ่ายต่างๆ เนื่องจากความแตกต่างในการตั้งค่าและจัดการสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ เราอธิบายวิธีการปรับใช้ระบบคลาวด์ทั่วไปอีก 2 วิธีไว้ด้านล่าง

ระบบคลาวด์สาธารณะ

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ภายนอกจะจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาทรัพยากรและรับประกันความพร้อมใช้งาน ความเสถียร และความปลอดภัยผ่านข้อตกลงระดับบริการ คุณไม่ได้ซื้อ เป็นเจ้าของ และดูแลศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริง แต่คุณเข้าถึงบริการเทคโนโลยีตามความจำเป็นแทน นอกจากนี้ งานหลายอย่าง เช่น การปรับขนาดทรัพยากรรันไทม์ จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ระบบคลาวด์ส่วนตัวเทียบกับระบบคลาวด์สาธารณะ

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจำลองโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์สาธารณะแบบส่วนตัว คุณได้รับบริการที่กว้างและลึกมากขึ้นจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะ เนื่องจากผู้ให้บริการดังกล่าวทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปรับขนาดและปรับปรุงข้อเสนอ นอกจากนี้ คุณจะได้ใช้นวัตกรรมมากขึ้น ได้เข้าถึงชุมชนระดับโลก และได้สัมผัสกับความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้ว

ระบบคลาวด์แบบไฮบริด

ระบบคลาวด์แบบไฮบริดคือการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ผสานรวมระบบคลาวด์แบบสาธารณะและแบบส่วนตัวของบริษัทเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเก็บข้อมูลและเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณได้ในหลายสภาพแวดล้อมโดยไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไฮบริดของคุณจะรวบรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียม ปรับขนาด และจัดการทรัพยากรการประมวลผลทั้งหมดของคุณได้จากส่วนกลาง

ระบบคลาวด์ส่วนตัวเทียบกับระบบคลาวด์แบบไฮบริด

บริการระบบคลาวด์แบบไฮบริดช่วยขยายโมเดลการประมวลผลบนคลาวด์ส่วนตัวของคุณไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันระบบคลาวด์ส่วนตัวของคุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรระบบคลาวด์สาธารณะได้เมื่อมีการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งศูนย์ข้อมูลของคุณไม่สามารถจัดการได้ คุณยังสามารถใช้บริการการประมวลผลบนคลาวด์แบบไฮบริดเพื่อเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ส่วนตัวไปเป็นระบบคลาวด์สาธารณะได้อย่างราบรื่น

คำว่าระบบคลาวด์ส่วนตัวมีที่มาอย่างไร

ก่อนที่ Amazon จะเปิดตัวบริการระบบคลาวด์ บริษัทส่วนใหญ่จะต้องซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย พวกเขาต้องเก็บฮาร์ดแวร์นี้ไว้ในศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรและสถานที่ส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน IT หลังจากที่เราเปิดตัว Amazon Web Services (AWS) บริษัทต่างๆ พยายามที่จะจำลองรูปแบบการประมวลผลบนคลาวด์บนโครงสร้างพื้นฐานภายในของตน คำว่าระบบคลาวด์ส่วนตัวถูกนำมาใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ภายในและบริการะบบรคลาวด์สาธารณะของบุคคลที่สามที่ให้บริการโดยองค์กรต่างๆ เช่นเรา 

ทุกวันนี้ บางบริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเพื่อเสนอแนวคิดบางประการของการประมวลผลบนคลาวด์ ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างๆ สามารถเรียกเก็บเงินจากหน่วยธุรกิจของตนสำหรับการใช้ทรัพยากรการประมวลผลได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในการปรับใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวที่มีประโยชน์เทียบเท่ากับคลาวด์สาธารณะ

ประโยชน์ของระบบคลาวด์ส่วนตัวมีอะไรบ้าง

องค์กรบางแห่งเชื่อว่าระบบคลาวด์ส่วนตัวให้ประโยชน์แก่พวกเขา เช่น การรักษาความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นแล้ว พวกเขาชอบอิสระในการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมของตนเอง และเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขา บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องการระบบคลาวด์ส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสิทธิประโยชน์ใดๆ ของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ส่วนตัวนั้นจำกัดอยู่เพียงวิธีการใช้งานเท่านั้น ระบบคลาวด์สาธารณะมอบความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และความคุ้มค่ามากกว่าโซลูชันใดๆ ของระบบคลาวด์ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น AWS ได้รับการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมการประมวลผลบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานหลักของเราสร้างขึ้นตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการทหาร ธนาคารทั่วโลก และองค์กรที่สำคัญมากอื่นๆ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยชุดเครื่องมือด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ โดยมีคุณสมบัติและบริการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการกำกับดูแลมากถึง 230 รายการ

ระบบคลาวด์ส่วนตัวทำงานอย่างไร

สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ส่วนตัวนั้นคล้ายคลึงกับระบบคลาวด์สาธารณะ จึงต้องนำเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันมาใช้

การจำลองระบบเสมือน

การจำลองระบบเสมือนเป็นเทคโนโลยีที่แยกทรัพยากร IT ออกจากฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่จริง ผู้ใช้สามารถสร้างเครื่องเสมือนหรือหน่วยซอฟต์แวร์และโต้ตอบกับพวกเขาในลักษณะเดียวกับเครื่องจริง ซอฟต์แวร์การจำลองระบบเสมือนจะรวมทรัพยากรฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน เช่น CPU หน่วยความจำ หรือที่เก็บข้อมูล และจัดสรรให้กับเครื่องเสมือนตามความต้องการ

ซอฟต์แวร์การจัดการ

ผู้ดูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเพื่อควบคุมและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT จากส่วนกลางซึ่งเป็นหน่วยซอฟต์แวร์ พวกเขาใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อปรับใช้การกำหนดค่าที่สอดคล้องกันทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์และสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชัน รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

เทคโนโลยีอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มความเร็วให้กับงานต่างๆ เช่น การผสานการทำงานและการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเบื่อและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเมื่อดำเนินการด้วยตนเอง องค์กรที่ต้องการใช้สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ส่วนตัวจะต้องจัดเตรียมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากเทคโนโลยีระบบคลาวด์ส่วนตัวแล้ว องค์กรต่างๆ ยังต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและการปรับใช้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แนวทางปฏิบัติของแอปพลิเคชันที่เน้นระบบคลาวด์ เช่น DevOps และ DevSecOps และสถาปัตยกรรม เช่น ไมโครเซอร์วิสและคอนเทนเนอร์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ส่วนตัว

โซลูชันระบบคลาวด์ส่วนตัวมีประเภทใดบ้าง

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ส่วนตัวมี 3 ประเภทหลัก

ระบบคลาวด์ส่วนตัวในองค์กร

ระบบคลาวด์ส่วนตัวในองค์กรคือระบบที่คุณสามารถปรับใช้กับทรัพยากรในศูนย์ข้อมูลภายในของคุณเองได้ คุณต้องซื้อทรัพยากร บำรุงรักษาและอัปเกรด และรับประกันความปลอดภัย การจัดการระบบคลาวด์ส่วนตัวในองค์กรมีราคาแพง รวมทั้งต้องใช้ทุนเริ่มต้นจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

ระบบคลาวด์ส่วนตัวที่มีการจัดการ

คลาวด์ส่วนตัวที่มีการจัดการคือสภาพแวดล้อมแบบผู้เช่ารายเดียวที่จัดการโดยบุคคลที่สามโดยสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT สำหรับองค์กรและบำรุงรักษาได้โดยองค์กรภายนอกในศูนย์ข้อมูลขององค์กรนั้นๆ บุคคลที่สามจะให้บริการบำรุงรักษา อัปเกรด สนับสนุน และจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์ส่วนตัวของคุณจากระยะไกล แม้ว่าระบบคลาวด์ส่วนตัวที่มีการจัดการจะมีราคาแพง แต่ก็สะดวกกว่าโซลูชันในองค์กร

ระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบเสมือน

ระบบคลาวด์ส่วนตัวเสมือนคือระบบคลาวด์ส่วนตัวที่คุณสามารถปรับใช้ภายในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์สาธารณะ เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและแยกเดี่ยว ซึ่งผู้ใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวสามารถรันโค้ด โฮสต์เว็บไซต์ จัดเก็บข้อมูล และทำงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ศูนย์ข้อมูลแบบเดิมได้ ระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบเสมือนจะมอบความสะดวกสบายและความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรของทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวด์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการควบคุมและความปลอดภัยเพิ่มเติม

AWS รองรับข้อกำหนดการประมวลผลบนคลาวด์ส่วนตัวของคุณได้อย่างไร

AWS เป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมและนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยนำเสนอบริการที่โดดเด่นเต็มรูปแบบมากกว่า 200 รายการจากศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน ทั้งสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุด องค์กรที่ใหญ่ที่สุด และหน่วยงานราชการชั้นนำ ต่างใช้ AWS เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัว และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถเรียกใช้เวิร์กโหลดประเภทใดก็ได้ใน AWS Cloud ในแบบเสมือนจริง อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการควบคุมและแยกให้ละเอียดขึ้น คุณสามารถเรียกใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบเสมือนโดยใช้ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Amazon VPC คืออะไร

Amazon VPC เป็นบริการที่ให้คุณเปิดใช้ทรัพยากร AWS ในเครือข่ายเสมือนแบบแยกตามตรรกะที่คุณกำหนด คุณสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเครือข่ายเสมือนของคุณได้อย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถเลือกช่วงที่อยู่ IP ของคุณเองและสร้างซับเน็ตได้

สิ่งต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Amazon VPC

  • รักษาความปลอดภัยและคอยตรวจสอบการเชื่อมต่อ คัดกรองการรับส่งข้อมูล และจำกัดการเข้าถึงอินสแตนซ์ภายในเครือข่ายเสมือนของคุณ
  • ใช้เวลาน้อยลงในการตั้งค่า การจัดการ และการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายเสมือนของคุณ
  • สร้างและจัดการเครือข่าย Virtual Private Cloud (VPC) ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั่วทั้งบริการ AWS ของคุณและภายในองค์กร

เริ่มต้นใช้งานการประมวลผลบนคลาวด์บน AWS โดยสร้างบัญชีฟรีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปของ Private Cloud

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ตรวจสอบบริการส่งมอบเนื้อหา 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้