MySQL ile PostgreSQL Arasındaki Fark Nedir?

MySQL, verileri satırlar ve sütunlar içeren tablolar hâlinde depolamanızı sağlayan ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemidir. Birçok web uygulamasını, dinamik web sitesini ve gömülü sistemi destekleyen popüler bir sistemdir. PostgreSQL, MySQL'den daha fazla özellik sunan bir nesne-ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Size veri türleri, ölçeklenebilirlik, eş zamanlılık ve veri bütünlüğü konusunda daha fazla esneklik sunar.

MySQL hakkında bilgi edinin »

PostgreSQL hakkında bilgi edinin »

PostgreSQL ve MySQL arasındaki benzerlikler nelerdir?

Hem PostgreSQL hem de MySQL, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleridir. Bu sistemler, verileri genel sütun değerleri aracılığıyla birbiriyle ilişkili tablolarda depolarlar. İşte bir örnek:

  1. Şirket, müşteri verilerini customer_id, customer_name ve customer_address sütun adlarına sahip Customers adlı bir tabloda depolar.
  2. Şirket ayrıca, ürün verilerini product_id, product_name ve product_price sütun adlarına sahip Products adlı bir tabloda depolar.
  3. Her müşterinin satın aldığı ürünleri kaydetmek için şirketin, customer_id ve product_id sütunlarını içeren Customer_Orders adlı bir tablosu vardır.

PostgreSQL ve MySQL arasındaki diğer benzerlikler şunlardır:

  • Her ikisi de, verileri okumak ve düzenlemek için bir arayüz olarak yapılandırılmış sorgu dilini (SQL) kullanır
  • Her ikisi de, açık kaynaklıdır ve güçlü geliştirici topluluğu desteğine sahiptir
  • Her ikisi de, yerleşik bir veri yedekleme, çoğaltma ve erişim denetimi özelliklerine sahiptir

SQL hakkında bilgi edinin »

Temel farklılıklar: PostgreSQL ve MySQL

PostgreSQL ve MySQL kavramsal olarak benzer olsa da bunları uygulamadan önce dikkate alınması gereken bazı farklılıklar vardır.

ACID uyumluluğu

Bölünmezlik, tutarlılık, yalıtım ve dayanıklılık (ACID), beklenmedik hatalardan sonra bile veri tabanının geçerli bir durumda kalmasını sağlayan veri tabanı özellikleridir. Örneğin, çok sayıda satırı güncellemeye çalışırken sistem işlem tamamlanmadan hata verirse hiçbir satır değiştirilmez.

MySQL, yalnızca InnoDB ve NDB Kümesi depolama motorları veya yazılım modülleri ile kullandığınızda ACID uyumluluğunu sunar. PostgreSQL, tüm yapılandırmalarda ACID ile tamamen uyumludur.

Eş zamanlı denetim

Çok sürümlü eş zamanlı denetim (MVCC), aynı verileri paralel olarak güvenli bir şekilde okumak ve güncellemek için kayıtların yinelenen kopyalarını oluşturan gelişmiş bir veri tabanı özelliğidir. MVCC kullandığınızda birden fazla kullanıcı, veri bütünlüğünden ödün vermeden aynı verileri aynı anda okuyabilir ve değiştirebilir.

MySQL veri tabanları MVCC özelliği sunmaz ancak PostgreSQL bu özelliği destekler.

Dizinler

Veri tabanları, verileri daha hızlı almak için dizinleri kullanır. Veri tabanı yönetim sistemini diğer verilerden farklı şekilde sıralamak ve depolamak için yapılandırarak sıklıkla erişilen veriler için dizin oluşturabilirsiniz.

MySQL, hiyerarşik olarak dizine eklenmiş verileri depolayan B ağacı ve R ağacı dizinleri oluşturmayı destekler. PostgreSQL dizin türlerine ağaçlar, ifade dizinleri, kısmi dizinler ve karma dizinler dâhildir. Siz ölçeklendirme yaptıkça veri tabanı performansı gereksinimlerinizi hassas şekilde ayarlamak için daha fazla seçenek vardır.

Veri türleri

MySQL, tamamen ilişkisel bir veri tabanıdır. PostgreSQL ise nesne-ilişkisel bir veri tabanıdır. Bu, PostgreSQL'de verileri özelliklere sahip nesneler olarak depolayabileceğiniz anlamına gelir. Nesneler, Java ve .NET gibi birçok programlama dilinde yaygın bir veri türüdür. Nesneler, ana-alt ilişkileri ve devralma gibi paradigmaları destekler.

PostgreSQL ile çalışmak, veri tabanı geliştiricileri için daha kullanışlıdır. Ayrıca PostgreSQL, diziler ve XML gibi diğer ek veri türlerini de destekler.

Görünümler

Görünüm, veri tabanı sisteminin birden fazla tablodan ilgili verileri toplayarak oluşturduğu bir veri alt kümesidir.

MySQL görünümleri destekler, PostgreSQL ise gelişmiş görünüm seçenekleri sunar. Örneğin, gerçekleştirilmiş görünümler oluşturmak için bazı değerleri (belirli bir dönemdeki tüm siparişlerin toplam değeri gibi) önceden işleyebilirsiniz. Gerçekleştirilmiş görünümler, karmaşık sorgular için veri tabanı performansını iyileştirir.

Depolanmış prosedürler

Depolanmış prosedürler, önceden yazabileceğiniz ve kaydedebileceğiniz yapılandırılmış sorgu dili (SQL) sorguları veya kod ifadeleridir. Aynı kodu bir defadan fazla kullanabilirsiniz, bu da veri tabanı yönetimi görevlerini daha verimli hâle getirir.

Hem MySQL hem de PostgreSQL depolanmış prosedürleri desteklerken PostgreSQL, SQL dışındaki dillerde yazılmış depolanmış prosedürleri çağırmanıza olanak tanır.

Tetikleyiciler

Tetikleyici, veri tabanı yönetimi sisteminde ilgili bir olay gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışan bir depolanmış prosedürdür.

MySQL veri tabanında, SQL INSERT, UPDATE ve DELETE ifadeleri için yalnızca AFTER ve BEFORE tetikleyicilerini kullanabilirsiniz. Bu, kullanıcı verileri değiştirmeden önce veya sonra prosedürün otomatik olarak çalışacağı anlamına gelir. Buna karşılık PostgreSQL, INSTEAD OF tetikleyicisini destekler; bu yüzden işlevleri kullanarak karmaşık SQL ifadelerini çalıştırabilirsiniz.

PostgreSQL ve MySQL arasında nasıl seçim yapılır?

Her iki ilişkisel veri tabanı da çoğu kullanım örneği için uygundur. Ancak nihai bir karara varmadan önce aşağıdaki etmenleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Uygulama kapsamı

PostgreSQL, sık yazma işlemleri ve karmaşık sorgulara sahip kurumsal düzeydeki uygulamalar için daha uygundur.

Ancak prototip hazırlamak, daha az kullanıcı içeren kurum içi uygulamalar oluşturmak veya daha fazla okuma ve seyrek veri güncellemeleri içeren bir bilgi depolama motoru oluşturmak istiyorsanız bir MySQL projesi başlatabilirsiniz.

Veri tabanı geliştirme deneyimi

MySQL, yeni başlayanlar için daha uygundur ve daha kısa bir öğrenme eğrisine sahiptir. En baştan yeni bir veri tabanı projesi oluşturmak daha az zaman alır. MySQL'in bağımsız bir ürün olarak kurulması veya LAMP yığını gibi diğer web geliştirme teknolojileriyle paket hâline getirilmesi oldukça kolaydır.

Ancak PostgreSQL, yeni başlayanlar için çok daha zorlayıcı olabilir. Genellikle karmaşık altyapı kurulumu ve sorun giderme deneyimi gerektirir.

LAMP yığınları hakkında bilgi edinin »

Performans gereksinimleri

Uygulamanız için sık veri güncellemeleri gerekiyorsa PostgreSQL daha iyi bir tercihtir. Ancak sık veri okumaları gerekiyorsa MySQL tercih edilmelidir.

Yazma performansı

MySQL, gerçek eş zamanlılık elde etmek için yazma kilitleme özelliğini kullanır. Örneğin, bir kullanıcı tabloyu düzenliyorsa başka bir kullanıcının, tabloyu değiştirmeden önce işlem tamamlanana kadar beklemesi gerekebilir.

Ancak PostgreSQL, okuma-yazma kilitlemeleri olmadan yerleşik çok sürümlü eş zamanlı denetim (MVCC) desteğine sahiptir. Bu sayede PostgreSQL veri tabanları, sık ve eş zamanlı yazma işlemleri durumunda daha iyi performans gösterir.

Okuma performansı

PostgreSQL, veri tabanına bağlı her kullanıcı için önemli bellek tahsisi (yaklaşık 10 MB) ile yeni bir sistem işlemi oluşturur. Birden fazla kullanıcı için ölçeklendirmek üzere yoğun bellek kullanan kaynaklar gereklidir.

Bununla birlikte MySQL, birden fazla kullanıcı için tek bir işlem kullanır. Sonuç olarak MySQL veri tabanı, esas olarak kullanıcılara verileri okuyan ve görüntüleyen uygulamalar için PostgreSQL'den daha iyi bir performans sergiler.

Farklılıkların özeti: PostgreSQL ve MySQL

Kategori

MySQL

PostgreSQL

Veri tabanı teknolojisi

MySQL, tamamen ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemidir.

PostgreSQL, nesne-ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemidir.

Özellikler

MySQL; görünümler, tetikleyiciler ve prosedürler gibi veri tabanı özellikleri için sınırlı desteğe sahiptir.

PostgreSQL; gerçekleştirilmiş görünümler, INSTEAD OF tetikleyicileri ve depolanmış prosedürler gibi en gelişmiş veri tabanı özelliklerini birden fazla dilde destekler.

Veri türleri

MySQL; sayısal, karakter, tarih ve saat, uzamsal ve JSON veri türlerini destekler.

PostgreSQL; geometrik, numaralandırılmış, ağ adresi, diziler, aralıklar, XML, hstore ve bileşik türlerinin yanı sıra tüm MySQL veri türlerini destekler.

ACID Uyumluluğu

MySQL, sadece InnoDB ve NDB Kümesi depolama motorları ile ACID uyumludur.

PostgreSQL ise her zaman ACID uyumludur. 

Dizinler

MySQL, B ağacı ve R ağacı dizini desteğine sahiptir.

PostgreSQL, ağaçların yanı sıra ifade dizinleri, kısmi dizinler ve karma dizinler gibi birden çok dizin türünü destekler.

Performans

MySQL, yüksek sıklıkta gerçekleştirilen okuma işlemleri için geliştirilmiş performansa sahiptir.

PostgreSQL, yüksek sıklıkta gerçekleştirilen yazma işlemleri için geliştirilmiş performansa sahiptir.

Başlangıç seviyesi desteği

MySQL'yi kullanmaya başlamak daha kolaydır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha geniş bir araç setine sahiptir.

PostgreSQL'yi kullanmaya başlamak daha karmaşıktır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha sınırlı bir araç setine sahiptir. 

AWS, PostgreSQL ve MySQL gereksinimlerinizi nasıl destekleyebilir?

Amazon Web Services (AWS), PostgreSQL ve MySQL gereksinimleriniz için çeşitli hizmetler sunar.

Amazon RDS

Amazon İlişkisel Veri Tabanı Hizmeti (Amazon RDS), bulutta ilişkisel veri tabanları kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi basitleştiren bir yönetilen hizmetler topluluğudur. MySQL İçin Amazon İlişkisel Veri Tabanı Hizmeti (Amazon RDS) ile, ölçeklenebilir MySQL sunucularını dakikalar içinde, uygun maliyetli ve yeniden boyutlandırılabilir donanım kapasitesiyle dağıtabilirsiniz.

Benzer şekilde PostgreSQL İçin Amazon İlişkisel Veri Tabanı Hizmeti (Amazon RDS), bulutta PostgreSQL dağıtımlarını kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda PostgreSQL yazılımını yükseltme, depolama alanı yönetimi ve olağanüstü durum kurtarma için yedekleme gibi karmaşık ve zaman alan yönetim görevlerini üstlenir.

Amazon RDS kullanımından yararlanabileceğiniz diğer yollardan bazıları şunlardır:

  • Ölçeklenebilir MySQL ve PostgreSQL dağıtımlarını dakikalar içinde, uygun maliyetli ve yeniden boyutlandırılabilir donanım kapasitesiyle dağıtın
  • Mevcut veri tabanlarınızla ilgili kodu, uygulamaları ve araçları yeniden kullanın
  • İşlem, bellek ve depolama alanı kapasitesi kullanımı gibi son derece önemli operasyonel ölçümleri görüntüleyin

Amazon Aurora

Amazon Aurora, tam MySQL ve PostgreSQL uyumluluğuyla bulut için oluşturulmuş bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir (RDBMS). Aurora, üst düzey ticari veri tabanlarının hızı ve erişilebilirliği ile açık kaynak kodlu veri tabanlarının basitliğini ve uygun maliyetini bir araya getirir.

Aurora, MySQL ve PostgreSQL ile tamamen uyumludur; böylece mevcut uygulamalar ve araçlar değişiklik yapılmadan çalışabilir. Mevcut kurulumunuzun üç katı aktarım hızını deneyimlemek için Amazon Aurora'ya geçiş yapabilirsiniz.

Amazon EC2

Amazon Esnek İşlem Bulutu (Amazon EC2), en geniş ve en kapsamlı işlem platformunu sunar. İş yükü ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamanıza yardımcı olmak için 500'den fazla bulut sunucusuna ve en son işlemci, depolama alanı, ağ iletişimi, işletim sistemi ve satın alma modeli seçeneklerine sahiptir.

MySQL ve PostgreSQL veri tabanlarınızı bulutta çalıştırmak için Amazon EC2'yi kullanabilirsiniz. Bu yaklaşımla altyapı tedariki, veri tabanı kurulumu, ayarlama, düzeltme, yedekleme ve ölçeklendirme gibi veri tabanı yönetim görevlerini yönetmelisiniz.

Hemen ücretsiz bir hesap oluşturarak AWS'de PostgreSQL ve MySQL'yi kullanmaya başlayın.

AWS İçin Sonraki Adımlar