AWS Fargate Fiyatlandırması

AWS Fargate'te herhangi bir peşin maliyet yoktur ve yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Amazon Elastic Container Service (ECS) veya Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) üzerinde çalışan container'lı uygulamalarınız tarafından kullanılan vCPU, bellek ve depolama kaynakları için ödeme yaparsınız.

AWS Fargate Fiyatlandırması

AWS Fargate fiyatlandırması, container görüntünüzü indirmeye başlamanız ile Amazon ECS Görevinin veya Amazon EKS2 Pod'unun sona ermesi arasında geçen ve en yakın saniyeye yuvarlanan sürede kullanılan vCPU, bellek, İşletim Sistemi, CPU Mimarisi1 ve depolama kaynaklarına göre hesaplanır.

1 Windows İşletim Sistemi ve ARM CPU Mimarisi şu anda yalnızca Amazon ECS için sunulmaktadır.
2 EKS Fargate'in kullanılabildiği bölgelere bakın https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

Fiyatlandırma Ayrıntıları

Fiyatlandırma, Görev veya Pod için talep edilen vCPU, bellek, İşletim Sistemi, CPU Mimarisi1 ve depolama kaynaklarına göre belirlenir. Beş boyut birbirinden bağımsız olarak yapılandırılabilir.

1 Windows İşletim Sistemi ve ARM CPU Mimarisi şu anda yalnızca Amazon ECS için sunulmaktadır.

  • Linux/X86
  • Linux/ARM
  • Windows/X86

Amazon ECS İçin Fargate Spot Fiyatlandırması

Fargate Spot, müşterilerin normal Fargate fiyatı üzerinden %70'e varan indirimle yedek kapasitede kesintiye dayanıklı Amazon ECS Görevlerini* çalıştırmasına olanak tanır. Fargate Spot'ta, Amazon ECS Görevlerinizin çalıştığı dönem için geçerli olan Spot fiyatını ödersiniz. Fargate Spot fiyatları AWS Fargate tarafından belirlenir ve Fargate Spot kapasitesine yönelik uzun vadeli arz ve talep eğilimlerine göre kademeli olarak güncellenir. Aşağıdaki tablo, her bölge için vCPU-saat ve GB-saat için geçerli Spot fiyatını gösterir.

* Amazon ECS için Fargate Spot şu anda yalnızca Linux İşletim Sistemi ve x86 CPU Mimarisi için sunulmaktadır.

Fargate Kısa Ömürlü Depolama Fiyatlandırması

20 GB'lık kısa ömürlü depolama varsayılan olarak tüm Fargate Görevleri ve Pod'ları için kullanılabilir. Yalnızca yapılandırdığınız ek depolama için ödeme yaparsınız.

Desteklenen Yapılandırmalar

CPU
Bellek Değerleri
0,25 vCPU 0,5 GB, 1 GB ve 2 GB
0,5 vCPU Min. 1 GB ve Maks. 4 GB, 1 GB'lık artışlarla
1 vCPU Min. 2 GB ve Maks. 8 GB, 1 GB'lık artışlarla
2 vCPU Min. 4 GB ve Maks. 16 GB, 1 GB'lık artışlarla
4 vCPU Min. 8 GB ve Maks. 30 GB, 1 GB'lık artışlarla
8 vCPU Min. 16 GB ve Maks. 60 GB, 4 GB'lık artışlarla
16 vCPU Min. 32 GB ve Maks. 120 GB, 8 GB'lık artışlarla

 

Süre

Fiyatlandırma, en az 1 dakika olmak üzere saniye başına hesaplanır. Süre, container görüntünüzü indirmeye (Docker pull) başlamanız ile görevin sona ermesi arasında geçen ve en yakın saniyeye yuvarlanan süre olarak hesaplanır.

Windows container'lar için faturalandırma, en az 5 dakika olmak üzere saniye başına hesaplanır. 

Amazon ECS ve Amazon EKS İçin Compute Savings Plan

Fargate kullanım durumunuz tutarlı bir miktarsa Savings Plans'ten yararlanın. Savings Plans, bir ya da üç yıllık bir dönem için belirli bir miktar işlem (saat başına USD ile ölçülür) taahhüdü karşılığında AWS Fargate kullanımınızda %50'ye varan maliyet tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi edinin »

Ek Ücretler

Container'ınız başka AWS hizmetleri kullanıyorsa veya veri aktarımı gerçekleştiriyorsa ek ücret alınabilir. Örneğin, container'larınız uygulama günlüğe kaydetme için Amazon CloudWatch Logs kullanıyorsa CloudWatch kullanımınız faturalandırılır.

AWS hizmet fiyatlandırmasıyla ilgili daha fazla bilgi için ilgili AWS hizmetinin ayrıntı sayfalarına göz atın. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı hizmetlere yönelik fiyatlandırma sayfalarının bağlantıları listelenmiştir.

Veri Aktarımı: Standart AWS veri aktarım ücretleri üzerinden faturalandırılırsınız.

* bu sayfada GB = 1024^3 bayt

Fiyatlandırma Örnekleri

Aşağıdaki tüm örneklerde ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi fiyatları kullanılmıştır.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.