Amazon GameLift Bulut Sunucuları

Aşağıdaki tablolarda her bölge ve bulut sunucusu tipi için Spot ve İstek Üzerine fiyatları gösterilmektedir (5 dakikada bir güncellenir).

Amazon GameLift Spot bulut sunucusu tipleriyle, çalışmakta olan bulut sunucunuz için her bulut sunucusu saatinin başında geçerli olan Spot ücretini ödersiniz. Bulut sunucusu başlatıldıktan sonra Spot fiyatı değişirse, sonraki saat boyunca bulut sunucusu kullanımı için yeni fiyat uygulanır. Spot bulut sunucusu fiyatları, Amazon Web Services tarafından belirlenir ve Spot bulut sunucusu kapasitesine yönelik uzun vadeli arz ve talep eğilimlerine göre kademeli olarak güncellenir ancak İstek Üzerine fiyatlarını hiçbir zaman aşmaz. Amazon GameLift konsolunda her bir bulut sunucusu tipi ve bölgesi için üç aylık geçmiş fiyatlandırma ve tasarruf verilerini görebilirsiniz.

Bulut Sunucusu Fiyatlandırması: Linux | Windows

Linux

Spot Fiyatlandırması

İstek Üzerine Fiyatlandırma

Linux fiyatlandırması, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saniyesi başına geçerlidir. Linux fiyatları saat başı olarak listelense de faturalar saniyeye göre hesaplanır. Bulut sunucusu başına minimum 1 dakikalık ücret alınır.

*"Otomatik Ölçeklendirmeyle Aylık", çok oyunculu oyunlar için standart oyuncu talep modeline dayanan bulut sunucusu başına 365 saatlik ortalama aylık kullanım ile hesaplanır.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için kullanım, Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Windows

Spot Fiyatlandırması

İstek Üzerine Fiyatlandırma

Windows fiyatlandırması, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saati başına geçerlidir. Kullanılan her kısmi bulut sunucusu saati, tam saat olarak faturalandırılır.

*"Otomatik Ölçeklendirmeyle Aylık", çok oyunculu oyunlar için standart oyuncu talep modeline dayanan bulut sunucusu başına 365 saatlik ortalama aylık kullanım ile hesaplanır.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için kullanım, Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

GameLift FleetIQ

Aşağıdaki tablolarda her bölge ve bulut sunucusu tipi için Spot ve İstek Üzerine bulut sunucusu fiyatlarından çıkarılan saatlik FleetIQ ücretleri gösterilmektedir (5 dakikada bir güncellenir).

GameLift FleetIQ güncellemesi ile bulut sunucularını hesabınıza dağıtabilir ve kendi sunucu yönetimi katmanınız aracılığıyla bulut sunucularını yönetebilirsiniz. GameLift FleetIQ bulut sunucusunu bu şekilde kullanarak EC2, EBS ve CloudWatch gibi AWS hizmetlerinin ayrı ayrı kullanım ücretlerinin yanı sıra faturanızın GameLift bölümünde bir GameLift FleetIQ ücretini de görebilirsiniz. GameLift FleetIQ saatlik ücretleri İşletim Sistemine, OD ve Spot gibi Bulut Sunucusu Tiplerine ve Bölgelere göre değişiklik gösterir.

GameLift FleetIQ yönetimi altındaki Spot bulut sunucusu tipleri ile çalışan bulut sunucunuz için her bulut sunucusu saati için geçerli olan Spot bulut sunucusu fiyatından çıkarılan FleetIQ fiyatını ödersiniz. Bulut sunucusu başlatıldıktan sonra Spot fiyatı değişirse, sonraki saat boyunca bulut sunucusu kullanımı için yeni fiyat uygulanır. Spot bulut sunucusu fiyatları, Amazon Web Services tarafından belirlenir ve Spot bulut sunucusu kapasitesine yönelik uzun vadeli arz ve talep eğilimlerine göre kademeli olarak güncellenir ancak İstek Üzerine fiyatlarını hiçbir zaman aşmaz.

Bulut Sunucusu Fiyatlandırması: Linux | Windows

Linux

Spot Fiyatlandırması

İstek Üzerine Fiyatlandırma

Linux fiyatlandırması, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saniyesi başına geçerlidir. Linux fiyatları saat başı olarak listelense de faturalar saniyeye göre hesaplanır. Bulut sunucusu başına minimum 1 dakikalık ücret alınır.

*"Otomatik Ölçeklendirmeyle Aylık", çok oyunculu oyunlar için standart oyuncu talep modeline dayanan bulut sunucusu başına 365 saatlik ortalama aylık kullanım ile hesaplanır.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için kullanım, Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Windows

Spot Fiyatlandırması

İstek Üzerine Fiyatlandırma

Windows fiyatlandırması, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saati başına geçerlidir. Kullanılan her kısmi bulut sunucusu saati, tam saat olarak faturalandırılır.

*"Otomatik Ölçeklendirmeyle Aylık", çok oyunculu oyunlar için standart oyuncu talep modeline dayanan bulut sunucusu başına 365 saatlik ortalama aylık kullanım ile hesaplanır.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için kullanım, Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Amazon GameLift FlexMatch

Oyunlarınızı GameLift sunucularında barındırıyorsanız, GameLift FlexMatch kullanımı GameLift ücretlerine dahil edilir. Oyununuzu şirket içi, eşler arası, bulut işlem birimi ve GameLift FleetIQ dahil olmak üzere başka herhangi bir oyun sunucusu çözümü üzerinde barındırıyorsanız, GameLift FlexMatch kullanımı için ayrı ücret alınır. Gönderdiğiniz Oyuncu Paketi sayısına ve kullandığınız Eşleştirme Saati sayısına dayalı olarak ücretlendirilirsiniz.

FlexMatch, bir oyuncunun bir oyun oturumunu oynama isteğini her gönderdiğinizde bir Oyuncu Paketi sayar. Bu paket, eşleşmenin değerlendirilmesi için kullanılan oyuncu özniteliklerini de içerir.

Eşleştirme Saatleri, FlexMatch'in bir eşleştirme değerlendirmesini yürüttüğü süre olarak hesaplanır ve yukarı doğru en yakın 1 mikrosaniyeye yuvarlanır.

GameLift FlexMatch ücretsiz kullanım katmanı, tüm eşleştirme bölgelerinde toplu olmak üzere 12 ay boyunca ayda 50.000 Oyuncu Paketi ve 5 Eşleştirme Saati içerir.

GameLift FlexMatch Fiyatlandırması

Kural kümenizin karmaşıklığı, oyuncuların geliş hızı ve oyuncu özniteliklerinin dağılımı, Eşleştirme Saatlerini etkileyen faktörlerdir. Eşleştirme Saatlerinizi öngörmenin en iyi yolu, temsili oyuncu trafiğinizi ve kural kümenizi FlexMatch'e göndermek ve gerçek zamanlı "MatchmakingSearchTime" ölçümünü konsolda izlemektir.

Genellikle ayda 1 milyon Oyuncu Paketi gönderen FlexMatch müşterileri, ayda 720 Eşleştirme Saatini aşmamaktadır. Ayda 1 milyondan fazla Oyuncu Paketi göndereceğinizi düşünüyorsanız, oyuncu trafiğiniz için ilave Eşleştirme Saatlerinin gerekli olup olmayacağını değerlendirmenize yardımcı olması için lütfen Hesap Yöneticinizle iletişime geçin.

Bir kural kümesinin karmaşıklığını belirleyen etkenlere dair bazı genel yönergeleri aşağıda bulabilirsiniz:

Karmaşıklığı Düşük Olan Kurallar

 • = veya != karşılaştırma kuralları
 • Yeni eklenmiş bir oyuncuyu anında geçersiz olarak tanıyabilen kurallar
 • Eşleşmeleri daha hızlı bulmaya olanak tanıyan kurallar

Karmaşıklığı Yüksek Olan Kurallar

 • Mesafe kuralları
 • Gecikme kuralları
 • Bir eşleşmeyi son potansiyel oyuncu eklenene kadar eleyemeyen kurallar
 • Dize listeleri içeren kurallar
 • Her oyun oturumunda çok sayıda oyuncuyu eşleştiren kurallar
 • Her oyun oturumunda çok sayıda takımı eşleştiren kurallar
 • Kısıtlayıcı olduğundan, ciddi sayıda eşleşmenin kuralı karşılayamamasına sebep olan ve ek eşleştirme girişimlerini zorunlu kılan kurallar

Karmaşıklığı Düşük Olan Kural Kümesi Örneği

Bu örnekte, kural kümesinde aşağıdaki özelliklere sahip bir eşleşme açıklanmaktadır:

 • Takım yapısı: Tek oyuncudan oluşan iki takım
 • Oyuncu öznitelikleri:
  • gameMode: Oyuncu tarafından seçilen oyun türü (girilmezse, varsayılan değer "sıra tabanlı" olacaktır).
  • gameMap: Oyuncu tarafından seçilen oyun dünyası (girilmezse, varsayılan değer 1 olacaktır).
  • character: Oyuncu tarafından seçilen karakter (varsayılan değerin olmaması, oyuncuların bir karakter belirtmek zorunda olduğu anlamına gelir).
 • Eşleştirme kuralları: Eşleştirilen oyuncular aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:
  • Oyuncular aynı oyun modunu seçmelidir.
  • Oyuncular aynı oyun haritasını seçmelidir.
  • Oyuncular farklı karakterleri seçmelidir.

Karmaşıklığı Yüksek Olan Kural Kümesi Örneği

Bu örnekte, oyuncu takımlarının nasıl oluşturulacağı ve bir kural kümesinin her bir oyuncu yerine her bir takıma nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır. Aynı seviyedeki üç takım oluşturmak için tek bir tanım kullanılmaktadır. Ayrıca tüm oyuncular için maksimum gecikme değeri belirlenmektedir. Eşleşmenin tamamlanması amacıyla maksimum gecikme değerleri zaman içinde gevşetilebilir. Bu senaryoda aşağıdaki talimatlar verilmektedir:

 • Oyunculardan üç takım oluştur.
  • Her takıma üç ila beş oyuncu ekle.
  • Nihai takımlarda aynı veya neredeyse aynı sayıda oyuncu olmalıdır (en fazla bir fark).
 • Aşağıdaki oyuncu özniteliklerini ekle:
  • Bir oyuncunun beceri seviyesi (girilmezse, varsayılan değer 10 olacaktır).
  • Bir oyuncunun karakter rolü (girilmezse, varsayılan değer "köylü" olacaktır).
 • Beceri seviyelerinin eşleşmedeki diğer oyunculara yakın olup olmadığını göz önünde bulundurarak oyuncuları seç.
  • Takımların ortalama oyuncu becerisi arasında 10 puandan fazla fark olmamasını sağla.
 • Takımlardaki "şifacı" karakterlerini şu sayıyla sınırla:
  • Eşleşmenin tamamında maksimum beş şifacı bulunabilir.
 • Eşleşmedeki tüm oyuncuların diğer tüm oyuncularla arasındaki gecikme en fazla 50 milisaniye olmalıdır.
 • Bir eşleşme hızlı bir şekilde dolmazsa, oyuncu gecikme gerekliliklerini şu şekilde gevşet:
  • 10 saniyeden sonra oyuncu gecikmesi aralığının 100 ms'ye çıkmasına izin ver.
  • 20 saniyeden sonra oyuncu gecikmesi aralığının 150 ms'ye çıkmasına izin ver.

Örnek 1

Bu örnekte, 25 milyon Oyuncu Paketi kullanan ve 10'a 10 eşleştirme değerlendirmesinin sadece 50 milisaniyede yürütüldüğü basit bir eşleştirme kural kümesi kullanan hayali bir oyun gösterilmektedir.

Aylık Oyuncu Paketi Ücreti

Aylık Oyuncu Paketi fiyatı 1 milyon Oyuncu Paketi başına 20 USD'dir ve ücretsiz kullanım katmanı ayda 50.000 paket vermektedir.

Toplam Oyuncu Paketi Sayısı - Ücretsiz Kullanım Katmanı Oyuncu Paketi Sayısı = Aylık faturalanabilir Oyuncu Paketi Sayısı

25.000.000 Oyuncu Paketi - 50.000 Oyuncu Paketi = Aylık faturalanabilir 24.950.000 Oyuncu Paketi

Aylık Oyuncu Paketi Ücreti = 24.950.000 * 20 USD/1 milyon = 499 USD

Aylık Eşleştirme Saati Ücreti

Aylık Eşleştirme Saati fiyatı Eşleştirme Saati başına 1 USD'dir ve ücretsiz kullanım katmanı 5 Eşleştirme Saati vermektedir.

Oluşturulan toplam eşleştirme sayısı = Toplam Oyuncu Paketi sayısı / eşleştirme başına oyuncu sayısı

Oluşturulan toplam eşleştirme sayısı = 25.000.000 Oyuncu Paketi / eşleştirme başına 20 oyuncu = 1.250.000 eşleştirme

Toplam Eşleştirme Saati Sayısı = Oluşturulan toplam eşleştirme sayısı * Eşleştirme başına Eşleştirme Saati sayısı

Toplam Eşleştirme Saati Sayısı = 1.250.000 eşleştirme * eşleştirme başına 50 milisaniye / saatte 3.600.000 milisaniye = 17,361 saat

Toplam Eşleştirme Saati Sayısı - Ücretsiz Kullanım Katmanı Eşleştirme Saati Sayısı = Aylık faturalanabilir Eşleştirme Saati Sayısı

17,361 Eşleştirme Saati - 5 Eşleştirme Saati = 12,361 Eşleştirme Saati

Aylık Eşleştirme Saati Ücreti = 12,361 * 1 USD = 12,36 USD

Aylık Toplam Ücretler

Toplam Ücretler = Oyuncu Paketi ücretleri + Eşleştirme Saati ücretleri = 499 USD + 12,36 USD = 511,36 USD

Örnek 2

Bu örnekte, 25 milyon Oyuncu Paketi kullanan ve 10'a 10 eşleştirme değerlendirmesinin 10 saniyede yürütüldüğü nispeten karmaşık bir eşleştirme kural kümesi kullanan hayali bir oyun gösterilmektedir.

Aylık Oyuncu Paketi Ücreti

Aylık Oyuncu Paketi fiyatı 1 milyon Oyuncu Paketi başına 20 USD'dir ve ücretsiz kullanım katmanı ayda 50.000 paket vermektedir.

Toplam Oyuncu Paketi Sayısı - ücretsiz kullanım katmanı Oyuncu Paketi Sayısı = Aylık faturalanabilir Oyuncu Paketi Sayısı

25.000.000 Oyuncu Paketi - 50.000 Oyuncu Paketi = Aylık faturalanabilir 24.950.000 Oyuncu Paketi

Aylık Oyuncu Paketi Ücreti = 24.950.000 * 20 USD/1 milyon = 499 USD

Aylık Eşleştirme Saati Ücreti

Aylık Eşleştirme Saati fiyatı Eşleştirme Saati başına 1 USD'dir ve ücretsiz kullanım katmanı 5 Eşleştirme Saati vermektedir.

Oluşturulan toplam eşleştirme sayısı = Toplam Oyuncu Paketi sayısı / eşleştirme başına oyuncu sayısı

Oluşturulan toplam eşleştirme sayısı = 25.000.000 Oyuncu Paketi / eşleştirme başına 20 oyuncu = 1.250.000 eşleştirme

Toplam Eşleştirme Saati Sayısı = Oluşturulan toplam eşleştirme sayısı * Eşleştirme başına Eşleştirme Saati sayısı

Toplam Eşleştirme Saati Sayısı = 1.250.000 eşleştirme * eşleştirme başına 10 saniye / saatte 3.600 saniye = 3.472,22 saat

Toplam Eşleştirme Saati Sayısı - Ücretsiz Kullanım Katmanı Eşleştirme Saati Sayısı = Aylık faturalanabilir Eşleştirme Saati Sayısı

3.472,22 Eşleştirme Saati - 5 Eşleştirme Saati = 3.467,22 Eşleştirme Saati

Aylık Eşleştirme Saati Ücreti = 3.467,22 * 1 USD = 3.467,22 USD

Aylık Toplam Ücretler

Toplam Ücretler = Oyuncu Paketi ücretleri + Eşleştirme Saati ücretleri = 499 USD + 3.467,22 USD = 3.966,22 USD

Amazon GameLift Bulut Sunucularından İnternete DIŞARI Veri Aktarımı

Oyun sunucularınız ile oyun istemcileriniz arasındaki trafik için sizden veri aktarımı ücretleri alınır. Gelen veri aktarımı ücretsizdir. Diğer AWS hizmetlerine ve bölgelerine giden veri aktarımı ücretleri için Veri Aktarımı Ücretleri sayfasını ziyaret edin. 

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için kullanım, Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Ayda 500 TB'den fazla veri aktarımı fiyatlandırması için bizimle iletişime geçin.

Fiyatlandırma Örneği

Otomatik Ölçeklendirme

Bu örnek, Amazon GameLift fiyatlandırmasını göstermek amacıyla çok oyunculu oyunlar için standart saatlik oyuncu talep modelini kullanır. Bu örnekte, oyununuzun Japonya'da başlatılacağını ve 10.000 oyuncu çekeceğini varsayacağız. Aşağıda gösterildiği gibi eş zamanlı oyuncu sayısı standart bir kullanım modelini izler.

AmazonGameLift_Pricing_V8

Bu örnekte, oyununuz sabah en düşük oyuncu sayısını (7:00'da 800 oyuncu), öğlen vakti büyük bir artışı (13:00'da 4.350 oyuncu) ve akşam da günlük tepe noktasını (22:00'da 6.480 oyuncu) görür.

Amazon GameLift farklı işlem, bellek ve ağ iletişimi özelliklerine sahip bulut sunucusu tipleri sunar. Oyun sunucunuzu, Linux çalıştıran c4.xlarge bulut sunucularında barındırmaya karar verdiğinizi varsayacağız. Oyun sunucunuzun performans profilini oluşturdunuz ve her bir c4.xlarge bulut sunucusunun aynı anda en fazla 10 oyunculu 4 oyun çalıştırabileceğini gördünüz.

Gün boyunca oyuncu talebi değiştikçe, daha fazla veya daha az kapasiteye ihtiyacınız olacaktır. Örneğin, 7:00 ile 8:00 arasında oyuncu talebini karşılamak için 20 bulut sunucunuzun olması gerekir (800 eş zamanlı oyuncu/oyun başına 10 oyuncu/bulut sunucusu başına 4 oyun = 20 bulut sunucusu). 24 saatten fazla bir süreçteki bulut sunucusu kullanımınız aşağıdaki gibidir.

GameLift_Pricing_Chart_v5

Bu örnekte, mevcut oyuncu talebine göre bulut sunucusu sayısını otomatik olarak artırıp azaltacak şekilde Amazon GameLift'i yapılandırmaya karar veriyorsunuz. 7:00'da 20 aktif bulut sunucusu kullanırken, 22:00'da 162 aktif bulut sunucusu kullanıyorsunuz. Amazon GameLift sadece kullandığınız kapasite için ücret alır. Sonuç olarak, sadece 7:00 ile 8:00 arasındaki 20 bulut sunucusu saati ve 22:00 ile 23:00 arasındaki 162 bulut sunucusu saati için ücret ödersiniz. 24 saatlik bir süreçte her saat çalışan tüm bulut sunucularının toplamı 1.944 bulut sunucusu saatidir.

Spot Bulut Sunucusu Fiyatlandırması

İstek Üzerine bulut sunucularını kullanmayı seçerseniz Asya Pasifik (Tokyo) bölgesinde Linux çalıştıran Amazon GameLift c4.xlarge bulut sunucusu için İstek Üzerine fiyatı olan bulut sunucusu saati başına 0,311 USD ücret ödersiniz. Saat başına 0,311 USD olarak günde 1.944 saat toplam kullanımınız, günlük 605 USD veya 30 günlük bir ayda 18.150 USD'ye karşılık gelir.

Bunun yerine Spot bulut sunucuları kullanmayı seçerseniz, bulut sunucularınızın fiyatları gün boyunca dalgalanmalar yaşayacak ancak genel olarak bakıldığında, Linux çalıştıran Spot bulut sunucularının aynı özellikteki İstek Üzerine bulut sunucularından ortalama %70 daha ucuz olduğu görülecektir. %70 oranında bir tasarruf sağlarsanız, maliyetleriniz günlük 181 USD ve 30 günlük bir ayda 5.430 USD olur.

Aylık Maliyet Tasarrufu

Amazon GameLift, Otomatik Ölçeklendirme özelliğini sunmasaydı ve bunun yerine ay boyunca devamlı çalışan sunucular için ödeme yapmanızı gerektirseydi, bu durumda bulut sunucusu ücretleriniz günlük 1.209 USD (0,311 USD * 162 bulut sunucusu * 24 saat) veya 30 günlük bir ayda 36.270 USD olurdu. Otomatik Ölçeklendirme sayesinde İstek Üzerine bulut sunucuları ay boyunca devamlı çalışan sunucularda %50 tasarrufla her ay 18.120 USD'lik, Spot bulut sunucuları ise ay boyunca devamlı çalışan sunucularda %85 tasarrufla her ay 30.840 USD'lik bir avantaj sağlar.

Devamlı çalışan sunucuların maliyeti 36.270 USD  
Otomatik Ölçeklendirme ve İstek Üzerine ile Maliyet 18.150 USD Devamlı çalışan sunuculara kıyasla %50 tasarruf
Auto Scaling ve Spot ile Maliyet (tahmini) 5.430 USD Devamlı çalışan sunuculara kıyasla %85 tasarruf

Veri Aktarımı

AWS Asya Pasifik (Tokyo) bölgesinde tüm oyun sunucularınızdan oyun istemcilerinize olan aylık toplam veri aktarımı miktarının ay başına 49,82 terabayt olduğunu varsayacağız. AWS Asya Pasifik (Tokyo) bölgesindeki standart Veri Aktarımı ücretlerine göre 49,82 terabayt veri aktarımı maliyetiniz aylık 6.776 USD'dir.

Devamlı çalışan sunucuların maliyeti 36.270 USD  
Otomatik Ölçeklendirme ve İstek Üzerine ile Maliyet 18.150 USD Devamlı çalışan sunuculara kıyasla %50 tasarruf
Auto Scaling ve Spot ile Maliyet (tahmini) 5.430 USD Devamlı çalışan sunuculara kıyasla %85 tasarruf

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon GameLift'i Ücretsiz Deneyin

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında Amazon GameLift'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra yeni AWS müşterileri bir yıl boyunca her ay şu avantajları elde eder:

 • Aylık 125 saat Amazon GameLift c5.large İstek Üzerine bulut sunucusu kullanımı ve 50 GB EBS Genel Amaçlı (SSD) depolama
 • Tüm AWS hizmetlerinde aylık toplam 15 GB çıkış bant genişliği
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

GameLift'i kullanmaya başlarken ihtiyaç duyacağınız tüm kaynakları bulun.

Daha fazla bilgi edinin 
Sign up for a free account
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon GameLift ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Bir geri arama planlayın

Bize ulaşın.

Bir veya bin kişilik bir ekip olmanız fark etmeksizin, oyun geliştirme ihtiyaçlarınız hakkında daha fazla bilgi almak istiyoruz.