Bu öğreticide, AWS Lambda'da sunucu tedarik etmeye veya yönetmeye gerek kalmadan kod çalıştırmayla ilgili temel bilgileri öğreneceksiniz. AWS Lambda konsolunu kullanarak Hello World Lambda işlevi oluşturma adımlarını göstereceğiz. Ardından örnek olay verilerini kullanarak Lambda işlevini manuel olarak çağırmayı ve çıktı ölçümlerinizi incelemeyi göstereceğiz.

Bu öğreticide gerçekleştirilen tüm işlemler ücretsiz kullanım için uygundur.

AWS ile Sunucusuz Kod Çalıştırma İçin Hesap Gereklidir

Dakikalar İçinde Ücretsiz Hesap Oluşturun

AWS Ücretsiz Kullanım, AWS Lambda ile aylık 1 milyon ücretsiz istek ve 3,2 milyon saniyeye kadar işlem süresi içerir.

AWS Ücretsiz Kullanım Ayrıntılarını Görüntüleyin »

 

Buraya tıkladığınızda, AWS Management Console yeni bir tarayıcı penceresinde açılacaktır ve böylece bu adım adım kılavuzu açık tutabileceksiniz.  İşlem altında Lambda'yı bulun ve AWS Lambda Konsolu’nu açmak için tıklayın.

P1

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P1

Şemalar, bazı küçük işlemlerin yapılması için örnek kod sağlar. Çoğu şema; Amazon S3, DynamoDB veya özel bir uygulama gibi belirli olay kaynaklarından gelen olayları işler.

a.  AWS Lambda konsolunda İşlev Oluştur'u seçin.

Not:
Konsol yalnızca, oluşturduğunuz bir Lambda işlevi yoksa bu sayfayı gösterir. Halihazırda oluşturduğunuz işlevler varsa, Lambda > İşlevler sayfasını göreceksiniz. İşlev oluşturma sayfasına gitmek için liste sayfasında İşlev oluştur'u seçin.

P2

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P2

b.  Şemalar'ı seçin.

c.  Filtre kutucuğuna hello-world-python yazın ve hello-world-python şemasını seçin.

d.  Ardından Yapılandır'a tıklayın.

P3

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P3

Lambda işlevi; belirttiğiniz kod, ilişkili bağımlılıklar ve yapılandırmadan oluşur. Sağladığınız yapılandırma bilgileri; tahsis etmek istediğiniz işlem kaynaklarını (bellek gibi), yürütme zaman aşımını ve Lambda işlevinizi sizin adınıza yürütmek için AWS Lambda'nın üstlenebileceği bir IAM rolünü içerir.


a.  Şimdi de Lambda işleviniz hakkında Temel Bilgileri gireceksiniz.

Temel Bilgiler:
  • Ad: Lambda işlevinizi burada adlandırabilirsiniz. Bu öğretici için hello-world-python yazın.
  • Rol: Lambda işlevinizi sizin adınıza çağırmak için AWS Lambda'nın üstlenebileceği, gerekli izinlere sahip bir IAM rolü (yürütme rolü olarak anılır) oluşturacaksınız. Şablonlardan yeni rol oluştur'u seçin.
  • Rol adı: lambda_basic_execution yazın
Lambda İşlevi Kodu:
  • Bu bölümde, Python'da yazılmış örnek kodu inceleyebilirsiniz.

b.  Sayfanın en altına gidin ve İşlev Oluştur'u seçin.

P4

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P4

c.  Çalıştırma zamanı: Lambda işlevi kodunuzu şu anda Java, Node.js, C#, Go veya Python'da yazabilirsiniz. Bu öğretici için çalıştırma zamanı olarak bu seçeneği Python 2.7'de bırakın.

d.  İşleyici: AWS Lambda'nın kodunuzu yürütmeye başlayabildiği bir işleyici (kodunuzda bir yöntem/işlev) belirleyebilirsiniz. AWS Lambda, bu işleyiciye olayı işleyen girdi olarak olay verilerini sağlar.

Bu örnekte Lambda bunu kod örneğinden tanımlar ve bu, lambda_function.lambda_handler ile önceden doldurulmuş olmalıdır.

P5

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P5

e.  Bellek, zaman aşımı ve VPC ayarlarınızı yapılandırmak için aşağı kaydırın.  Bu öğretici için varsayılan Lambda işlevi yapılandırma değerlerini olduğu gibi bırakın.

Picture1

(yakınlaştırmak için tıklayın)

Picture1

Konsol, hello-world-python Lambda işlevini gösterir. Şimdi işlevi test edebilir, sonuçları doğrulayabilir ve günlükleri inceleyebilirsiniz.


a.  "Bir test olayı seçin..." adlı açılır menüden Test Olayını Yapılandır'ı seçin.

P7

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P7

b.  Düzenleyici, işlevinizi test etmek üzere bir olay girmeniz için açılır.  

  • Girdi testi olay sayfasındaki Örnek olay şablonu listesinden Hello World'ü seçin. 
  • HelloWorldEvent gibi bir olay adı yazın.
  • Örnek JSON'daki değerleri değiştirebilirsiniz ancak olay yapısını değiştirmeyin. Bu öğretici için value1 değerini hello, world! ile değiştirin.

Oluştur'u seçin.

P8

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P8

c.  Test et'i seçin.

P9

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P9

d.  Başarılı yürütmenin ardından konsolda sonuçları görüntüleyin:

  • Yürütme sonuçları bölümünde yürütmenin başarıyla tamamlandığı doğrulanır.
  • Özet bölümünde Günlük çıktısında belirtilen önemli bilgiler gösterilir.
  • Günlük çıktısı bölümünde Lambda işlevi yürütmesinin oluşturduğu günlükler gösterilir. 
P91

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P91

AWS Lambda, Lambda işlevlerini otomatik olarak izler ve ölçümleri Amazon CloudWatch aracılığıyla raporlar. Lambda, kodunuz yürütülürken izlemenize yardımcı olmak için istek sayısını, istek başına gecikme süresini ve hatayla sonuçlanan istek sayısını otomatik olarak izler ve ilişkili ölçümleri yayınlar. 


a.  Test et düğmesine art arda tıklayarak Lambda işlevini birkaç kez daha çağırın.  Bu, bir sonraki adımda görüntülenebilecek ölçümleri oluşturur.

b.  Sonuçları görüntülemek için İzleme'yi seçin.

P92

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P92

c.  Lambda işlevinizin ölçümlerini görüntülemek için aşağı kaydırın.  Lambda ölçümleri, Amazon CloudWatch aracılığıyla raporlanır. Özel alarmlar ayarlamak için bu ölçümlerden yararlanabilirsiniz. CloudWatch hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Amazon CloudWatch Geliştirici Kılavuzu.

İzleme sekmesinde altı CloudWatch ölçümü gösterilir: Çağırma sayısı, Çağırma süresi, Çağırma hataları, Kısıtlanmış çağırmalar, Yineleyici yaşı ve DLQ hataları.

AWS Lambda ile kullandığınız kadar ödersiniz. AWS Lambda ücretsiz kullanım sınırınıza ulaştıktan sonra işlevleriniz için istek sayısına (çağırma sayısı) ve kodunuzun yürütüldüğü süreye (çağırma süresi) göre ücretlendirilirsiniz.  Daha fazla bilgi için bkz. AWS Lambda Fiyatlandırması.

P93

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P93

Lambda işlevinizi aktif tutmak için ücret ödemezsiniz ancak AWS Lambda konsolundan bu işlevi kolayca silebilirsiniz.  


a.  Eylemler düğmesini seçin ve İşlevi Sil'e tıklayın.

P94

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P94

b.  Sonlandırma işleminizi onaylamanız istenecektir. Sil'i seçin.

P95

(yakınlaştırmak için tıklayın)

P95

İlk AWS Lambda işlevinizi oluşturdunuz. Bu, sunucu tedarik etmeye veya yönetmeye gerek kalmadan uygulamaların nasıl çalıştırılacağını öğrenmeye yönelik ilk adımınızdır. Lambda, her tetiklemeye karşılık kodunuzu çalıştırarak ve tam olarak iş yüklerinizin boyutuna göre ölçeklendirerek uygulamalarınız için otomatik ölçeklendirme sunar.

Artık bir Lambda işlevi oluşturmayı öğrendiğinize göre, bir Amazon S3 klasörüne yüklenen verileri işlemek üzere bir Lambda işlevini nasıl tetikleyeceğinizi öğreneceğiniz bir sonraki öğreticiye geçebilirsiniz. Bir S3 klasörüne yüklenen görüntülerin gerçek zamanlı olarak küçük resmini oluşturmak için bir Lambda işlevi kullanacaksınız.

AWS Lambda'yı Amazon S3 ile Birlikte Kullanın »