Sürekli test nedir?

Sürekli test, uygulamanızı yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında ve ayrıca uygulama kodunda veya yapılandırmalarında her değişiklik yapıldığında test etme sürecidir. İş çevikliği, kuruluşların sürüm döngülerini kısaltmasını ve sık sık yeni özellikler ve düzeltmeler sunmasını gerektirir. Sürekli test, hataları erken yakalamak ve yazılım kalitesini korumak için testleri yazılım dağıtım hattının her aşamasına entegre eder. Yazılım testleri, uygulama kodunun yanında kod olarak tutulur ve sürekli test paradigmasının bir parçası olarak sık sık çalıştırılır.

Üretimde sürekli test nedir?

Üretimde sürekli test (CTIP) ile üretim ortamında kod kontrollerini otomatikleştirebilirsiniz. Bazı hatalar önceki yazılım geliştirme aşamalarında tespit edilmeyebilir, ancak kullanıcılar uygulamayla gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiğinde ortaya çıkabilir. Sorunların tespit edilmesini otomatikleştirmek ve hızlı düzeltme çalışmalarına izin vermek için yazılım test araçlarını ve komut dosyalarını uygulayabilirsiniz. CTIP, üretim ortamındaki gizli yazılım sorunlarını tespit etmeye yardımcı olsa da, geliştirme sırasında gerçekleştirilen diğer yazılım testlerinin yerini almaz. 

Sürekli test, sürekli entegrasyon ve sürekli teslim ile nasıl ilişkilidir?

Sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD), son kullanıcılara yazılım sürümlerini sunarken kalite ve hızı dengeleyen bir DevOps uygulamasıdır. Bir uygulama geliştirirken veya güncellerken, birkaç geliştirici ilgili kod dallarında değişiklik yapabilir. Her dal, orijinal kodun değiştirilmiş bir sürümünü içerir. Geliştiriciler bu dalları bir kod çakışması olmadan ortak bir depoda birleştirmelidir. 

Sürekli entegrasyon (CI) ile çeşitli dallardan kod birleştirme işlemini otomatikleştirebilirsiniz. Sürekli teslim (CD), uygulamanın istediğiniz zaman son kullanıcılara dağıtabileceğiniz işlevsel bir sürümünü otomatik olarak hazırlar. CI ve CD birlikte yeni yazılım sunma eforunu kolaylaştırarak kademeli kod değişikliklerini daha hızlı ve daha verimli hâle getirir.

Sürekli entegrasyon hakkında bilgi edinin

DevOps hakkında bilgi edinin

CI/CD'de sürekli test

DevOps'ta sürekli test, bütün CI/CD işlem hattını yönlendiren temel bir ilkedir. Yazılım ekipleri sola kayabilir veya test sürecini geliştirme ile birlikte hareket ettirebilir. Testi daha sonraki bir aşamaya bırakmak yerine, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki (SDLC) her fırsatta otomatik testler yaparsınız. Yazılımın kalitesini artırmak amacıyla kodu incelemek, test komut dosyalarını çalıştırmak ve değerli öngörüleri ortaya çıkarmak için otomatik test araçlarını kullanırsınız.

Sürekli test araçları, kodunuzda değişiklik yaparken CI işlemi sırasında otomatik olarak fonksiyonel, kod kalitesi ve birim testleri gerçekleştirir. Bu araçlar, iş risklerini daha da minimize etmek için CD işlem hattındaki regresyon, entegrasyon ve yük testleri de dahil olmak üzere büyük ölçekli testleri otomatikleştirir.

Aşağıdaki diyagramda, ana bilgisayar DevOps'taki bir CI/CD işlem hattı örneği gösterilmektedir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü hakkında bilgi edinin

Sürekli testin faydaları nelerdir?

Sürekli test araçlarını modern uygulama geliştirme döngüsüne entegre ettiğinizde aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. 

Yazılım geliştirmeyi hızlandırın

Sürekli test süreci doğrultusunda otomatik test araçlarıyla geliştirme sürenizi ve eforunuzu hızlandırabilirsiniz. Geleneksel olarak, yazılım geliştirme, geliştiricilerin bir sonraki aşamaya geçmeden önce belirli bir aşamayı tamamladıkları şelale modeline göre ilerler. Agile ve DevOps gibi modern yazılım geliştirme uygulamaları ile yaklaşımınızda daha esnek olabilirsiniz. Sürekli testlerle birleştiğinde, QA mühendislerinden geri bildirim beklemek yerine kodlama sırasında düzeltmeleri test edebilir ve uygulayabilirsiniz. Bu da pazara sunma süresini kısaltmayı ve özellik isteklerine daha duyarlı olmanızı sağlar.

Mali̇yetleri̇ azaltın

Yazılım hataları ve performans sorunları hizmet sunumunu etkiler. Bu da kuruluşların iş fırsatlarını kaybetmesine ve önemli maliyetlere maruz kalmasına neden olabilir. En iyi çabayı göstermenize rağmen, dağıtımdan önce tüm yazılım sorunlarını çözemeyebilirsiniz. Bütün SDLC boyunca sorunları değerlendirmek, izlemek ve raporlamak için sürekli test araçlarını kullanabilirsiniz. Yazılım sorunlarını, geliştirme sürecinin erken dönemlerinde tespit ederek düzeltme harcamalarını ve kaynaklarını azaltabilirsiniz. Hataları daha erken düzeltmek, üretim ortamına göre daha ucuzdur. 

Kod kalitesini iyileştirin

Yazılım geliştirirken en iyi kodlama uygulamalarına bağlı kalmaya çalışırsınız. İyi yapılandırılmış kaynak kodu kolayca anlaşılabilir, daha az hata içerir ve daha az işlem kaynağı tüketir. Sürekli test ile farklı projelerinizde kod tutarlılığını koruyabilirsiniz. Ayrıca hatalar, işlevsellik ve performans sorunları için titizlikle test edildiğinde kodu daha güvenli bir şekilde yeniden kullanabilirsiniz. 

Ekip iş birliğini geliştirin

Sürekli test, geliştirme aşamaları boyunca yürütülen yazılım testleri hakkında görünürlük sağlama konusunda önemli bir rol oynar. Geliştirme, QA ve operasyon ekipleri silolarda çalışmak yerine test ortamlarındaki yazılım hatalarını bulmak için daha proaktif bir yaklaşım benimser. CI/CD'ye entegre olduğunuzda, farklı yazılım modüllerini test edebilir ve sonuçları aynı anda iletebilirsiniz. Örneğin operasyon ekipleri mevcut bulut altyapısının değişken gereksinimleri destekleyip desteklemediğini değerlendirirken birkaç geliştirici ise yeni özellikleri aynı anda test edebilir. 

Müşteri deneyimini iyileştirin 

Güçlü test stratejileri ile yeni yazılım değişiklikleri yayınladığınızda olası sorunları tahmin edebilir ve yanıtlarınızı planlayabilirsiniz. Kusurlu bir sürümle müşteri beklentilerini azaltmak yerine, olası senaryoları simüle etmek ve olası sorunları tahmin etmek için sürekli test çerçevelerini kullanabilirsiniz. Yazılımı üretim ortamına bırakmadan önce testten tespit edilen sorunları çözebilirsiniz. Bu sayede ilgi çekici yazılım deneyimlerini tutarlı bir şekilde sunabilirsiniz. 

Sürekli test metodolojileri nelerdir?

Sürekli test, güvenli, kullanıcı dostu ve işlevsel uygulamalar üretmek için kullanabileceğiniz çok sayıda testi içerir. Aşağıda birkaç yaygın test yöntemi verilmiştir.

Fonksiyonel test 

Fonksiyonel test ile yazılım iş akışını daha sonra tasarlandıkları iş gereksinimleriyle uyumlu hâle getirebilirsiniz. Örneğin bir e-ticaret yazılımı alınan her sipariş için nakliye şirketine uyarı gönderir. İşlevsel testte, yazılımın gönderi tedarikçisinin sistemine doğru API çağrısını gönderdiğinden emin olabilirsiniz. 

Regresyon testi 

Regresyon testi, kod değişikliklerinizin uygulamanın kararlılığını, performansını, güvenliğini ve işlevselliğini etkilememesini sağlar. Test, modern yazılım ortamlarında hızlı kod değişiklikleri sunarken tutarlı bir yazılım davranışı sağlar. 

Performans testi

Performans testi ile bir uygulamanın işlevsel olmayan yönlerini değerlendirebilirsiniz. Performans testi sırasında artan web trafiği, bellek tüketimi, eş zamanlı kullanıcılar ve diğer ortam parametrelerine rağmen uygulamanın en iyi şekilde çalışabilme yeteneğini değerlendirirsiniz. Darboğazları belirlemek ve kod ile ilgili iş akışlarını optimize etmek için testin eyleme geçirilebilir öngörülerini kullanabilirsiniz. 

Entegrasyon testi

Entegrasyon testi ile üçüncü taraf yazılım bileşenlerinin ve bağımlılıklarının uygulamada beklenilen şekilde davrandığından emin olabilirsiniz. Örneğin bir API çağrısı belgelerde belirtildiği gibi uygun bir yanıt vermelidir. Tüm bağımlılıkların bir araya getirildiğinde sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak için entegrasyon testi yapabilirsiniz. 

Kullanıcı kabul testi

Kullanıcı kabul testi genellikle belirli kullanıcılar için tasarlanmış özel yazılımlarda gerçekleştirilir. Perakende sektöründeki bir müşteri için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım uygulaması oluşturma örneğini ele alalım. Tüm gereksinimlerin ve özelliklerin yazılım gereksinimi şartnamesinde açıklandığı gibi tasarlandığını doğrulamak için kullanıcı kabul testi yaparsınız. Kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak, yazılımı revize edebilir veya teslimatı tamamlamak üzere imzalayabilirsiniz. 

Duman testi

Duman testi, QA mühendislerinin geliştiricilerden yeni bir yapı aldıklarında gerçekleştirdikleri bir yazılım testi otomasyonudur. QA ekipleri, yazılımdaki temel işlevlerin büyük bir kusur içermediğinden emin olmak için duman testlerini (yapı doğrulama testleri olarak da bilinir) kullanır. QA ekibi bunu yaparak geliştiricileri, bulunan sorunlar hakkında bilgilendirir ve ek bir teste devam etmeden önce yeniden çalışmayı bekler. 

Sürekli testlerin zorlukları nelerdir?

Sürekli testlerin faydalarına rağmen aşağıdaki nedenlerden dolayı bunu uygun ölçekte uyguladığınızda zorluklarla karşılaşabilirsiniz:

  • Geliştirmenin ilk aşamalarında teste öncelik vermeyen geleneksel test ve test verileri yönetimi uygulamalarına alışkınsınız. 
  • Mevcut geliştirme iş akışlarıyla kolayca entegre edebileceğiniz otomatik test araçlarına daha iyi erişim sağlamanız gerekir. 
  • Sürekli testlerinizi yazılım testlerini otomatikleştirmekle sınırlı tutarsanız bunun olumlu etkisini azaltmış olursunuz. Bunun yerine, kullanıcı deneyimini iyileştiren işlevsel yazılımlar sunmak için DevOps ve Agile gibi daha geniş bir stratejinin parçası olarak sürekli testleri uygulamalısınız. 

Sürekli testi sürece dahil etmek, üst yönetimden başlayarak bir zihniyet ve kültür değişimini gerektirir.

AWS, sürekli test gereksinimlerinize nasıl yardımcı olabilir?

Amazon Web Services (AWS) ile CI/CD işlem hattındaki otomatik test araçlarıyla geliştirme çalışmalarınızı ölçeklendirebilirsiniz. AWS'nin sağladığı sürekli test araçlarını işlevsel, tutarlı ve kullanıcı dostu modern uygulamalar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

  • Kaynak kodlarını dağıtıma hazır yazılım paketlerine derlerken testleri otomatikleştirmek için AWS CodeBuild'i kullanın. CodeBuild, mevcut CI/CD işlem hattınızla entegredir. Böylece hataları, daha kolay yakalayabileceğiniz zamanlarda tespit edebilirsiniz. 
  • Test veya üretim ortamında tekrara dayalı yazılım değişiklikleri yayınlarken hataları yakalamak için AWS CodePipeline'ı kullanın. CodePipeline ile AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy ve AWS CloudFormation ile entegre olan bir işlem hattında dağıtım iş akışlarını modelleyebilirsiniz.

Hemen bir hesap oluşturarak AWS'de sürekli testi kullanmaya başlayın.

AWS'de Sonraki Adımlar

Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın