Veri bulutu nedir?

Veri bulutu, bir kuruluştaki tüm veri kaynaklarını, veri depolarını ve destekleyici veri altyapısını birleştiren entegre bir veri yönetim sistemidir. Çoğu büyük kuruluşta, birden fazla bulut hizmeti sağlayıcısı, şirket içi kaynak ve eski yazılımdan oluşabilen karmaşık BT altyapıları bulunmaktadır. Bu durum; gereksiz, kötü bir şekilde kataloglanmış ve yönetilmesi zor verilere neden olabilir. Bir veri bulutu, bu tarz siloları ortadan kaldırarak kuruluşunuzdaki herkesin verilere erişmesini ve verileri kullanılabilir öngörülere dönüştürmesini kolaylaştırır.

Veri bulutunun avantajları nelerdir?

Veri bulutu, birden çok sistem genelinde istediğiniz ölçekte verimli veri yönetimi için size bir altyapı sunar. Veri bütünlüğü veya güvenliğinden ödün vermeden, ihtiyacı olan herkesin veriye ulaşabilmesini sağlayabilirsiniz. Veri bulutu uygulamanın avantajlarından bazılarını aşağıda sunuyoruz.

Merkezi yönetim

Yalıtılmış veri altyapısıyla sınırlı kalmak yerine, kuruluşunuz tek bir birleşik platformdan veri toplamak, işlemek, depolamak ve analiz etmek için bir veri bulutu kullanabilir. Bu, çalışanlar için daha iyi yönetişim ve izin denetimi ile depolanan verilere erişen bulut uygulamaları temin eder. Birden çok konumdan erişim izinleri uygulamak yerine, kuruluşunuz veri kullanım politikalarını birleşik bir denetim noktasından düzenleyebilir. 

Daha yüksek mobilite

Veri bulutu, veri paylaşımının fiziksel çalışma alanlarının ötesine geçtiği, gelişen iş trendlerini destekler. Çalışanların kurumsal bilgilere dünyanın herhangi bir yerinden güvenli ve verimli bir şekilde erişmesine olanak tanır. Kuruluşunuz, altyapı bağımlılığına maruz kalmadan, dağıtılmış veri gölleri veya veri ambarları gibi bulut veri depolama sistemleri arasında bilgi taşıyabilir. Amazon Web Services (AWS) gibi veri bulutu sağlayıcıları kullandığınızda, bu süreci tamamlamak için gereken tüm veri yönetim araçlarına sahip olursunuz. 

Daha iyi performans

Veri bulutu, farklı bulut depolama çözümleri arasındaki veri değişimini, ortak bir veri paylaşım protokolü aracılığıyla daha verimli hale getirir. Bulut uygulamaları, sistem uyumluluğuna yönelik ek veri manipülasyonu adımlarının karmaşıklığı olmadan verilere erişebilir ve bunları analiz edebilir. Veri bulutu çözümleri ayrıca, gereksiz modifikasyonlar olmadan işlemsel ve analitik veriler dahil olmak üzere çeşitli iş verisi türlerini destekler. 

Gelişmiş güvenlik

Veri bulutu çözümü, kuruluşunuzun hassas verileri bulut ortamında korumasına yardımcı olabilecek güvenlik teknolojileri içerir. Pek çok kuruluş, müşteri gizliliğini korumak ve depolanan hassas bilgilere yetkisiz erişimi önlemek için mevzuata uygunluk gerekliliklerini karşılamalıdır.

Kuruluşunuz, bulutta depolanan verilere veri erişimini konsolide ederek, veri güvenliği politikalarını ve koruyucu önlemleri daha etkili bir şekilde uygulayabilir. Örneğin AWS Bulut güvenlik kaynakları, işletmelerin güvenlik görevlerini otomatikleştirmesine ve insan yapılandırması hatalarını azaltmasına yardımcı olur. 

Gelişmiş erişilebilirlik

Kuruluşlar, siloları ortadan kaldırmak ve ihtiyaç oldukça verileri iş süreçlerine uygulamak için veri bulutlarını kullanır. Farklı departmanlardaki çalışanların, tek bir doğru bilgi kaynağı olarak işlev gören ve bir veri bulutu platformu üzerinde paylaşılan veri kümelerine erişimi bulunur. Bu çalışanlar, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilere erişebilir ve bunları iş zekası analizleri için kullanabilirler. Bu, tüm ekibin uyum içinde ve akıllıca çalışmasına ve aynı bilgilerle yönlendirilmesine olanak tanır. 

Veri bulutunun kullanım örnekleri nelerdir?

Aşağıda bazı yaygın veri bulutu kullanım örnekleri verilmiştir.

Bulut merkezli uygulama geliştirme

Geliştiriciler, geliştirme yaşam döngüsünün tamamını bulut üzerinde gerçekleştirerek bulut temelli uygulamalar oluşturabilirler. Örneğin, kod yazar, veritabanlarını yönetir ve uygulamayı bulut temelli platformlarda test edip dağıtırlar. Veri bulutu, geliştiricilerin verileri ele almasını kolaylaştırarak geliştirme sürecini kolaylaştırır. Ayrıca uygulamaları verilerin daha yakınına koyar. Bu, büyük miktarlarda gerçek zamanlı veri akışı gerçekleştiren web uygulamaları için önemlidir.

Veri paylaşımı

Veri paylaşımı, çalışanlar arasındaki verimliliği ve iş birliğini iyileştirmek için önemlidir. Benzer şekilde, paylaşılan verilere erişim uygulama kullanıcıları ve ticari müşteriler için de önemlidir. Veri bulutu araçları, zamanında bilgi teslimine güvenen taraflar arasında sorunsuz veri hareketi temin eder. Veri bulutu, bilgileri bir silolu depolama alanından diğerine taşıyan birden çok birlikte çalışan veri depolama modülü gerektiren eski veri değişimi süreçlerinin yerine geçer.

İş analizi

Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri analiz için birleştirmek üzere veri bulutunu kullanabilir, bunun yanı sıra bunları bulut veritabanına yükleyebilirsiniz. İş analistleri, çeşitli veri kaynaklarından eyleme dönüştürülebilir öngörüler keşfetmek ve iş sonuçlarını iyileştirmek için veri bulutunu kullanır. Diğer yandan veri mühendisleri, iş analizi uygulamalarında birden çok standart dışı veri işlem hattı oluşturma zorluğunu çözerler. 

Yedekleme ve kurtarma

İşletmeler, etkili bir yedekleme ve kurtarma mekanizmasının, operasyonel devamlılığı temin etme sürecindeki önemini bilirler. Ancak, verilerin katlanarak büyümesi, farklı platformlardaki depo alanları arasında veri taşıma görevini son derece zor bir hale getirdi.

Bunun yerine, bir veri bulutu platformu görev açısından kritik tüm iş yüklerini ve yedek depolamayı bağlı altyapı dahilinde barındırarak daha iyi bir kurtarma seçeneği sunar. Kesintiler olduğu durumda yedek sistemlere güvenebilir ve verileri hızlıca kurtarabilirsiniz. Örneğin kuruluşlar, verileri şirket içi kaynaklardan Amazon Basit Depolama Hizmeti'ne (Amazon S3) yedeklemek için AWS DataSync'i kullanır. 

Veri bulutu nasıl çalışır?

Veri kaynakları ve veri mimarisi, bir veri bulutunun iki temel bileşenidir. Bulut veri platformları hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir.

Veri kaynakları

Veri kaynakları, işlenmemiş formdaki verilerden oluşan orijinal koleksiyonlardır. Veriler; e-posta, sosyal medya, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) günlükleri ve satış işlemleri gibi birden fazla alakasız kaynaktan gelebilir. 

Veri mimarisi

Veri mimarisi, buluttaki verileri kullanım amacına göre ayırmak ve düzenlemek için kullanabileceğiniz yöntemleri açıklar. Başlıca veri mimarilerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Veri gölü

Veri gölleri ham verileri depolar. Ham veriler; buluttan, şirket içi kaynaklardan veya uç bilgi işlem cihazlarından gelebilecek işlenmemiş bilgilerdir. 

Veri ambarı

Bir veri ambarı, belirli iş amaçlarına yönelik yapılandırılmış verileri depolar. Veri ambarları, iş zekası ve analizi için kolayca erişilebilir veriler sunar.

Veri gölü evi

Veri gölü evi, bir veri gölünün uygun maliyetini bir veri ambarının yapısal veri yönetimi yaklaşımıyla birleştirir. Kuruluşların iş zekası sorguları yürütmesine yardımcı olan makine öğrenimi ve veri analizi hizmetleri gibi özellikler de içerir. 

Veri ağı

Veri ağı, kuruluşunuzun veri analizini ölçeklendirmesine olanak tanıyan, merkezi olmayan bir veri deposudur. Veri ağı, veri yönetimi özelliklerini tek bir veri depolama alanı üzerinde yoğunlaştırmak yerine, veri sahipliğini ilgili iş alanlarına göre dağıtır. 

Bulut veri platformları

Bulut veri platformu, kuruluşların şirket içi depolama alanından çoklu bulut ortamlarına veri almasına yardımcı olur. Farklı veri mimarilerini kendi kendine yönetilen tek bir portal içinde entegre ederek işletmelerin yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin değerini en üst seviyeye çıkarmasına olanak tanır. Kuruluşunuz, birden çok veri aracı yönetmek yerine, işletme verilerini zahmetsiz şekilde yönetmek, idare etmek, analiz etmek ve güvenli hale getirmek için bir bulut veri platformu kullanabilir. 

Bir veri bulutunu uygulamanın zorlukları nelerdir?

Bir veri bulutu dijital dönüşümü desteklese de kuruluşunuz verileri bulut ortamına taşırken bazı engellerle karşılaşabilir. 

Veri alma seçenekleri

Kuruluşunuz şirket içi ortamdan bir veri bulutuna geçiş yapmak istiyorsa arasından seçim yapabileceğiniz pek çok seçenek vardır. Verileri; doğrudan bağlantı yoluyla, çevrimdışı olarak veya her ikisinin bir kombinasyonuyla aktarabilirsiniz. Soru, iş gereksinimleriniz için hangi yöntemin en uygun olduğudur.

AWS, verileri şirket içi ortamdan buluta taşımak için çeşitli yöntemler sunar. Örneğin, veri merkezleri şirket içi depolama alanlarını AWS Bulut'a genişletmek için AWS Dosya Ağ Geçidi'ni kullanır. 

Veri bütünlüğü

Kuruluşunuz, verileri veri bulutuna taşırken, veri bütünlüğünün bozulmadığından emin olmalıdır. Bu, BT ekibinin buluta taşınan her veri dosyasının orijinal kopyayla aynı meta verileri ve bilgileri içerdiğini doğrulamasını gerektirir. Bu, veri alımı sırasında meta verilerin korunması için özel programların yazılmasını gerektirebilir. 

Teknik uzmanlık

Verileri buluta taşımak için bulut faaliyet alanında veri yönetimi uzmanlığı gerekir. Şirketinizin mevcut BT ekiplerini eğitmek için ek kaynaklar ayırması veya verileri yeni bir platforma taşıması ve yönetmesi için bulut uzmanlarıyla birlikte çalışması gerekebilir. AWS Veri İşlem Hattı gibi destekleyici veri bulutu araçları, veri iş akışını otomatik olarak düzenleyerek kuruluşların geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olur. 

AWS, veri bulutu uygulamanızı nasıl destekleyebilir?

AWS, tüm veri bulutu ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan en kapsamlı hizmet seçeneklerini sunar. Hizmetlerimiz, her ölçekten kuruluşun ve sektörün verileri kullanarak işlerini dönüştürmesine olanak tanır. Veri İçin AWS, modern bir veri stratejisi oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm öngörülere ve en iyi uygulamalara erişmenize yardımcı olur.

Çeşitli kategorilerde Veri İçin AWS kaynaklarını keşfedin:

  • AWS, analiz için tüm veri analizi ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan en kapsamlı analiz hizmeti seçeneklerini sunar.
  • AWS, kurumsal sınıf ticari veritabanlarının onda biri maliyetine benzersiz performansa sahip ilişkisel veritabanları ve amaca yönelik olarak oluşturulan sekiz veritabanı sunar.
  • AWS, veri odaklı bir kültür oluşturmak için yaklaşım, kişiler, teknoloji ve sürecin bir kombinasyonu aracılığıyla verilerinizden nasıl daha fazla değer elde edebileceğinizi gösterir.
  • AWS, yapay zeka ve makine öğrenimi (AI/ML) için sizinle AI/ML yolculuğunuzda olduğunuz yerde buluşur. AWS, yaygın iş sorunlarını ele almanıza yardımcı olmak için Amazon SageMaker gibi yenilikçi hizmetler ve önceden eğitilmiş yapay zeka hizmetleri sunar.

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de veri bulutlarını kullanmaya başlayın.

Veri Bulutu için sonraki adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
Analiz hizmetlerine göz atın 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda oluşturmaya başlayın.

Oturum açın