AWS Quick Start - Getting Started Online Event
Registration Closed
AWS Quick Start - Getting Started Online Event

AWS tổ chức một hội thảo trực tuyến được thiết kế để giúp bạn học hỏi về nền tảng AWS, các phương pháp thực hành tốt nhất về cấu trúc cũng như các dịch vụ mới kéo dài nửa ngày.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để được tham dự nhiều buổi hội thảo, tương tác với các Chuyên gia kỹ thuật AWS cũng như tham gia thực hành theo các hội thảo chuyên đề thực hành có hướng dẫn.

Registration Closed

Live Events

1 giờ trưa - 5 giờ 30 phút chiều


Thời gian Chủ đề
1.00pm – 1.45pm

Các chiến lược tối ưu hóa chi phí bằng cách dùng AWS
Khi các tổ chức tăng mức tiếp nhận biện pháp kiểm soát và chi phí AWS, việc quản lý chi phí đã trở thành một phần cơ bản trên hành trình tiếp nhận thành công đám mây. AWS cung cấp cho các tổ chức tùy chọn mua hàng linh hoạt, chức năng chuyên sâu và danh mục công cụ không ngừng mở rộng để quản lý và tối ưu chi phí. Trong phiên này, chúng ta sẽ nhắc tới các yếu tố cơ bản về cách hiểu các nguyên tắc tối ưu hóa chi phí và việc sử dụng phiên bản dự trữ, cách tận dụng phương pháp thực hiện tốt nhất và cách theo dõi, giám sát và kiểm soát chi tiêu.

1.50pm – 2.35pm Tìm hiểu chi tiết về Amazon S3 và Amazon EC2
Amazon S3 và Amazon EC2 là các dịch vụ đầu tiên mà AWS ra mắt. Khi được quản lý hợp lý, bạn có thể biến dữ liệu thành tài sản chiến lược cho tổ chức của mình. Trong phiên này, bạn sẽ tìm hiểu về các lớp lưu trữ Amazon S3 khác nhau và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động. Chúng ta sẽ thảo luận về một số tính năng và công cụ S3 có thể giúp quản lý dung lượng lưu trữ và tự động hóa tác vụ ra sao. Amazon EC2 cung cấp nhiều lựa chọn loại phiên bản được tối ưu để xử lý khối lượng công việc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong phiên này, chúng tôi đưa ra thông tin tổng quan về nền tảng phiên bản Amazon EC2, các tính năng nền tảng quan trọng và khái niệm về phiên bản thuộc các đời khác nhau. Chúng tôi cũng nêu rõ các thực tiễn tốt nhất và chia sẻ mẹo hay về hiệu suất hoạt động để khai thác tối đa các phiên bản Amazon EC2 của bạn.
2.40pm – 3.25pm Phát triển các Dự án Dữ liệu lớn trên Đám mây AWS
Phiên hướng dẫn bắt đầu này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm hiểu những điều cần biết về cách bắt đầu ứng dụng dữ liệu lớn đầu tiên trên AWS. Thông tin trong phiên sẽ giúp bạn hiểu nhanh về Dữ liệu lớn và kiến trúc cơ sở, dữ liệu và các trường hợp có thể sử dụng. Phiên này sẽ giới thiệu cho bạn biết chi tiết về một số công nghệ quan trọng như Amazon Kinesis, Amazon EMR, AWS Glue và Amazon QuickSight. Chúng ta cũng sẽ xem một bản minh họa nhanh về cách xây dựng quy trình dữ liệu trên AWS để xử lý dữ liệu theo thời gian thực và trực quan hóa dữ liệu đó.
3.30pm – 4.15pm Bước đầu tiên để chạy ứng dụng bằng cách dùng Bộ chứa
Bộ chứa là một cách tiếp cận được các nhà phát triển ngày càng ưa dùng để đóng gói và triển khai ứng dụng. Bộ chứa là lựa chọn thực sự phù hợp để xử lý công việc, từ ứng dụng cũ, vi dịch vụ đến lượng công việc Machine Learning. Có thể kể đến một số lý do khiến cho bộ chứa được mọi người ưa dùng như: trọng lượng nhẹ, cung cấp các môi trường nhất quán, lưu động để dễ dàng chạy và thay đổi quy mô ứng dụng từ mọi nơi. Amazon Elastic Container Service (ECS) là một dịch vụ bộ chứa có quy mô rất linh hoạt, hiệu suất hoạt động cao, hỗ trợ các bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy ứng dụng trên các cụm phiên bản Amazon EC2 được quản lý. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong phiên hội thảo này để tìm hiểu về bộ chứa trên AWS, cách đưa các ứng dụng vào bộ chứa và triển khai ứng dụng qua Amazon ECS, Amazon EKS và cả với AWS Fargate.
4.20pm – 5.30pm

Hội thảo Qwiklabs có hướng dẫn: Triển khai ứng dụng IoT từ đầu đến cuối
Các dịch vụ AWS IoT cho phép bạn kết nối và quản lý hàng tỷ thiết bị một cách dễ dàng và bảo mật.
Trong phiên này, bạn sẽ kết nối các vật ảo bằng cách dùng AWS IoT, đăng tải thông điệp và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực bằng cách dùng ứng dụng web phi máy chủ, tận dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway và Amazon S3.

Lex Nguyen, Territory Manager, Vietnam, AWS

Lex Nguyen, Territory Manager, Vietnam, AWS

Hoang Nguyen, Solutions Architect, Vietnam, AWS

Hoang Nguyen, Solutions Architect, Vietnam, AWS

Bắt buộc phải có tài khoản Qwiklabs hiện hữu để được tham gia hội thảo chuyên đề trực tuyến. Hãy tạo tài khoản của bạn ngay!

Để cải thiện trải nghiệm của bạn trong hội thảo, bạn có thể xem các tài nguyên Theo yêu cầu này trước ngày diễn ra hội thảo

Registration Closed

Ready to start your AWS Cloud Journey?

Contact Us Today