โพสต์บน: Nov 30, 2016

คุณสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ R4 ซึ่งเป็นอินสแตนซ์ที่ปรับหน่วยความจำรุ่นใหม่ของ Amazon EC2 ได้แล้ว โดยมาพร้อมขนาดอินสแตนซ์ที่ใหญ่กว่า, ตัวประมวลผล Intel Broadwell ใหม่, ระบบเครือข่ายและประสิทธิภาพ EBS ที่มีการปรับปรุง และราคาต่อ GiB ของ RAM ที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R3 อินสแตนซ์ R4 เหมาะสำหรับปริมาณงานที่ใช้หน่วยความจำมากและไวต่อเวลาแฝง เช่น ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI), การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล, ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ, การแคชในหน่วยความจำระดับเว็บแบบกระจาย และแอปพลิเคชันที่ทำงานแบบเรียลไทม์ในการประมวลข้อมูล Big Data ที่ไม่มีโครงสร้าง

อินสแตนซ์ R4 มี vCPU สูงสุด 64 vCPU และหน่วยความจำ DDR4 488 GiB ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวประมวลผล Intel® Xeon® E5 Broadwell แบบ Dual Socket (2.3 GHz) R4 มีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุด 20 Gbps พร้อมเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพตาม Elastic Network Adapter (ENA) และปริมาณการประมวลผลไปยัง EBS โดยเฉพาะ 12 Gbps ลูกค้าที่ใช้เครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพบนอินสแตนซ์ R4 สามารถรับประโยชน์จากประสิทธิภาพเครือข่ายที่ปรับปรุงแล้วได้อย่างเหนือชั้น อินสแตนซ์ขนาดเล็กกว่า (r4.large, r4.xlarge, r4.2xlarge และ r4.4xlarge) จะมีปริมาณการประมวลผลของเครือข่ายสูงสุด 10 Gbps ขณะที่ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนปริมาณการใช้ได้สูงสุด 20 Gbps ในแต่ละเส้นทางบนอินสแตนซ์ R4 ที่ขนาดใหญ่ที่สุด (r4.16xlarge) อินสแตนซ์ R4 ทั้งหมดประสิทธิภาพกลุ่มข้อมูลต่อวินาทีสูง พร้อมเวลาแฝงต่ำที่สม่ำเสมอโดยใช้ ENA เราคาดว่าการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อจำนวนปริมาณงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลเป็นชุด ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ในหน่วยความจำ และการรวบรวมและวิเคราะห์จีโนม

อินสแตนซ์ R4 มีทั้งอินสแตนซ์แบบตามต้องการหรืออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวัน ยุโรป จีน เอเชียแปซิฟิก อเมริกาใต้ และ AWS GovCloud หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าราคา Amazon EC2 

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดไปที่ AWS Management Console, AWS Command Line Interface (CLI) และ AWS SDK