โพสต์บน: Mar 1, 2021

Amazon Web Services (AWS) ได้ประกาศเปิดตัวเอเชียแปซิฟิก (โอซาก้า) ให้เป็นรีเจี้ยน AWS มาตรฐาน ซึ่งขยายพื้นที่ให้บริการของโอซาก้าจากเดิมที่ออกแบบมาให้เป็นรีเจี้ยนท้องถิ่น จำนวน Availability Zone (AZ) ในเอเชียแปซิฟิก (โอซาก้า) กำลังเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสาม ในขณะที่กลุ่มการบริการก็ได้ขยายเพิ่มขึ้น และมีตัวเลือกราคาแบบใหม่ๆ ให้เลือก

การขยายรีเจี้ยนโอซาก้าเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของความคิดริเริ่มของเราที่มุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของประเทศ รีเจี้ยนเอเชียแปซิฟิก (โอซาก้า) ของ AWS ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการปรับขนาดได้เช่นเดียวกับรีเจี้ยน AWS อื่นๆ รีเจี้ยนนี้เป็นรีเจี้ยนอันดับที่เก้าของ AWS ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเข้าร่วมกับรีเจี้ยนที่มีอยู่ในปักกิ่ง ฮ่องกง มุมไบ หนิงเซี่ย โซล สิงคโปร์ ซิดนีย์ และโตเกียว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรีเจี้ยนใหม่นี้ โปรดไปที่ หน้ารีเจี้ยนเอเชียแปซิฟิก (โอซาก้า) ของ AWS สำหรับรายชื่อบริการของ AWS ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในรีเจี้ยนโอซาก้า โปรดไปที่ หน้าตารางรีเจี้ยนของ AWS ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสำหรับรีเจี้ยนนี้จะอยู่ในหน้ารายละเอียดสำหรับบริการของ AWS แต่ละบริการ