AWS Audit Manager

ตรวจสอบการใช้งาน AWS อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความซับซ้อนในการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ใช้การประเมินแหล่งข้อมูล 33,500 รายการเป็นเวลา 60 วัน

ด้วย AWS Free Tier

ทำงานอย่างไร

ใช้ AWS Audit Manager เพื่อจับคู่ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อบังคับกับข้อมูลการใช้งาน AWS ด้วยเฟรมเวิร์กที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง รวมถึงการรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ

แผนภาพแสดงวิธี Audit Manager ตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อสร้างรายงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบแบบสร้างโดยอัตโนมัติ

กรณีการใช้งาน

เปลี่ยนจากการรวบรวมหลักฐานด้วยตนเองเป็นการรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ

หลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรวมรวม ตรวจสอบ และจัดการหลักฐานด้วยการรวบรวมหลักฐานอัตโนมัติ

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด

รวบรวมหลักฐาน ติดตามสภาวะด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ และลดความเสี่ยงในเชิงรุกโดยอัตโนมัติด้วยการปรับแต่งการควบคุมโดยละเอียด

ปรับใช้การประเมินความเสี่ยงภายใน

ปรับแต่งเฟรมเวิร์กแบบสร้างล่วงหน้าโดยเริ่มจากศูนย์ จากนั้นเปิดใช้งานการประเมินเพื่อรวบรวมหลักฐานโดยอัตโนมัติ

วิธีเริ่มต้น

สำรวจ Audit Manager

อัปโหลดหลักฐานด้วยตนเองสำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด

เรียนรู้วิธีตรวจสอบการประเมินที่ใช้งาน

ดูข้อมูลการวิเคราะห์และค้นหาหลักฐานที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการใช้บริการ AWS ของคุณ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม