ราคา AWS Billing Conductor

เมื่อใช้ AWS Billing Conductor (ABC) คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะบัญชีที่อยู่ในกลุ่มการเรียกเก็บเงินเท่านั้น AWS Billing Conductor ใช้โมเดลราคาตามระดับบัญชีสำหรับบัญชีทั้งหมดที่กำหนดให้กับกลุ่มการเรียกเก็บเงิน ABC จํานวนทรัพยากรที่เรียกใช้ในบัญชีของคุณจะไม่ส่งผลต่อค่าบริการ ABC ของคุณ

 

มิติข้อมูลที่เรียกเก็บเงินได้

คุณชําระค่าบริการสําหรับบัญชีที่คุณวางไว้ภายในกลุ่มการเรียกเก็บเงิน บัญชีใดๆ ที่เพิ่มในช่วงกลางเดือนจะถูกคิดตามสัดส่วน จำนวนทรัพยากรที่ทำงานอยู่ในบัญชีที่กำหนด (และการโต้ตอบกับทรัพยากรอื่นๆ ที่ทำงานอยู่) จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าบริการของ AWS Billing Conductor

ข้อมูลสรุปการทดลองใช้ฟรี

คุณสามารถใช้ AWS Billing Conductor ได้ฟรีในช่วง 62 วันแรก หลังจากนั้น 500 บัญชีแรกที่คุณกำหนดให้กับกลุ่มการเรียกเก็บเงิน ABC จะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือนที่ 8.25 USD ต่อบัญชี ส่วน 1,500 บัญชีถัดไปจะถูกเรียกเก็บเงินที่ 6.75 USD และบัญชีทั้งหมดที่เกิน 2,000 บัญชีจะถูกเรียกเก็บเงินที่ 5.25 USD

ตัวอย่างราคา

ลองพิจารณาบัญชีการจัดการที่มีผู้เช่าหลายรายที่จัดการโดยลูกค้าองค์กรซึ่งทดลองใช้ AWS Billing Conductor ฟรีหมดแล้ว ลูกค้าองค์กรมีลูกค้าภายนอกที่ต้องการเรียกเก็บเงินในอัตราสาธารณะ โดยไม่คำนึงถึง Reserved Instance หรือ Savings Plans ที่ตนเองซื้อไว้ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าองค์กรจึงวางบัญชีลูกค้าภายนอก 3 บัญชีไว้ในกลุ่มการเรียกเก็บเงิน โดยคำนวณค่าบริการ AWS ใหม่เป็นมูลค่า 140,700.12 USD

ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 24.75 USD; 0.018% ของค่าใช้จ่ายที่คํานวณใหม่: (3 บัญชี * 8.25 USD ต่อบัญชี = 24.75 USD)

ลองพิจารณาบัญชีการจัดการที่มีผู้เช่าหลายรายที่จัดการโดยผู้ให้บริการโซลูชัน AWS ซึ่งทดลองใช้ AWS Billing Conductor ฟรีหมดแล้ว ผู้ให้บริการโซลูชันวางบัญชีสมาชิกทั้งหมด 1,400 บัญชีไว้ในกลุ่มการเรียกเก็บเงินของตนเอง เนื่องจากลูกค้าปลายทางแต่ละรายต้องการเห็นในอัตราที่ตนเองได้เจรจากับผู้ให้บริการโซลูชัน (เช่น ส่วนลด 2% จากราคา AWS ตามความต้องการสำหรับบริการทั้งหมด) จํานวนค่าบริการ AWS ทั้งหมดที่คำนวณใหม่คือ 2,346,053 USD

ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 10,200 USD หรือ 0.435% ของค่าใช้จ่ายที่คํานวณใหม่: (500 บัญชี * 8.25 USD ต่อบัญชี [4,125 USD] + 900 บัญชี * 6.75 USD ต่อบัญชี [6,075 USD] = 10,200 USD)