การบริหารจัดการด้านการเงินบนระบบคลาวด์ด้วย AWS

ปฏิรูปธุรกิจของคุณด้วยความโปร่งใส การควบคุม การพยากรณ์ และการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

ทำไมต้องเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินบนระบบคลาวด์ด้วย AWS

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ (เช่น ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริง) เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร และเสียค่าใช้จ่ายด้านไอทีเท่าที่คุณใช้งาน นอกจากนี้ การประหยัดต่อขนาดยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายผันแปรถูกกว่าการดำเนินการด้วยตัวคุณเองอย่างมากอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นมาจากระบบคลาวด์ หรือเพิ่งจะเริ่มย้ายมายังระบบคลาวด์ AWS ก็มีชุดโซลูชันที่จะช่วยให้คุณจัดการและปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมได้

ในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นนี้ ธุรกิจและองค์กรจำนวนมากต่างประสบปัญหาการหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน งบประมาณ รวมถึงรายได้ AWS มีชุดโซลูชันที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการและปรับค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบไปด้วยบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรในการจัดการและติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งาน เพิ่มการควบคุมผ่าน Consolidated Billing และสิทธิ์การเข้าถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนผ่านการจัดทำงบประมาณและการพยากรณ์ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการปรับราคาให้เหมาะสม 

พื้นที่โซลูชันการจัดการทางการเงินบนระบบคลาวด์

ในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เพียงพอนั้น คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานของคุณอย่างครบถ้วนและเกือบจะเรียลไทม์ AWS มอบเครื่องมือในการจัดระเบียบทรัพยากรตามความต้องการของคุณ แสดงภาพและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานภายในหน้าจอเดียว รวมถึงปฏิเสธการชำระเงินไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง (เช่น แผนก โปรเจกต์ ผลิตภัณฑ์) แทนที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง คุณสามารถให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ที่มีประโยชน์ต่อทีมวิศวกรรม แอปพลิเคชัน และธุรกิจของคุณได้ ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยละเอียดที่จัดสรรได้นี้ช่วยให้ทีมสามารถดูรายละเอียดเพื่อรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของตนเองได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้นำธุรกิจและองค์กรจำเป็นต้องมีวิธีการที่เรียบง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงินของ AWS ซึ่งประกอบด้วยสรุปค่าใช้จ่าย ข้อมูลแยกย่อยของค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่วนลดและเครดิต ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรวมใบเรียกเก็บเงินของคุณและใช้ประโยชน์จากส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากโดยยึดตามการใช้งานรวมระหว่างใบเรียกเก็บเงินหลายใบได้ นอกจากนี้ ผู้นำยังจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในตัวเพื่อให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย การกำกับดูแล และการรักษาความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง AWS ช่วยให้องค์กรรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับการควบคุมได้โดยการอนุญาตให้องค์กรสามารถกำกับดูแลสิทธิ์ของผู้ใช้ระดับแยกย่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ธุรกิจและองค์กรจำเป็นต้องวางแผนและกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบนระบบคลาวด์สำหรับโปรเจกต์ การใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย การถือกำเนิดของระบบคลาวด์ทำให้ทีมต่างๆ สามารถรับและยกเลิกการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีมในการอนุมัติ จัดหา และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน แต่องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการใหม่ในการพยากรณ์และจัดทำงบประมาณแบบไดนามิกเพื่อใช้งานระบบที่มีความยืดหยุ่นนี้ AWS ให้ผลการพยากรณ์ตามประวัติค่าใช้จ่ายและการใช้งานของคุณ และช่วยให้คุณกำหนดขีดจำกัดงบประมาณและการแจ้งเตือนได้ คุณจึงทราบได้เสมอเมื่อระบบพยากรณ์ว่าค่าใช้จ่ายและการใช้งานจะถึงหรือเกินขีดจำกัดดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการใช้งานการเหมาจ่ายและ/หรือเป้าหมายการครอบคลุมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและ Savings Plans ของคุณ รวมถึงติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อใช้ AWS ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับการใช้จ่ายของคุณให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง โมเดลราคาและทรัพยากรของ AWS มีให้คุณเลือกได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดทั้งด้านประสิทธิภาพและความคุ้มกับค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับได้ตามความจำเป็น ในการประเมินบริการของ AWS สำหรับความต้องการด้านสถาปัตยกรรมและธุรกิจของคุณ คุณสามารถเลือกจากองค์ประกอบที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ระบบปฏิบัติการ, ประเภทอินสแตนซ์, Availability Zone และตัวเลือกในการซื้อ AWS ให้คำแนะนำในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการประเมิน คุณจึงสามารถเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับโมเดลราคา (สูงสุด 72% สำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและ Savings Plans และสูงสุด 90% สำหรับอินสแตนซ์สปอต) โดยอิงตามรูปแบบการใช้งานของคุณ คุณจึงลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องลดประสิทธิภาพด้านปริมาณงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เซสชั่น CFM ที่โดดเด่น

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยความโปร่งใสด้านต้นทุน การควบคุม การคาดการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปรับปรุงการรายงานค่าใช้จ่ายของ AWS ของคุณ

รับมุมมองหน้าต่างเดียวของข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งาน AWS รวมถึงสร้างการส่งออกข้อมูลและแดชบอร์ดสำหรับเพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

มีอะไรใหม่เกี่ยวกับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมของ AWS

พัฒนากลยุทธ์การปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมแบบองค์รวมและดำเนินงานอย่างคุ้มค่า ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงเอาไว้

เรียนรู้เพิ่มเติม

การรายงานค่าใช้จ่ายเชิงโต้ตอบด้วย Amazon QuickSight

เปลี่ยนรายงานค่าใช้จ่ายและการใช้งาน AWS ของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งพร้อมแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายและการใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการด้านการจัดการการเงินของ AWS Cloud

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดระเบียบและติดตามค่าใช้จ่ายและการใช้งาน เพิ่มการควบคุมผ่าน Consolidated Billing และสิทธิ์การเข้าถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนผ่านการจัดทำงบประมาณและการพยากรณ์ หรือลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่าเดิมด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการปรับราคาให้เหมาะสม คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ ของเราเพื่อลดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินของ AWS ของคุณได้ 

กรณีการใช้งาน ความสามารถ ทรัพยากรของ AWS
จัดระเบียบ สร้างกลยุทธ์การจัดสรรต้นทุนที่สอดคล้องกับแนวคิดทางธุรกิจของคุณ AWS Billing Conductorแท็กการจัดสรรต้นทุนของ AWS | AWS Cost Categories
รายงาน สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายบนระบบคลาวด์ของคุณด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยละเอียดที่จัดสรรได้ AWS Cost Explorer | รายงานค่าใช้จ่ายและการใช้งานของ AWS | AWS Application Cost Profiler
เข้าถึง ติดตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั่วทั้งองค์กรในมุมมองแบบรวม AWS Consolidated Billing | การจัดการคำสั่งซื้อของ AWS | เครดิต AWS
ควบคุม สร้างกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพด้วยขอบเขตที่เหมาะสมในตัว AWS Cost Anomaly Detection | AWS Identity and Access Management AWS Organizations | AWS Control Tower | AWS Service Catalog
พยากรณ์ ประมาณค่าการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายของคุณด้วยแดชบอร์ดการพยากรณ์ที่คุณสร้าง Cost Explorer ของ AWS (บริการตนเอง) | งบประมาณของ AWS (อิงเหตุการณ์)
จัดทำงบประมาณ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของคุณด้วยขีดจำกัดงบประมาณแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ งบประมาณของ AWS การดำเนินการกับงบประมาณของ AWS AWS Service Catalog
ซื้อ ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีและส่วนลดทางโปรแกรมที่อิงตามรูปแบบและความต้องการด้านปริมาณงานของคุณ AWS Free Tier | AWS Reserved Instance | AWS Savings Plans | AWS Spot InstancesAmazon DynamoDB แบบตามความต้องการ
ความยืดหยุ่น ปรับขนาดและกำหนดเวลาบริการของคุณตามรูปแบบและความต้องการด้านการใช้งานที่คาดหวัง เครื่องมือจัดตารางอินสแตนซ์ของ AWSการหยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อของ Amazon Redshift | การปรับขนาดอัตโนมัติ EC2 | AWS Trusted Advisor
กำหนดขนาดให้เหมาะสม ปรับขนาดการจัดสรรบริการของคุณให้ตรงกับความต้องการด้านปริมาณงานตามจริง คำแนะนำการปรับขนาด AWS Cost Explorer ที่เหมาะสม | AWS Compute Optimizer | การปรับขนาด Amazon RedshiftAmazon S3 Intelligent Tiering
ตรวจสอบ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสด้านการปรับใช้ทรัพยากรและการปรับต้นทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

AWS Cost Explorer

สิ่งสำคัญ 4 ประการที่คุณต้องรู้