การจัดการทางการเงินบนระบบคลาวด์ด้วย AWS

ปฏิรูปธุรกิจของคุณด้วยความโปร่งใส การควบคุม การพยากรณ์ และการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ (เช่น ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริง) เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร และเสียค่าใช้จ่ายด้านไอทีเท่าที่คุณใช้งาน นอกจากนี้ การประหยัดต่อขนาดยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายผันแปรถูกกว่าการดำเนินการด้วยตัวคุณเองอย่างมากอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นมาจากระบบคลาวด์ หรือเพิ่งจะเริ่มย้ายมายังระบบคลาวด์ AWS ก็มีชุดโซลูชันที่จะช่วยให้คุณจัดการและปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมได้

ในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นนี้ ธุรกิจและองค์กรจำนวนมากต่างประสบปัญหาการหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน งบประมาณ รวมถึงรายได้ AWS มีชุดโซลูชันที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการและปรับค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบไปด้วยบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรในการจัดการและติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งาน เพิ่มการควบคุมผ่าน Consolidated Billing และสิทธิ์การเข้าถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนผ่านการจัดทำงบประมาณและการพยากรณ์ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการปรับราคาให้เหมาะสม หากต้องการเรียนรู้วิธีการปรับให้เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน โปรดไปที่หน้าการปรับต้นทุนให้เหมาะสม

โซลูชันการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของ AWS

จัดระเบียบและรายงานค่าใช้จ่ายและการใช้งานตามวิธีการที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เพียงพอนั้น คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานของคุณอย่างครบถ้วนและเกือบจะเรียลไทม์ AWS มอบเครื่องมือในการจัดระเบียบทรัพยากรตามความต้องการของคุณ แสดงภาพและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานภายในหน้าจอเดียว รวมถึงปฏิเสธการชำระเงินไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง (เช่น แผนก โปรเจกต์ ผลิตภัณฑ์) แทนที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายจากส่วนกลาง คุณสามารถให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ที่มีประโยชน์ต่อทีมวิศวกรรม แอปพลิเคชัน และธุรกิจของคุณได้ ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยละเอียดที่จัดสรรได้นี้ช่วยให้ทีมสามารถดูรายละเอียดเพื่อรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของตนเองได้

จัดการการเรียกเก็บเงินและควบคุมค่าใช้จ่าย

ผู้นำธุรกิจและองค์กรจำเป็นต้องมีวิธีการที่เรียบง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงินของ AWS ซึ่งประกอบด้วยสรุปค่าใช้จ่าย ข้อมูลแยกย่อยของค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงส่วนลดและเครดิต ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรวมใบเรียกเก็บเงินของคุณและใช้ประโยชน์จากส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากโดยยึดตามการใช้งานรวมระหว่างใบเรียกเก็บเงินหลายใบได้ นอกจากนี้ ผู้นำยังจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในตัวเพื่อให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย การกำกับดูแล และการรักษาความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง AWS ช่วยให้องค์กรรักษาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับการควบคุมได้โดยการอนุญาตให้องค์กรสามารถกำกับดูแลสิทธิ์ของผู้ใช้ระดับแยกย่อย

การวางแผนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการพยากรณ์และการจัดทำงบประมาณที่ยืดหยุ่น

ธุรกิจและองค์กรจำเป็นต้องวางแผนและกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบนระบบคลาวด์สำหรับโปรเจกต์ การใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย การถือกำเนิดของระบบคลาวด์ทำให้ทีมต่างๆ สามารถรับและยกเลิกการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีมในการอนุมัติ จัดหา และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน แต่องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการใหม่ในการพยากรณ์และจัดทำงบประมาณแบบไดนามิกเพื่อใช้งานระบบที่มีความยืดหยุ่นนี้ AWS ให้ผลการพยากรณ์ตามประวัติค่าใช้จ่ายและการใช้งานของคุณ และช่วยให้คุณกำหนดขีดจำกัดงบประมาณและการแจ้งเตือนได้ คุณจึงทราบได้เสมอเมื่อระบบพยากรณ์ว่าค่าใช้จ่ายและการใช้งานจะถึงหรือเกินขีดจำกัดดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการใช้งานการเหมาจ่ายและ/หรือเป้าหมายการครอบคลุมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและ Savings Plans ของคุณ รวมถึงติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้

ปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากรและราคา

เมื่อใช้ AWS ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับการใช้จ่ายของคุณให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง โมเดลราคาและทรัพยากรของ AWS มีให้คุณเลือกได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดทั้งด้านประสิทธิภาพและความคุ้มกับค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับได้ตามความจำเป็น ในการประเมินบริการของ AWS สำหรับความต้องการด้านสถาปัตยกรรมและธุรกิจของคุณ คุณสามารถเลือกจากองค์ประกอบที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ระบบปฏิบัติการ, ประเภทอินสแตนซ์, Availability Zone และตัวเลือกในการซื้อ AWS ให้คำแนะนำในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการประเมิน คุณจึงสามารถเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับโมเดลราคา (สูงสุด 72% สำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและ Savings Plans และสูงสุด 90% สำหรับอินสแตนซ์ Spot) โดยอิงตามรูปแบบการใช้งานของคุณ คุณจึงลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องลดประสิทธิภาพด้านปริมาณงาน

บริการด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของ AWS

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดระเบียบและติดตามค่าใช้จ่ายและการใช้งาน เพิ่มการควบคุมผ่าน Consolidated Billing และสิทธิ์การเข้าถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนผ่านการจัดทำงบประมาณและการพยากรณ์ หรือลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำกว่าเดิมด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการปรับราคาให้เหมาะสม คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ ของเราเพื่อลดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินของ AWS ของคุณได้ 

กรณีการใช้งาน ความสามารถ ทรัพยากรของ AWS
จัดระเบียบ วางรากฐานการจัดสรรต้นทุนและการกำกับดูแลโดยใช้กลยุทธ์การติดแท็กของคุณเอง แท็กการจัดสรรต้นทุนของ AWS | Cost Categories ของ AWS
รายงาน สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายบนระบบคลาวด์ของคุณด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยละเอียดที่จัดสรรได้ AWS Cost Explorer | รายงานค่าใช้จ่ายและการใช้งานของ AWS | AWS Application Cost Profiler
เข้าถึง ติดตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั่วทั้งองค์กรในมุมมองแบบรวม AWS Consolidated Billing | การจัดการคำสั่งซื้อของ AWS | เครดิต AWS
ควบคุม สร้างกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพด้วยขอบเขตที่เหมาะสมในตัว AWS Cost Anomaly Detection | AWS Identity and Access Management AWS Organizations | AWS Control Tower | AWS Service Catalog
พยากรณ์ ประมาณค่าการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายของคุณด้วยแดชบอร์ดการพยากรณ์ที่คุณสร้าง Cost Explorer ของ AWS (บริการตนเอง) | งบประมาณของ AWS (อิงเหตุการณ์)
จัดทำงบประมาณ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายของคุณด้วยขีดจำกัดงบประมาณแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ งบประมาณของ AWS การดำเนินการกับงบประมาณของ AWS AWS Service Catalog
ซื้อ ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีและส่วนลดทางโปรแกรมที่อิงตามรูปแบบและความต้องการด้านปริมาณงานของคุณ AWS Free Tier | อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ AWS | AWS Savings Plans | อินสแตนซ์ Spot ของ AWS | Amazon DynamoDB ตามความต้องการ
ความยืดหยุ่น ปรับขนาดและกำหนดเวลาบริการของคุณตามรูปแบบและความต้องการด้านการใช้งานที่คาดหวัง AWS Instance Scheduler การหยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อของ Amazon Redshift | EC2 Auto Scaling | AWS Trusted Advisor
กำหนดขนาดให้เหมาะสม ปรับขนาดการจัดสรรบริการของคุณให้ตรงกับความต้องการด้านปริมาณงานตามจริง คำแนะนำในการกำหนดขนาดให้เหมาะสมของ Cost Explorer ของ AWS | AWS Compute Optimizer | การปรับขนาดของ Amazon RedshiftAmazon S3 Intelligent Tiering
ตรวจสอบ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสด้านการปรับใช้ทรัพยากรและการปรับต้นทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

Cost Explorer ของ AWS

สำรวจทรัพยากรเด่นต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นปรับต้นทุนและความจุของ AWS ของคุณให้เหมาะสม คุณยังสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดยิ่งขึ้นได้ที่ หน้าการปรับต้นทุนให้เหมาะสม 

งานนำเสนอ

การควบคุมการเรียกเก็บเงินและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

เหล่าผู้นำองค์กรต้องการ “ปล่อยให้ผู้สร้างได้สร้าง” โดยที่ไม่ต้องตกใจกับค่าใช้จ่าย AWS มอบเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรวมการเรียกเก็บเงิน สร้างการควบคุมสิทธิ์การใช้งาน และกำหนดมุมมองแบบรวมของค่าใช้จ่ายของคุณตามบัญชีสมาชิก (ที่เชื่อมโยง)

รับชมเลย »
เก้าวิธีการลดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินของ AWS ของคุณ

AWS นำเสนอชุดบริการที่หลากหลายที่จะช่วยคุณปรับการใช้จ่ายให้เหมาะสมตามปริมาณงานและรูปแบบการใช้งาน ดูการเสวนาด้านเทคโนโลยีนี้เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนที่ใช้ได้จริงเก้าข้อในการลดค่าใช้จ่ายของ AWS ของคุณ

รับชมเลย »
ขอแนะนำ Savings Plans สำหรับการประมวลผลของ AWS

Savings Plans เป็นโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยประหยัดได้สูงสุด 72% ในการใช้การประมวลผลของ AWS ของคุณ เข้าร่วมการเสวนาด้านเทคโนโลยีนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งาน Savings Plans ด้วย Cost Explorer ของ AWS

รับชมเลย »

บล็อก

เริ่มต้นใช้งานการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของ AWS

บล็อกแชนเนลนี้ไฮไลต์ประกาศด้านบริการและคุณสมบัติ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งานจริงเกี่ยวกับวิธีการรายงาน ควบคุม วางแผน และปรับค่าใช้จ่ายและการใช้งานของ AWS ของคุณให้เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม »
10 สิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ AWS

ตัวเลือกบริการและราคาที่หลากหลายของ AWS มีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างได้ผล โดยที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพและความจุให้อยู่ในระดับที่ธุรกิจของคุณต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติม »
Unit Metric - มาตรฐานการทดสอบของการวางแผนและการประเมินด้านไอทีของคุณ

เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการมองเห็นและการปรับการใช้จ่ายบนระบบคลาวด์ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และใช้ข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณได้ในซีรีส์บล็อกนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

โปรแกรมพิเศษของรัฐบาลกลาง

Paycheck Protection Program

เงินกู้ SBA ที่ช่วยให้ธุรกิจยังคงสามารถว่าจ้างแรงงานของตนได้ต่อไปในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัส (โควิด-19)

เรียนรู้เพิ่มเติม »
Economic Injury Disaster Loan Emergency Advance

เงินกู้นี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาชั่วคราวอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนเงินสูงสุด 10,000 USD

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Cloud Economics

คุณค่าของระบบคลาวด์ครอบคลุมเกินกว่าเพียงการลดค่าใช้จ่าย ทำความเข้าใจ สร้าง และทำให้คุณค่าของธุรกิจเป็นจริงด้วย AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

AWS Executive Insights

มุมมองเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมระบบคลาวด์และการเปลี่ยนแปลงผ่านวัฒนธรรม ความสามารถ และความเป็นผู้นำ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การจัดการและการควบคุมดูแล

เปิดใช้ จัดเตรียม และทำให้สภาพแวดล้อมของคุณมีทั้งความคล่องตัวทางธุรกิจและการควบคุมดูแล

เรียนรู้เพิ่มเติม »