การตรวจจับสิ่งผิดปกติของต้นทุนของ AWS

การตรวจจับความผิดปกติของต้นทุนอัตโนมัติและการวิเคราะห์สาเหตุ

การตั้งค่า 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินความผิดปกติของการใช้จ่ายสำหรับบริการของ AWS แต่ละรายการ บัญชีสมาชิก แท็กการจัดสรรต้นทุน หรือหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

เจาะลึกลงไปเพื่อทำความเข้าใจตัวผลักดันต้นทุนของคุณให้ดีขึ้นโดยพิจารณาจากรูปแบบที่คำนึงตามฤดูกาล (เช่น รายสัปดาห์) เพื่อลดผลบวกปลอมให้เหลือน้อยสุด

กำหนดเกณฑ์ความผิดปกติที่กำหนดเองและรับการแจ้งเตือน ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์

แสดงภาพแนวโน้มต้นทุนรายวันอย่างรวดเร็วใน AWS Cost Explorer กรองต้นทุนที่สำคัญที่สุดโดยอัตโนมัติ

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและปรับปรุงการควบคุมโดยไม่ทำให้นวัตกรรมช้าลงด้วย AWS Cost Anomaly Detection AWS Cost Anomaly Detection ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูง เพื่อระบุการใช้จ่ายที่ผิดปกติและสาเหตุที่แท้จริง คุณจึงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสามขั้นตอนง่ายๆ คุณสามารถสร้างการตรวจสอบตามบริบทของคุณเอง และรับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการใช้จ่ายผิดปกติ ให้ผู้สร้างสร้างและอนุญาตให้ AWS Cost Anomaly Detection ตรวจสอบการใช้จ่ายของคุณและลดความเสี่ยงในการถูกเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

เริ่มต้นใช้งานโดยการสร้าง AWS Cost Anomaly Detection ผ่าน AWS Cost Explorer API หรือโดยตรงใน Cost Management Console เมื่อคุณตั้งค่าการตรวจสอบและการแจ้งเตือนแล้ว AWS จะแจ้งให้คุณทราบด้วยการแจ้งเตือนแยกรายการหรือสรุปรายวันหรือรายสัปดาห์ผ่าน Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) หรืออีเมล และคุณยังสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของคุณเองได้ใน AWS Cost Explorer อีกด้วย

วิธีทำงาน

ประโยชน์

ง่ายๆ เหมือนนับ 1-2-3

การตั้งค่า 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินความผิดปกติของการใช้จ่ายสำหรับบริการของ AWS แต่ละรายการ บัญชีสมาชิก แท็กการจัดสรรต้นทุน หรือหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอัตโนมัติ

ประหยัดเวลาในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติโดยรับการวิเคราะห์สาเหตุโดยอัตโนมัติ ระบุปัจจัยผลักดันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ประเภทการใช้งาน (เช่น ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล) บริการของ AWS, รีเจี้ยน และบัญชีสมาชิก

ลดการถูกเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิดด้วยการแจ้งเตือน

รับแจ้งความผิดปกติของการใช้จ่ายผ่านการแจ้งเตือนการตรวจจับอัตโนมัติทางอีเมลหรือ Amazon SNS ตามความถี่ที่คุณเลือก (การแจ้งเตือนแยกรายการ สรุปรายวัน หรือสรุปรายสัปดาห์) ด้วยหัวข้อ Amazon SNS คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องทาง Slack หรือห้องสนทนาของ Amazon Chime เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาการแจ้งเตือนได้ทันท่วงที

วิธีทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน AWS Cost Anomaly Detection ได้ง่ายๆ คุณจะต้องกำหนดกลุ่มการใช้จ่ายที่คุณต้องการประเมิน เช่น บริการ AWS แต่ละรายการ บัญชีสมาชิก แท็กการจัดสรรต้นทุน หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ Anomaly Detection จะกำหนดเกณฑ์ในแต่ละวันโดยอัตโนมัติโดยปรับตามการเติบโตที่เกิดขึ้นเองและแนวโน้มตามฤดูกาล (เช่น การใช้งานที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ หรือการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน)

ขั้นตอนที่ 1: สร้างการตรวจสอบต้นทุน

กระบวนการสร้างการตรวจสอบต้นทุนช่วยให้คุณสร้างกลุ่มการใช้จ่ายและประเมินความผิดปกติของการใช้จ่ายในระดับความละเอียดที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น บัญชีที่เชื่อมโยงแต่ละบัญชี ค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ หรือแท็กการจัดสรรต้นทุนแต่ละรายการ

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสมัครรับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณสร้างการตรวจสอบต้นทุนแล้ว คุณสามารถเลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้โดยการตั้งค่าเกณฑ์ดอลลาร์ (เช่น แจ้งเตือนเฉพาะความผิดปกติที่มีผลกระทบมากกว่า 1,000 USD) คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดความผิดปกติ (เช่น เปอร์เซ็นต์หรือค่าเงินที่เพิ่มขึ้น) เนื่องจาก Anomaly Detection จะดำเนินการนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติและจะปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป

ขั้นตอนที่ 3: เสร็จเรียบร้อย

เมื่อสร้างการตรวจสอบต้นทุนและสมัครรับการแจ้งเตือนแล้ว คุณก็พร้อมแล้ว! Anomaly Detection จะเริ่มทำงานภายใน 24 ชั่วโมง และคุณจะได้รับแจ้งเตือนหากมีความผิดปกติตรงตามเกณฑ์การแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถไปที่แดชบอร์ด Anomaly Detection เพื่อตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความผิดปกติที่ตรวจพบซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การแจ้งเตือนของคุณ

กรณีการใช้งาน

ลดการถูกเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด

รับแจ้งความผิดปกติของการใช้จ่ายผ่านการแจ้งเตือนการตรวจจับอัตโนมัติทางอีเมลหรือ Amazon SNS ตามความถี่ที่คุณเลือก ด้วยหัวข้อ Amazon SNS คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องทาง Slack หรือห้องสนทนาของ Amazon Chime เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาการแจ้งเตือนได้ทันท่วงที

ตั้งค่าสมัครรับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณสร้างการตรวจสอบต้นทุนแล้ว คุณสามารถเลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้โดยการตั้งค่าเกณฑ์ดอลลาร์ (เช่น แจ้งเตือนเฉพาะความผิดปกติที่มีผลกระทบมากกว่า 1,000 USD) คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดความผิดปกติ (เช่น เปอร์เซ็นต์หรือค่าเงินที่เพิ่มขึ้น) เนื่องจาก Anomaly Detection จะดำเนินการนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติและจะปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป

รับการแจ้งเตือน

เมื่อสร้างการตรวจสอบต้นทุนและสมัครรับการแจ้งเตือนแล้ว คุณก็พร้อมแล้ว! Anomaly Detection จะเริ่มทำงานภายใน 24 ชั่วโมง และคุณจะได้รับแจ้งเตือนหากมีความผิดปกติตรงตามเกณฑ์การแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถไปที่แดชบอร์ด Anomaly Detection เพื่อตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความผิดปกติที่ตรวจพบซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การแจ้งเตือนของคุณ

4 สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้

วิดีโอ
วิธีการออกแบบกลยุทธ์การจัดสรรต้นทุนบน AWS ของคุณ
เรียนรู้ว่าการจัดสรรต้นทุนช่วยนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพไปใช้กับอะไรได้บ้าง เพราะอะไร และทำได้อย่างไร
ดูวิดีโอ ›
บล็อก
ชุดบล็อกการควบคุมต้นทุน: วิธีจัดการกับการปรับต้นทุนอย่างรุนแรง
อ่านชุดบล็อกของเราเพื่อค้นหาวิธีระบุ แก้ไข และป้องกันการปรับต้นทุนอย่างรุนแรง
อ่านบล็อก ›
อินโฟกราฟิก
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับการปรับต้นทุนให้เหมาะสม
ดูเกี่ยวกับการปรับต้นทุนทั่วไปให้เหมาะสม ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการใช้จ่ายกับระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจ
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ›
บล็อก
คู่มือการย้ายไปยังระบบคลาวด์สำหรับฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการ
เรียนรู้ว่าฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดต้นทุนและนวัตกรรมในเส้นทางการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของตนได้อย่างไร
อ่านบล็อก ›

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งานวันนี้

รับการแจ้งเตือนความผิดปกติด้านการใช้จ่ายและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผ่านแมชชีนเลิร์นนิ่ง

ลองตรวจสอบดู »

เรียนรู้การทำงาน

ค้นพบว่า AWS Cost Anomaly Detection สามารถช่วยคุณตรวจจับการใช้จ่ายที่ผิดปกติได้อย่างไร

สำรวจคู่มือการใช้งาน »

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งาน AWS Cost Anomaly Detection ด้วยบทแนะนำวิธีใช้ของเรา

เริ่มต้นใช้งาน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม