AWS Compute Optimizer

ดูคำแนะนำการใช้ทรัพยากร AWS อย่างเหมาะสม

ปรับขนาดเวิร์กโหลดด้วยปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์จากแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อลดต้นทุนสูงสุดมากถึง 25%

แก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพโดยปรับใช้คำแนะนำที่ระบุถึงทรัพยากรที่ไม่ได้รับการจัดสรร

เพิ่มการประหยัดแนะนำและการมองเห็นในการใช้งานหน่วยความจำโดยเปิดใช้งานตัวชี้วัด Amazon CloudWatch

ทำงานอย่างไร

AWS Compute Optimizer ช่วยคุณเลี่ยงการจัดเตรียมทรัพยากร AWS ทั้งสามประเภทที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งได้แก่ ประเภทอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), โวลุ่ม Amazon Elastic Block Store (EBS) และฟังก์ชัน AWS Lambda โดยขึ้นกับข้อมูลการใช้งานของคุณ

แผนภาพแสดงวิธีที่ AWS Compute Optimizer วิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดค่าและการใช้งานเพื่อแนะนำการนำทรัพยากร AWS ไปใช้จริงที่เหมาะสมที่สุด

กรณีการใช้งาน

ประเมินคำแนะนำการปรับขนาดที่เหมาะสม

ประเมินจำนวนที่จะประหยัดและโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับบัญชีสำหรับทรัพยากร Amazon EC2, Amazon EBS และ AWS Lambda

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววัดประสิทธิภาพทรัพยากร »

กำหนดค่าตัววัดโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง

รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพอินแสตนซ์ EC2 และกลุ่ม Auto Scaling โดยใช้ข้อมูล 3 เดือนในอดีต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววัดโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง »

เพิ่มประสิทธิภาพการย้ายไปยัง AWS Graviton CPU

ค้นหาเวิร์กโหลด EC2 ที่จะมอบผลลัพธ์กลับมาได้มากที่สุดโดยใช้ความพยายามในการย้ายไปยัง AWS Graviton CPU ที่น้อยที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้าย Graviton »

กำหนดค่าเมตริกภายนอก

เพิ่มการประหยัดต้นทุนและการรับรู้ผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดค่าเมตริกของบุคคลที่สามจากเครื่องมือ Application Performance Monitoring (APM) ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าเมตริกภายนอก »

วิธีเริ่มต้น

เรียนรู้วิธีเพิ่มความประหยัด

ใช้ตัววัดการใช้หน่วยความจำของ CloudWatch เพื่อเพิ่มความประหยัด

 

ดูค่าบริการของ Compute Optimizer

เรียนรู้เกี่ยวกับค่าบริการเริ่มต้นและปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร AWS ของคุณ

หาคำตอบให้คำถามที่เกี่ยวกับ Compute Optimizer

สำรวจวิธีที่ Compute Optimizer ปรับการกำหนดค่าทรัพยากรให้เหมาะสม


สำรวจ AWS เพิ่มเติม