AWS Compute Optimizer

ดูคำแนะนำการใช้ทรัพยากร AWS อย่างเหมาะสม

ปรับขนาดเวิร์กโหลดด้วยปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์จากแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อลดต้นทุนสูงสุดถึง 25%

แก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพโดยปรับใช้คำแนะนำที่ระบุถึงทรัพยากรที่ไม่ได้รับการจัดสรร

เพิ่มการประหยัดคำแนะนำและการมองเห็นการใช้หน่วยความจำโดยเปิดใช้งานตัววัด Amazon CloudWatch

ปรับต้นทุนสิทธิ์การใช้งานให้เหมาะสมผ่านคำแนะนำการปรับสิทธิ์การใช้งานอัตโนมัติให้เหมาะสมหลังมีการรับรองความถูกต้อง

ทำงานอย่างไร

AWS Compute Optimizer สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากร AWS ทั้ง 5 ประเภทมากเกินไปและการจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ ได้แก่ ประเภทอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), ไดรฟ์ข้อมูล Amazon Elastic Block Store (EBS), บริการ Amazon Elastic Container Service (ECS) บน AWS Fargate, ฟังก์ชัน AWS Lambda และอินสแตนซ์ Amazon Relational Database Service (RDS) DB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลการใช้งานของคุณ

แผนภาพแสดงวิธีที่ AWS Compute Optimizer วิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดค่าและการใช้งานเพื่อแนะนำการนำทรัพยากร AWS ไปใช้จริงที่เหมาะสมที่สุด

กรณีการใช้งาน

ประเมินคำแนะนำการปรับขนาดที่เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพอินสแตนซ์กลุ่ม Amazon EC2 และ Amazon RDS ด้วยคำแนะนำการปรับขนาดที่เหมาะสมที่ปรับแต่งตามความต้องการของเวิร์กโหลดของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะคำแนะนำการปรับขนาดที่เหมาะสม”

เพิ่มประสิทธิภาพการย้ายไปยัง AWS Graviton CPU

ค้นหาเวิร์กโหลด EC2 และ RDS ที่จะมอบผลลัพธ์กลับมาได้มากที่สุดโดยใช้ความพยายามในการย้ายไปยัง AWS Graviton CPU ที่น้อยที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้าย Graviton »

คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการให้สิทธิ์ใช้งาน

ค้นพบแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์อย่าง Microsoft SQL Server และรับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนสิทธิ์การใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำการลดระดับรุ่น SQL Server »

กำหนดค่าเมตริกภายนอก

เพิ่มการประหยัดต้นทุนและการรับรู้ผลการดำเนินงาน โดยการกำหนดค่าเมตริกของบุคคลที่สามจากเครื่องมือ Application Performance Monitoring (APM) ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าเมตริกภายนอก »

วิธีเริ่มต้น

เรียนรู้วิธีเพิ่มความประหยัด

ใช้ตัววัดการใช้หน่วยความจำของ CloudWatch เพื่อเพิ่มความประหยัด

 

ดูค่าบริการของ Compute Optimizer

เรียนรู้เกี่ยวกับค่าบริการเริ่มต้นและปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร AWS ของคุณ

หาคำตอบให้คำถามที่เกี่ยวกับ Compute Optimizer

สำรวจวิธีที่ Compute Optimizer ปรับการกำหนดค่าทรัพยากรให้เหมาะสม


สำรวจ AWS เพิ่มเติม