เครื่องมือรอยเท้าคาร์บอนของลูกค้า

ติดตาม วัดค่า ตรวจสอบ และคาดการณ์การปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการใช้งาน AWS ของคุณ

วัดการปล่อยคาร์บอนโดยประมาณจากการใช้บริการของ AWS ของคุณ

เสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนการปล่อยคาร์บอน ตั้งแต่บริการไปจนถึงภูมิศาสตร์

พัฒนาเส้นทางความยั่งยืนของคุณโดยการคาดการณ์การปล่อยคาร์บอน โดยเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของคุณ

ภาพรวมของเครื่องมือรอยเท้าคาร์บอนของลูกค้า AWS (4:57)
ภาพรวมของเครื่องมือรอยเท้าคาร์บอนของลูกค้า AWS
รับชมวิธีการที่มีคำแนะนำในการเข้าถึงเครื่องมือรอยเท้าคาร์บอนของลูกค้าใหม่ของ AWS ใน Billing Console และคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถใช้ได้ภายในเครื่องมือ
ภาพรวมของเครื่องมือรอยเท้าคาร์บอนของลูกค้า AWS
รับชมวิธีการที่มีคำแนะนำในการเข้าถึงเครื่องมือรอยเท้าคาร์บอนของลูกค้าใหม่ของ AWS ใน Billing Console และคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถใช้ได้ภายในเครื่องมือ

กรณีการใช้งาน

วัดผลและรายงาน

ใช้การแสดงภาพข้อมูลที่เข้าใจง่ายเพื่อรายงานการปล่อยคาร์บอนจากการใช้งาน AWS ของคุณตามมาตรฐานโปรโตคอลก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ติดตามความคืบหน้าของคุณ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในการปล่อยก๊าซคาร์บอนเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่คุณย้ายเวิร์กโหลดไปยัง AWS หรือเมื่อออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันใหม่ หรือเมื่อเลิกใช้งานทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้ว

วางแผนสําหรับอนาคต

คาดการณ์ว่าการปล่อยคาร์บอนของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืน ในขณะที่ Amazon เดินหน้าไปสู่การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งานวันนี้

เข้าสู่ระบบ AWS Billing Console เพื่อดูเครื่องมือรอยเท้าของลูกค้า

ลองดูเลย »

เรียนรู้วิธีการทำงาน

ค้นพบว่าเครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณในเส้นทางไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร

สำรวจคู่มือสำหรับผู้ใช้ »

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูว่า Amazon ไปถึงไหนแล้วบนเส้นทางไปสู่พลังงานหมุนเวียน 100%

เรียนรู้เพิ่มเติม »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม