การรายงาน Reserved Instance (RI)

จัดการและตรวจสอบการเหมาจ่ายอินสแตนซ์ของคุณ

รายงานการใช้ประโยชน์และความครอบคลุมของ Reserved Instance พร้อมใช้งานได้ทันทีใน AWS Cost Explorer คุณสามารถกำหนดเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์และความครอบคลุมของ RI แบบกำหนดเอง แสดงผลประสิทธิภาพการติดตามเป้าหมายของคุณ และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาแบบตามความต้องการโดยใช้รายงานเหล่านี้ จากนั้น คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลพื้นฐานได้โดยใช้ขอบเขตการกรองที่มีอยู่ (เช่น บัญชี ประเภทอินสแตนซ์ ขอบเขต และอื่นๆ) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการเหมาจ่ายที่ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างรายงานการใช้ประโยชน์และความครอบคลุมของ Reserved Instance

เข้าถึงคำแนะนำการซื้อ RI ผ่าน AWS Cost Explorer

เมื่อใช้ AWS Cost Explorer คุณจะสามารถเข้าถึงคำแนะนำการซื้อ Reserved Instance (RI) แบบรับรู้บริบทได้ คำแนะนำเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ผ่านมาของคุณและบ่งชี้ถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานตามความต้องการ

เพื่อปรับแต่งคำแนะนำที่มีอยู่ ให้ปรับพารามิเตอร์ของ RI และระยะเวลาการใช้งานที่ผ่านมาว่าควรคำนวณคำแนะนำใดของคุณบ้าง

การใช้ AWS Cost & Usage Report เพื่อทำความเข้าใจ RI ของคุณ

หนึ่งในประโยชน์หลักของ AWS Cost & Usage Report คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ RI จำนวนมากที่พร้อมให้คุณได้ใช้งาน AWS Cost & Usage Report สามารถปรับแต่งเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและการใช้งานอย่างละเอียดแบบรายวันและรายเดือน และจะอัปเดตอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากต้องการ AWS Cost & Usage Report สามารถนำเข้าโดยตรงไปยัง Amazon Athena, Amazon QuickSight หรือคลัสเตอร์ Amazon Redshift ของคุณได้

ชุดข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและการใช้งานของ AWS โดยละเอียด

AWS Cost & Usage Report เป็นจุดเดียวในการเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการใช้งาน AWS ของคุณ เมื่อใช้รายงานนี้ คุณจะสามารถเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของ AWS ราคา การแท็ก และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ใช้กับ RI ของคุณได้

AWS Cost & Usage Report มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ RI จำนวนมาก เช่น ARN การเหมาจ่าย, จำนวนการเหมาจ่าย, หน่วยที่เหมาจ่ายทั้งหมด และจำนวนหน่วยต่อการเหมาจ่าย

คำนวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของ RI ของคุณโดยใช้อัตราตามความต้องการแบบสาธารณะ

รายการใช้งานแบบรายชั่วโมงแต่ละรายการประกอบด้วยอัตราส่วนลดของ RI ที่เรียกเก็บ รวมถึงอัตราตามความต้องการแบบสาธารณะสำหรับประเภทการใช้งานนั้นในเวลานั้น คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของคุณโดยการคำนวณส่วนต่างระหว่างอัตราตามความต้องการแบบสาธารณะและอัตราที่ระบบเรียกเก็บจากคุณ

ติดตามการใช้งานส่วนลด RI ของคุณ

รายการใช้งานแต่ละรายการที่ได้รับส่วนลดของ RI ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของส่วนลด ซึ่งช่วยให้ติดตามว่าอินสแตนซ์ใดได้รับประโยชน์จากการเหมาจ่ายแบบเฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่าการแชร์ส่วนลดของ RI เองได้ที่นี่

ติดตาม RI ของคุณโดยการรับการแจ้งเตือนการใช้ประโยชน์และความครอบคลุมของ RI

เมื่อใช้ AWS Budgets คุณจะสามารถระบุเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์หรือความครอบคลุมของ RI แบบกำหนดเอง รวมถึงรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณกำหนดได้ การแจ้งเตือนการใช้ประโยชน์และความครอบคลุมสามารถวัดได้อย่างละเอียดแบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี รวมถึงสามารถใช้เพื่อติดตามการเหมาจ่ายของคุณได้

เริ่มต้นใช้งาน

การใช้ประโยชน์ของ RI

รายงานการใช้ประโยชน์ของ RI ช่วยให้คุณเห็นภาพการใช้ประโยชน์ RI ของคุณ (เช่น เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมง RI ที่ซื้อซึ่งอินสแตนซ์ใช้ในระยะเวลาหนึ่ง) เพื่อระบุและดำเนินการตามโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ RI ของคุณ (เช่น โดยการปรับแต่งประเภท RI หรือการย้ายปริมาณงานให้ตรงกับข้อจำกัดของ RI ที่ใช้งานอยู่)

รายงานที่แสดงด้านล่างจะแสดงการใช้ประโยชน์ของ c3.large RI แบบรายวันในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด

ไปที่รายงานการใช้ประโยชน์ของ RI »

AWSRIUtilization

ความครอบคลุมของ RI

รายงานความครอบคลุมของ RI นี้ช่วยให้คุณรู้ว่า RI ครอบคลุมการใช้งาน On-Demand Instance ของคุณมากน้อยเพียงใด เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนว่าควรซื้อหรือปรับแต่ง RI เมื่อใดเพื่อให้มีความครอบคลุมสูงสุด รายงานเหล่านี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ทำงานซึ่ง RI ครอบคลุมอยู่ (เช่น ความครอบคลุมของ RI) โดยรวมหรืออย่างละเอียด (เช่น ตามบัญชี, ประเภทอินสแตนซ์, รีเจี้ยน, Availability Zone, แท็ก และแพลตฟอร์ม เป็นต้น) เป็นภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์ความครอบคลุมของ RI ที่จะตรวจสอบได้อีกด้วย

รายงานที่แสดงด้านบนจะแสดงแนวโน้มความครอบคลุมของ RI ที่เพิ่มขึ้นของอินสแตนซ์ c3.large อย่างละเอียดแบบรายเดือน

ไปที่รายงานความครอบคลุมของ RI »

AWSRICoverage

4 สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้

วิดีโอ
วิธีการออกแบบกลยุทธ์การจัดสรรต้นทุนบน AWS ของคุณ
เรียนรู้ว่าการจัดสรรต้นทุนช่วยนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพไปใช้กับอะไรได้บ้าง เพราะอะไร และทำได้อย่างไร
ดูวิดีโอ ›
บล็อก
ชุดบล็อกการควบคุมต้นทุน: วิธีจัดการกับการปรับต้นทุนอย่างรุนแรง
อ่านชุดบล็อกของเราเพื่อค้นหาวิธีระบุ แก้ไข และป้องกันการปรับต้นทุนอย่างรุนแรง
อ่านบล็อก ›
อินโฟกราฟิก
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับการปรับต้นทุนให้เหมาะสม
ดูเกี่ยวกับการปรับต้นทุนทั่วไปให้เหมาะสม ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการใช้จ่ายกับระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจ
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ›
บล็อก
คู่มือการย้ายไปยังระบบคลาวด์สำหรับฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการ
เรียนรู้ว่าฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดต้นทุนและนวัตกรรมในเส้นทางการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของตนได้อย่างไร
อ่านบล็อก ›

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย การกำหนดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มจัดการค่าใช้จ่าย AWS ของคุณ 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เข้าถึงคำแนะนำการซื้อ RI

โซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับ RI โดยเฉพาะสำหรับช่วยให้คุณจัดการและตรวจสอบ Reserved Instance ได้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน